Blogs

Skrócenie czasu rekrutacji do pracy tymczasowej

Jak szybko zatrudnić pracowników tymczasowych

Bartosz Dąbkowski
Organizacje w coraz większym stopniu cenią sobie elastyczność i możliwość zmniejszenia kosztów związanych z rekrutacją i zatrudnieniem. Stąd też wielu pracodawców zamiast tworzyć etat, decyduje się na współpracę z pracownikiem tymczasowym. Mimo że w perspektywie krótkoterminowej wynagrodzenie takiego pracownika może być wyższe niż w przypadku etatu, to w dłuższym okresie poczynione zostaną oszczędności, związane m.in. z kosztami rekrutacji.

Jednym z głównych źródeł oszczędności związanych z zatrudnieniem pracownika tymczasowego jest skrócenie rekrutacji – okresu pomiędzy pierwszym kontaktem z kandydatem, a przyjęciem oferty. Oszczędność czasu jest istotna, ponieważ nieobsadzone stanowisko lub przedłużający się niedobór kompetencji może spowodować efekt domina w całej firmie. 

KOGO I KIEDY TRZEBA ZATRUDNIĆ?

Plany rekrutacji bardzo często opracowywane są w ujęciu całorocznym. Aby stworzyć strategię na dwanaście miesięcy, należy określić, jaki odsetek poszukiwanych pracowników mogą stanowić osoby świadczące pracę w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia. Następnie można zaplanować liczbę pracowników, których firma chce pozyskać i ustalić budżet niezbędny do realizacji strategii zatrudnienia.

Warto również spojrzeć na dane historyczne i sprawdzić występujące tendencje. Pracodawcom rekomendujemy sprawdzenie średniej liczby urlopów macierzyńskich i dłuższych zwolnień lekarskich. Ważnym aspektem jest również liczb pracowników zatrudnionych w sposób zaplanowany oraz nieplanowany. Jeśli liczba pracowników tymczasowych zatrudnionych w skali roku różni się od liczby uwzględnionej w planie rocznym, warto dokonać ponownej oceny przyjętego podejścia.

Ciekawym rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać pracodawcy, jest podjęcie współpracy z firmą, która dostarczy usługę MSP. Jest to Program Usługi Zarządzanej (Managed Service Programme), w którym pozyskiwaniem, zatrudnianiem i administrowaniem „nieetatowymi” zasobami ludzkimi oraz ich zadaniami zarządza zewnętrzny dostawca. Planowanie oraz przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na talenty jest kluczowym elementem takiej usługi. Im bardziej otwarcie klienci dzielą się informacjami z dostawcą usług, tym lepszy plan można wdrożyć i tym szybciej odpowiadać na pojawiające się potrzeby. 

IM SZYBCIEJ OFERTA, TYM SZYBCIEJ ZATRUDNIENIE

Dobrą praktyką jest regularne aktualizowanie opisów stanowisk pracy dla wszystkich ról w organizacji. Oznacza to, że firma może je szybko zweryfikować, odpowiednio edytować i opublikować w formie ogłoszenia rekrutacyjnego. Jeśli jednak brakuje specyfikacji stanowiska, to współpracująca firma rekrutacyjna powinna być w stanie dostarczyć zarys takiego opisu – szczególnie w przypadku często obsadzanych stanowisk o dużej rotacji.

Mając więcej czasu na znalezienie pracownika, np. w sytuacji gdy poszukiwane jest zastępstwo dla osoby na urlopie macierzyńskim, nie warto zostawiać rekrutacji na ostatnią chwilę. Może się to wydawać oczywiste, ale planowanie rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych z wyprzedzeniem często jest ignorowane, choć mogłoby zwiększyć wydajność całego przedsięwzięcia.

Warto również pamiętać, że wiodące firmy doradztwa personalnego posiadają bazy kandydatów posiadających niezbędne kwalifikacje i gotowość do podjęcia pracy na stanowiskach charakteryzujących się wysokim poziomem rotacji. Partnerskie relacje pomiędzy firmą a agencją często skutkują sytuacjami, w których pracodawca decyduje się zatrudnić rekomendowanych kandydatów na niższe stanowiska, nawet bez przeprowadzania z nimi rozmowy kwalifikacyjnej. Mają bowiem świadomość, że jeśli pracownik się nie sprawdzi, to następnego dnia agencja zaproponuje kogoś innego.

SZYBKI PROCES DECYZYJNY

Szybkie podjęcie rozmów z potencjalnymi pracownikami i podejmowanie decyzji bez zbędnej zwłoki to podstawa udanej rekrutacji. Ograniczenie procesu podejmowania decyzji oraz liczby zaangażowanych osób jest szczególnie istotne w przypadku stanowisk niższego szczebla. Nie potrzeba pięciu rozmów kwalifikacyjnych, żeby zatrudnić pracownika administracyjnego na dwa tygodnie. W świecie pracy tymczasowej kandydat nie będzie długo czekał na decyzję – aż pracodawca rozważy wady i zalety wszystkich kandydatów, z którymi przeprowadzono rozmowy. Decyzja musi zostać podjęta następnego dnia, ponieważ w przeciwnym razie kandydat znajdzie sobie inną pracę. Zatrudnienie tymczasowe niesie ze sobą wiele korzyści, ale ich uzyskanie uzależnione jest od planowania, pilności i sprawności w podejmowaniu decyzji. Są to bowiem najważniejsze elementy składające się na skrócenie czasu rekrutacji pracowników tymczasowych.

Bartosz Dąbkowski

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.