Blogs

Prawdziwy lider

7 kroków do zostania liderem

Klienci nie pokochają firmy, jeśli ta nie będzie kochana przez swoich pracowników. Mimo że zysk jest oczywistym celem każdego biznesu, to organizacja odpowiada nie tylko za finanse, ale również za swoich pracowników, od których zależy jej dobra kondycja. Niestety pracodawcy często nie zauważają, że podstawą sukcesu są nie tyle sprawni menedżerowie, co prawdziwi liderzy – zarządzający, którzy nadają kierunek działań i dają pracownikom przekonanie, że ludzie są najcenniejszym kapitałem firmy. 

KIM JEST LIDER?

Menedżerowie marzą, aby członkowie ich zespołów z entuzjazmem oddawali się pracy. Jednak większość z nich w natłoku obowiązków nie ma czasu lub pomysłu na kierowanie ludźmi. Natomiast prawdziwi liderzy w swoich działaniach skupiają się na pracownikach, a dobre wyniki postrzegają zarówno jako rezultat skutecznego zarządzania, jak i paliwo dla dalszego rozwoju firmy i zatrudnionych. Dzięki temu są w stanie budować efektywne zespoły, w których dobrze się pracuje.

Idealny lider dokłada starań, aby chronić swój zespół przed zewnętrznymi zagrożeniami. Skupia się na budowaniu pozytywnej atmosfery pracy oraz poczucia, że wszyscy dążą do wspólnego celu. Taka postawa przynosi efekty, ponieważ wiara w sens wykonywanych zadań sprawia, że pracownicy czują się ważni dla firmy i wiedzą, że w każdej chwili mogą liczyć na wsparcie. Wtedy też są skłonni inwestować czas i wysiłek we własny rozwój i pracę.

ZROZUMIEĆ SWÓJ STYL PRZYWÓDZTWA

Wielu menedżerów zadaje sobie pytanie, czy przez swój zespół i otoczenie biznesowe są postrzegani jako liderzy. Pierwszym krokiem jest zrozumienie swojego stylu przywództwa – mocnych stron, ale również obszarów wymagających poprawy. W tym celu można skorzystać z testów osobowości oraz badań oceniających poziom posiadanych kompetencji przywódczych. Warto przy tym pamiętać, że pożądane kompetencje przywódcze można stale rozwijać. Ustalenie zalet i braków powinno być podstawą do dalszych działań. Co zrobić, aby odnaleźć się w roli lidera?

1. Przykład do naśladowania

Lider powinien być źródłem inspiracji, demonstrującym skuteczne i pożądane zachowania. Wówczas członkowie zespołu podziwiają swojego przełożonego i pracują nad własnym rozwojem. Aby zostać cenionym liderem warto więc rozwijać kompetencje i postawy, które sami chcemy widzieć u pracowników.

2. Komfortowe środowisko pracy 

Stawaj w obronie zespołu, aby cieszyć się ich zaufaniem oraz budować komfortowe środowisko pracy. W myśl złotej zasady – lider jest dla zespołu, nie na odwrót. Warto być wsparciem dla pracowników, nie odreagowywać stresu i nie wywierać nieuzasadnionej presji. 

3. Skuteczna komunikacja 

Wspólny sukces powinien być ważniejszy od indywidualnych osiągnięć. Warto budować silne relacje w zespole i uważnie słuchać, aby zrozumieć różnice między pracownikami i zaoferować im odpowiednie wsparcie. Lider powinien zadbać o otwartą komunikację i wyrażać troskę o samopoczucie członków zespołu.

4. Kreatywność i odpowiedzialność

Jedną z cech dobrego przywódcy jest promowanie kreatywności, połączone ze stawianiem nowych wyzwań. Celem tego rodzaju działań powinno być skłanianie członków zespołu do wychodzenia ze swojej strefy komfortu i rozwijania się, aby w konsekwencji zyskać poczucie satysfakcji . Zachęcanie pracowników do aktywnego uczestnictwa w opracowywaniu rozwiązań i planów prowadzi również do ich większego zaangażowania.

5. Docenianie i motywowanie

Dostarczaj inspiracji, motywuj i zachęcaj pracowników do działania. Warto pamiętać, że uznanie zasług jest jednym z najlepszych sposobów, aby docenić zespół.

6. Pozytywne nastawienie

Jeśli szef jest zniechęcony lub apatyczny, wpływa to na morale zespołu. Nawet gdy sytuacja wygląda ponuro, a zespół zaczyna odczuwać zniechęcenie, warto zachować pozytywne nastawienie.

7. Metoda prób i błędów

Przywództwo nie jest jednokierunkowe. Próbuj nowych rozwiązań i metod. Rozwijając cechy liderskie, pamiętaj jednak o istocie informacji zwrotnej. Pamiętaj, co zdało egzamin w przeszłości i szukaj nowych sposobów motywowania i nagradzania. 

Kluczem do sukcesu w przywództwie jest odpowiednie nastawienie – liczy się kolektywne „my”, a nie indywidualne „ja". Wielu pracodawców stara się rozwijać kardę menedżerską i coraz częściej poza standardowymi cyklami szkoleń, oferuje również coaching oraz mentoring. Wszystkie działania powinny jednak odwoływać się do przekonania, że prawdziwe przywództwo to odpowiedzialność za cały zespół. Każdy z liderów, niezależne od rangi i skali działania, jest odpowiedzialny za budowanie wśród pracowników poczucia bezpieczeństwa, przynależności i celu.

 

 

Autor: Małgorzata Sułkowska, Team Leader w Hays Poland.

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.