Blogs

​​​​​​​Innowacyjność w miejscu pracy

Jak tworzyć najlepsze pomysły?​​​​​

Agnieszka Pietrasik

Pomimo stałego rozwoju technologii, która znacznie usprawnia funkcjonowanie firm, największą wartością dla pracodawców pozostają umiejętności pracowników. Szczególne znaczenie mają innowacyjność i kreatywność, ze względu na to, iż niemożliwe jest ich zautomatyzowanie. Systematyczne dostarczanie ciekawych pomysłów nie należy jednak do prostych zadań. Co zatem zrobić, aby pobudzić swoją kreatywność?

Dzięki kompetencjom miękkim, takim jak kreatywność, pracownicy mogą efektywniej rozwijać się na swojej drodze zawodowej, a firmy - prosperować, zyskując innowacyjne rozwiązania i przewagę na rynku. Jest to zatem umiejętność, którą warto stale udoskonalać. W jaki sposób?

1. Daj sobie czas i przestrzeń

Skutecznym sposobem na pobudzenie kreatywności jest przyjemne spędzanie czasu. Znajdź chwilę na relaks lub realizację swoich pasji. Możesz również spróbować zrobić coś nowego, bowiem rutyna nie sprzyja twórczości i pomysłowości. Wyznaczenie przestrzeni na odpoczynek i odcięcie się od pracy pozwoli spojrzeć na wiele spraw inaczej i wykorzystać swój potencjał w pełni.

Pamiętaj jednak, że aby pobudzić swoją kreatywność musisz poświęcić odpowiednią ilość czasu również na samo wymyślanie rozwiązań. Porównuj je ze sobą, modyfikuj i zapisuj. Dzięki temu wypracujesz nawyk systematycznego gromadzenia pomysłów, które z czasem będą coraz lepsze.

2. Nie ograniczaj się

Kreatywność i innowacyjność opierają się m.in. na próbowaniu, ryzykowaniu i fantazjowaniu. To pozwala na dostarczenie wielu różnych metod rozwiązania określonego problemu i wybrania najlepszej z nich. Pamiętaj zatem, aby nie ograniczać swoich działań i nie bagatelizować żadnej myśli. Aby móc spojrzeć na daną kwestię z każdej perspektywy i pobudzić swoją pomysłowość, zadaj sobie następujące pytania:

• Co zrobiłbym/ zrobiłabym, mając nieograniczone zasoby i czas?

• Co zrobiłbym/ zrobiłabym, gdyby dany problem należałoby rozwiązać dzisiaj?

• Jak osoba, która jest moim autorytetem, rozwiązałby ten problem?

Przeanalizowanie tych kwestii może okazać się dużą podpowiedzią w znalezieniu kreatywnego, nowatorskiego rozwiązania.

3. Otaczaj się pozytywną energią

Atmosfera w grupie, w której realizujesz dany projekt, również ma wpływ na Twoją kreatywność. Warto zatem stworzyć zespół składający się z osób otwartych, o optymistycznym nastawieniu, w którym istnieje zasada równoważności pomysłów. Dzięki temu żaden z członków grupy nie będzie czuł się wykluczony lub mniej ważny, a tym samym chętniej podzieli się swoimi pomysłami. To pozwoli na efektywną współpracę i dostarczenie jak najlepszych, kreatywnych rozwiązań. Pamiętaj również o tym, aby zachęcić pozostałe osoby z zespołu do szczerej i otwartej komunikacji. Dzięki informacji zwrotnej i wymianie opinii możliwe będzie udoskonalanie swoich koncepcji.

Pamiętaj również, aby w przypadku pustki w głowie zrobić sobie krótką przerwę lub na moment zająć się czymś innym. Chwilowa regeneracja pomaga bowiem w lepszym skupieniu się i znalezieniu nowych, ciekawszych rozwiązań.

Brak możliwości pracy kreatywnej zaprowadziło Cię na skraj wypalenia zawodowego? Dowiedz się, jak sobie z nim radzić.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat kompetencji miękkich? Przeczytaj, które z nich są przyszłością rynku pracy.


Agnieszka Pietrasik

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.