Blogs

Jak zachęcić pracowników do powrotu do biura?

Rola Workplace Value Proposition

Ile razy w ostatnim czasie biuro przypominało Ci miejsce bez energii i charakteru? Trwająca już wiele lat praca zdalna miała niewątpliwy wpływ na wiele miejsc pracy i kulturę organizacyjną firm na całym świecie. Nie dziwi zatem fakt, iż niedawno przedstawiciele wielu dużych organizacji wypowiadali się na temat polityk pracy hybrydowej. Dla przykładu, w styczniu 2023 roku CEO Disneya, Bob Iger powiedział, że zatrudnieni pracujący w modelu hybrydowym powinni traktować dni od poniedziałku do czwartku jako czas pracy w biurze. Krytycznie na temat pracy zdalnej wypowiadał się także CEO Netflixa, Reed Hastings.

Większość firm nadal praktykuje hybrydowe modele pracy, jednak w ostatnich miesiącach rynek wyraźnie zmierza w kierunku powrotu do biur. Zmiana ta, zainicjowana przez liderów na całym świecie, ma na celu zwiększenie korzyści płynących z regularnego pojawiania w biurze, takich jak lepsza współpraca, pobudzona kreatywność, wzmocniona kultura organizacyjna, czy efektywniejszy on-boarding.

Liczba ofert pracy zdalnej spada, pomimo jej popularności

Pomimo iż w skali globalnej obserwujemy spadek liczby ofert pracy zdalnej, liderzy biznesu muszą zachować rozwagę przed wprowadzaniem jakichkolwiek radykalnych zmian do swoich firm. Praca zdalna pozwoliła bowiem wielu osobom odzyskać równowagę w życiu i czerpać z korzyści wynikających z elastyczności.

Niedawny artykuł dla LinkedIn News UK pochyla się nad tym aspektem, analizując odmienne perspektywy pracowników i pracodawców. Okazuje się, że – zgodnie z wynikami ankiety – 3/4 specjalistów pracujących w Londynie zrezygnowałoby z pracy, gdyby poproszono ich o powrót do biura w pełnym wymiarze godzin.

Podobne wnioski płyną z globalnego badania Hays przeprowadzonego na LinkedIn, w którym zapytaliśmy specjalistów i menedżerów o preferowany model pracy. Spośród ponad 55 tys. respondentów, 57% wskazało pracę hybrydową, a 29% - w pełni zdalną. Z kolei praca stacjonarna jest modelem preferowanym zaledwie przez 9% ankietowanych.

Jednak niezależnie od preferencji pracowników, maleje liczba ofert zakładających pełną pracę zdalną. Według danych zebranych przez LinkedIn, w 2022 roku liczba stanowisk zdalnych spadła z 20% w lutym do 14% we wrześniu.

Stąd też ważne jest, aby zachęcanie pracowników do częstszego przychodzenia do biura wiązało się z dodatkowymi korzyściami dla ich pracy. Warto wówczas pomyśleć o strategii Workplace Value Proposition (WVP).

Czym jest Workplace Value Proposition?

Na początku należy zaznaczyć, iż WVP nie powinno być mylone z EVP (Employee value proposition), a tratowane jako jego rozszerzenie.

WVP odnosi się wyłącznie do fizycznej przestrzeni – biura firmy. Jak opisano w artykule Talos360: „Twoje WVP to zbiór wartości oraz zachęcających i motywujących inicjatyw, które sprawiają, że siedziba firmy staje się atrakcyjniejsza dla pracowników. Obejmuje to wszystko – od lokalizacji biura, przez udogodnienia, aż po wyposażenie i wystrój przestrzeni.”

Co za tym idzie, jeżeli chcesz, aby pracownicy częściej pojawiali się w biurze, musisz sprawić, aby była to dla nich atrakcyjna perspektywa, stanowiąca wartość dodaną w codziennej pracy.

Rola Workplace Value Proposition

Posiadanie dobrej strategii WVP pozwala zachęcić pracowników do częstszej pracy w biurze. To z kolei wiąże się z wieloma korzyściami.

