Blogs

Jak opracować skuteczną strategię zrównoważonego rozwoju zgodną z EVP firmy?

3 kwestie, o których warto pamiętać

Alistair Cox

Jak można było się dowiedzieć podczas szczytu klimatycznego COP27, jest coraz mniej czasu na wdrożenie skutecznych, przynoszących wymierne rezultaty działań na rzecz klimatu. Liderzy biznesu zauważają, iż pracownicy podejmują różnorodne inicjatywy w tym obszarze i oczekują, że tak samo będzie postępować ich pracodawca. Duża część specjalistów chce być częścią firm, które wykazują się świadomością społeczną i proekologiczną.

W ostatnim czasie powiększyła się liczba pracowników chcących pracować dla organizacji dbających o środowisko naturalne. Jednym z elementów, które przyciągają specjalistów do firm, stała się strategia zrównoważonego rozwoju. Jak ją wdrożyć zgodnie z profilem i wartościami firmy?

Pracownikom zależy na zrównoważonym rozwoju – Twojej firmie też powinno

Jak wynika z raportu PWC “The future of work – a journey to 2022”, 65% ludzi na całym świecie chciałoby pracować dla organizacji wrażliwej na kwestie społeczne. W badaniu wzięło udział 10 000 osób z Chin, Niemiec, Indii, Wielkiej Brytanii i USA.

Jednak jak wynika z badań Hays UK, opinie pracodawców i pracowników bywają odmienne. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój jest bowiem ważne dla 78% pracowników poszukujących nowej pracy. Jednocześnie mniej, bowiem 68% pracodawców uważa, że działanie w tym zakresie pomaga z powodzeniem rekrutować pracowników.

Mówiąc wprost, w obliczu powszechnej luki kompetencyjnej, osadzenie strategii zrównoważonego rozwoju w kulturze firmy, jest pozytywnym działaniem, które pomaga przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów.

Przeczytaj dalszą część wpisu, aby dowiedzieć się, jak włączyć tę kwestię do swojego EVP (Employee Value Proposition), przyciągnąć najlepsze talenty oraz podkreślić rolę, jaką firma odgrywa w dążeniu do bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości.

Doskonalenie EVP dzięki działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju

O czym należy pamiętać, wdrażając w firmie strategię zrównoważonego rozwoju? Jak połączyć ją z wartościami marki? Poznaj 3 kluczowe zasady.

1. Greenwashing nie jest Twoim sprzymierzeńcem

Pamiętaj, aby wykazywać się szczerością i transparentnością w komunikacji celów firmy oraz jej kulturze organizacyjnej. Aspekt zrównoważonego rozwoju coraz bardziej przebija się do świadomości społeczeństwa, a firmy częściej pokazują, że poważnie traktują kryzys klimatyczny. Niestety może to prowadzić do sytuacji, w której działania proekologiczne firm są wyolbrzymiane.

Fiona Place, Global Head of Sustainability w Hays, napisała niedawno artykuł, w którym zawarła wskazówki dla kandydatów szukających swojej pierwszej „zielonej pracy”. Jak zaznaczyła: „Greenwashing to praktyka stosowana przez niektóre firmy. Jej celem jest sprawienie wrażenia organizacji bardziej świadomych kwestii ekologicznych, niż ma to miejsce w rzeczywistości. Jednak z perspektywy pracownika czy kandydata, każda firma, wprowadzająca opinię publiczną w błąd, najprawdopodobniej nie będzie adekwatnie inwestować w jego dalszy rozwój.”.

Rzeczywistość jest taka, że Twoi obecni i potencjalni pracownicy mogą zorientować się, że w komunikacji swoich proekologicznych działań firma mija się z prawdą. Andy Gomarsall MBE, Executive Chairman w N2S w rozmowie z Hays na temat greenwashingu powiedział: „Wiele dużych firm praktykuje greenwashing. Nie mają jeszcze wystarczająco dobrych historii do opowiedzenia, więc je wymyślają. Czasami tego nie zauważamy, choć raczej nie dotyczy to młodszego pokolenia.”.

W uniknięciu greenwashingu może pomóc zadbanie o niezależną weryfikację podejmowanych działań i poczynionych postępów. W Hays współpracujemy z Climate Partner – organizacją, która gwarantuje taki nadzór i doradza nam na drodze do osiągnięcia Net Zero, czyli neutralności węglowej. Jesteśmy również zarejestrowani w Carbon Disclosure Project (CDP) i Ecovadis, które zapewniają wiarygodne analizy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu.

Jeśli chcesz włączyć inicjatywy zrównoważonego rozwoju do swojego EVP, musisz być autentyczny i uczynić go częścią swojej kultury organizacyjnej. Aby miało to znaczenie, zarówno całe firmy, jak i liderzy musimy popierać i promować nasze zobowiązania.

Natura&Co to firma, którą warto się inspirować. Ich strategia „Commitment to Life” to zestaw odważnych celów, które mają prowadzić do „rozwiązania niektórych z najbardziej krytycznych problemów na świecie: zajęcia się kryzysem klimatycznym, ochrony Amazonii, zapewnienia równości i inkluzywności społecznej oraz przesunięcia działalności organizacji w kierunku cyrkularności i odnawialności.”. O postępach firmy można przeczytać na jej stronie internetowej.

