STAZ RH

 

Staż drogą do kariery

Programy stażowe i praktyki dla najlepszych?

Staż drogą do kariery

Programy, które obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich lat miały prestiżowy charakter, a ich celem było przede wszystkim budowanie atrakcyjnej marki pracodawcy.

W efekcie wielu pracodawców po zakończeniu projektu nie miało konkretnych propozycji dla uczestników. Brak pomysłu na wykorzystanie potencjału młodych talentów dotyczył zarówno umiejętności nabytych i rozwiniętych w trakcie stażu, jak również osobistych aspiracji uczestników. Dlatego programy i ich filozofia musiały się zmienić – od koncentracji na tym, jak znaleźć utalentowanych kandydatów, po zdefiniowanie, w jakim celu organizowane są staże i praktyki. Dzięki temu dziś obserwujemy nowe nastawienie na realizację konkretnych potrzeb biznesowych, a programy stażowe stają się stałym elementem strategii zatrudnienia. 

Ponadto, specyficzne wyzwania poszczególnych firm wyznaczają nowy kierunek i kształt staży. Obecnie są to zróżnicowane programy dedykowane różnym grupom i jednostkom biznesowym. Uwzględniają kluczowe potrzeby i określają, czego dokładnie firma poszukuje, aby efektywnie realizować swoją strategię biznesową.

Zapraszamy do lektury raportu, w którym znajdą Państwo wyniki badania na temat staży i praktyk, przeprowadzonego przez Hays Poland na początku 2017 roku. W ankiecie wzięło udział 115 organizacji, zatrudniających łącznie ponad 30 000 pracowników.