Praca stacjonarna ma pozytywny wpływ na kreatywność oraz współpracę. Niezależnie od tego, czy pracownicy integrują się przy wspólnej kawie, czy podczas „burzy mózgów”, rozmowy te mogą zainspirować zatrudnionych, a nawet dać im nową perspektywę patrzenia na wiele kwestii.

W 2022 roku Microsoft opublikował raport na podstawie badania prowadzonego przez pół roku wśród 60 tys. pracowników firmy. Celem było sprawdzenie, jaki wpływ na współpracę mają modele pracy – hybrydowy i zdalny. Okazuje się, iż podczas gdy produktywność pracowników zdalnych może krótkoterminowo wzrosnąć, to w dłuższej perspektywie jej poziom spadnie.

WVP jest ważnym elementem również w kontekście rozwijania kultury organizacyjnej. Warto pamiętać, że za jej tworzenie odpowiedzialni są wszyscy pracownicy, niezależnie od stażu pracy. Każda osoba wnosi do niej coś swojego. Z własnego doświadczenia wiem jednak, że jest to trudniejsze do osiągnięcia, gdy każdy przebywa gdzie indziej.

Kultura organizacyjna powinna reprezentować wartości Twojej firmy i być powodem, dla której ludzie chcą w niej pracować oraz spotykać się ze współpracownikami w biurze. Jak opisano na stronie Gallup: „Kultura organizacyjna umacnia się, gdy pracownicy są zgodni co do wartości i sposobu współpracy. Takie poczucie jedności może być jednak wyzwaniem dla zespołów pracujących hybrydowo, gdy każdy z pracowników ma inny plan dnia, różne oczekiwania i własny tryb pracy.”

Dobrze opracowany WVP pomaga również przyciągać i zatrzymywać pracowników. Warto o tym pamiętać w procesie onboardingu, aby zadbać o dobre pierwsze wrażenie nowej osoby.

Dużą korzyścią pracy stacjonarnej jest także efektywny rozwój i nauka zatrudnionych. Szkolenia czy warsztaty stacjonarne zachęcają do integracji i aktywnego udziału w spotkaniach. Ponadto przebywanie wśród innych podczas pozyskiwania nowych umiejętności, powoduje nieświadome dzielenie się pomysłami, doświadczeniem i wiedzą.

Co więcej, zachęcanie nowych pracowników do regularnej pracy stacjonarnej spowoduje, że szybciej i łatwiej zaadaptują się w zespole. Pojawiając się często w biurze, lepiej poznają kulturę organizacyjną firmy i będą mogli bezpośrednio współpracować z resztą zespołu.

Kiedy patrzę na swoją dotychczasową ścieżkę kariery, widzę, że większość tego, czego się nauczyłem, pochodzi od utalentowanych ludzi, wśród których przebywałem. Źródło tej wiedzy to także moje obserwacje, zadawanie pytań i samodzielne testowanie różnych rozwiązań w praktyce. Nie widzę takich możliwości w świecie on-line. Kto będzie uczył i wspierał młodszych stażem pracowników, jak nie doświadczone osoby, które chętnie przychodzą do biura? Na początku kariery zawodowej każdy z nas korzystał z pomocy innych. Teraz powinniśmy tę pomoc oferować mniej doświadczonym pracownikom.

Jak ulepszyć WVP?

Wiedząc czym jest Workplace Value Proposition, przeczytaj jak możesz ulepszyć tę strategię.

- Określ, jaka kultura organizacyjna panuje obecnie, a jaką chcesz wdrożyć

Dopasowanie kultury firmy do obecnych realiów i warunków jest niezwykle ważne. Na ten moment cennymi jej elementami mogą być: zaangażowanie się w rozwój pracowników, zwiększenie różnorodności i równości w organizacji, czy dbałość o dobrostan psychiczny zatrudnionych.

Z raportu Hays „Learning Mindset” i jego polskiego odpowiednika „Rozwój zawodowy – oczekiwania specjalistów i możliwości firm” wynika, że możliwość doskonalenia swoich umiejętności w pracy jest ważną kwestią dla pracowników. Organizowanie ciekawych sesji szkoleniowych w biurze może zatem okazać się dodatkiem, który zwiększy wartość firmy w perspektywie pracowników.