2. Informuj o możliwościach

Przejście na „zieloną”, ekologiczną gospodarkę daje ogromne możliwości. Powstaje wiele nowych miejsc pracy lub zmienia się charakter niektórych profesji. Pojawiają się liczne szanse na zdobycie dodatkowych umiejętności. Dzieje się to w wielu branżach – nie tylko w energii odnawialnej, ale także w finansach, sektorze modowym czy transporcie.

Popyt na takie możliwości zawodowe jest realny. W ankiecie, którą przeprowadziliśmy niedawno na LinkedIn, 81% z 25.791 respondentów przyznało, że jest zainteresowanych podjęciem „zielonej” pracy.

W związku z dążeniem do bardziej zrównoważonej przyszłości, firmy po raz pierwszy w swojej historii będą zatrudniać specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju. Pojawia się również wiele okazji do podniesienia kwalifikacji pracowników. Inżynierowie-elektrycy będą musieli nauczyć się, jak instalować systemy fotowoltaiczne, a zespoły projektowe – jak przestrzegać ekologicznych zasad projektowania.

Zapewnienie pracownikom możliwości zdobycia nowych umiejętności i zaangażowania się w projekty inne niż dotychczas, postawi przed firmami nowe okazje rynkowe oraz pozwoli im rozwiązać wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Możesz również zachęcać pracowników do angażowania się w inicjatywy wykraczające poza podstawową działalność biznesową firmy. Wolne dni na wolontariat pracowniczy mogą być dobrym sposobem na zmobilizowanie zatrudnionych do działania na rzecz ważnych kwestii, takich jak ekologia czy sprawy społeczne.

W Hays o naszym zaangażowaniu świadczy praca, którą wykonaliśmy, aby ustalić nasze zrównoważone cele. Przejawia się to w naszej polityce DE&I, Net Zero oraz globalnym programie wolontariatu i fundraisingu „Helping for your tomorrow”.

Każdy pracownik Hays może skorzystać z dnia wolnego na wolontariat, aby wesprzeć społeczność, która jest niedostatecznie reprezentowana na rynku pracy. Zachęcamy ich również do udziału w akcjach charytatywnych, które edukują w zakresie zrównoważonego rozwoju, np. sprzątania plaży we Francji czy zbierania śmieci w parkach w Kanadzie.

3. Bądź na czele zmiany

Silne, widoczne przywództwo w ważnych kwestiach, takich jak zrównoważony rozwój, pomoże Ci przyciągnąć największe talenty. Jeśli jako lider/ka biznesu nie będziesz bezpośrednio zaangażowany/a, będzie to zauważalne w całej organizacji.

Na przykład w Hays zobowiązaliśmy się do realizacji celów opartych na wiedzy naukowej (tzw. Science-Based Targets), aby wspierać świat na drodze do osiągnięcia niskoemisyjnej, globalnej gospodarki. Odzwierciedla to również potrzebę reagowania na zmieniające się preferencje pracowników i klientów do pracy z firmami o wyraźnym zaangażowaniu w działania na rzecz neutralności węglowej.

Upewnij się także, że kadra zarządcza firmy jest zaangażowana w komunikację założeń zrównoważonego rozwoju w organizacji. W Hays zespół „Global Net Zero Working Group” tworzą dyrektorzy wysokiego szczebla z każdego regionu, w którym znajdują się nasze filie. Oprócz określania i wdrażania nowych polityk, ich rolą jest informowanie pracowników o postępach. Komunikowanie rozwoju daje pracownikom pewność, że cała firma jest zaangażowania w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W rezultacie, rekrutujący menedżerowie mogą przekazywać te informacje kandydatom zainteresowanym zrównoważonym rozwojem. Jeszcze więcej dobrego uczyni szersze dzielenie się takimi informacjami. Promuj i wplataj historie dotyczące tego obszaru w EVP, np. za pomocą stron kariery. W końcu dlaczego kandydaci mieliby pytać o to dopiero na etapie rozmowy rekrutacyjnej?

Budowanie marki pracodawcy poprzez zrównoważony rozwój – kolejne kroki

Aby wzmocnić markę pracodawcy poprzez zrównoważony rozwój, należy pamiętać o kilku rzeczach i podjąć następujące działania:

• Zapewnij swoim zespołom narzędzia niezbędne do poznania możliwości, jakie daje „zielona” gospodarka

• Informuj o postępach w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju i zapewnij inkluzywność (niech każdy może się włączyć)

• Zachowaj transparentność w komunikacji swoich osiągnięć. Najważniejsze jest, aby uniknąć „greenwashingu”

• Podejmuj i wspieraj działania prowadzące do wypełnienia zobowiązań podjętych przez organizację. Jako lider jesteś kluczem do zapewnienia sukcesu strategii zrównoważonego rozwoju

Mam nadzieję, że ten wpis okazał się pomocny. Dołącz do dyskusji na LinkedIn i podziel się swoimi planami dotyczącymi EVP.

Masz już swój bezpłatny egzemplarz Raportu płacowego? Zapoznaj się z najnowszymi trendami z rynku pracy.

Planujesz rekrutację? Zaufaj nam, znajdziemy najlepszych specjalistów.

Autor: Alistair Cox, CEO Hays

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.