RH Kapitał ludzki

 

 

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki w miastach

 

Przedstawiamy cykl raportów „Kapitał ludzki w…” przygotowanych przez ekspertów Hays Poland. Publikacje przedstawiają charakterystykę wybranych sektorów w danych lokalizacjach z dwóch perspektyw: pracodawcy i pracownika.

Pracodawcy dzielą się w nich informacjami na temat stojących przed nimi wyzwań, opiniami o dostępności wykwalifikowanych pracowników oraz wykorzystywanych narzędziach HR. Pracownicy odpowiadali na pytania dotyczące, przede wszystkim, swoich oczekiwań zawodowych, sposobów poszukiwania pracy oraz preferowanych benefitów. 

Badania zostały również uzupełnione o analizy statystyczne, które dostarczą Państwu kompleksowej informacji na temat bieżącej sytuacji związanej z rynkiem pracy w danej lokalizacji.

Sektor produkcyjny

Sektor produkcyjny we Wrocławiu

Sektor produkcyjny w Łodzi

Sektor produkcyjny na Śląsku

Sektor produkcyjny w Poznaniu

 

Sektor IT

Sektor IT we Wrocławiu