W końcu dlaczego nie organizować wydarzeń w biurze, które odzwierciedla kulturę organizacyjną firmy? W Hays lubimy celebrować wspólnie ważne dni, takie jak Międzynarodowy Dzień Kobiet czy Pride Month, z czego jestem zawsze dumny. Buduje to bowiem otwartą i inkluzywną atmosferę, która z kolei ma wpływ na dobre samopoczucie pracowników.

W Hays świętujemy również sukcesy, w tym miesięczne podsumowania wyników finansowych. Myślę, że jest to dobry sposób informowania o rezultatach pracy i celach biznesowych na najbliższy czas. Takie cykliczne spotkania informacyjne podtrzymują również naszą kulturę organizacyjną.

Przestrzeń biurowa odgrywa zatem kluczową rolę w kulturze firmy. HubSpot, znany z dobrze opracowanej strategii w tym zakresie, prowadzi politykę „No Door”. W budynku firmy nie ma oddzielnych, zamkniętych przestrzeni czy wydzielonych pokoi, co według pomysłodawców – zachęca do niewykluczającej współpracy.

- Upewnij się, że biuro jest odpowiednio dostosowane do celu, który chcesz osiągnąć

Jeżeli ważna jest dla Ciebie poprawa kreatywności pracowników przez twórczą współpracę face-to-face, zastanów się, czy biuro jest odpowiednio do tego dostosowane. Pomyśl, czy przestrzeń oferuje miejsca sprzyjające inspirującej pracy, np. sale konferencyjne lub strefy relaksu.

Jak twierdzi Bill Schaninger, Talent Leader w McKinsey w podcaście McKinsey Talks Talent: „Wzrasta zapotrzebowanie na tworzenie przestrzeni przyjaznych zespołom i ich pracy. Nie tylko standardowych salek konferencyjnych, ale prawdziwych przestrzeni do bycia razem, wyposażonych m.in. w odpowiednie narzędzia do współpracy czy przyjazne miejsce do wspólnego zjedzenia posiłku.”

Warto również zastanowić się, czy biuro posiada niezbędne narzędzia technologiczne do efektywnej współpracy w każdym modelu. Prawdą jest bowiem, że pomimo tego, że chcesz aby pracownicy częściej pojawiali się w biurze, praca hybrydowa nie zniknie całkowicie. Jeśli zatem w biurze nie ma odpowiednich narzędzi do organizacji spotkań hybrydowych, może być Ci ciężko w motywowaniu zatrudnionych do pracy stacjonarnej.

- Rozważ wprowadzenie stacjonarnego on-boardingu

Częścią strategii WVP może być także organizowanie szkoleń wdrożeniowych dla nowych pracowników w biurze. Będzie miało to pozytywny wpływ na utrzymywanie kultury organizacyjnej firmy i być może okaże się miłą odskocznią od wirtualnych spotkań.

Co dalej?

Powrót do biur w ramach modeli pracy hybrydowyej to duże wyzwanie dla osób na stanowiskach wyższego szczebla i kluczowe jest odpowiednie jego przedstawienie pracownikom. Nikt bowiem nie chciałby przyjeżdżać do biura tylko po to, aby samotnie spędzać czas na spotkaniach online, na które równie dobrze mógłby łączyć się z domu.

Zachęć zatem swoich pracowników do włączenia się w rozmowy na ten temat i weź pod uwagę ich obawy. Zdanie zatrudnionych jest przecież ważną częścią podejmowania decyzji w firmie. Kluczowe jest, aby zrozumieli, jak wiele korzyści daje spędzanie ze sobą czasu w biurze, a nie czuli się zmuszeni do pracy stacjonarnej.

Jak zatem zamierzasz upewnić się, że praca w biurze będzie stanowiła wartość dla pracowników i nie polega wyłącznie na chęci powrotu do „normalności”? Jeżeli wiesz, jak wdrożyć tę inicjatywę, możesz naprawdę dobrze wykorzystać zalety płynące z pracy z biura.

Autor: Alistair Cox, CEO Hays

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.