Blogi

3 uniwersalne kompetencje miękkie, które warto posiadać

Czego poszukują pracodawcy, bez względu na branżę?

Kompetencje miękkie mają coraz większe znaczenie – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Z jednej strony wynika to z wyzwań rekrutacyjnych firm, które w obliczu trudności ze znalezieniem kandydatów z niezbędnymi kompetencjami technicznymi, stawiają na ich uniwersalne zdolności, a następnie dodatkowe przeszkolenie pracownika. Z drugiej natomiast zatrudnieni chcą rozwijać swoje umiejętności miękkie, ponieważ – jak sami zauważają – pomagają im one w pracy, ułatwiają przekwalifikowanie się i dopasowanie do dynamicznych zmian w otoczeniu. Które kompetencje miękkie są dziś najcenniejsze?

Punktem wyjścia do myślenia o kompetencjach miękkich powinna być refleksja, iż posiada je każdy z nas, choć ich poziom jest zróżnicowany i bardzo indywidualny. Uniwersalne cechy i zdolności nabywane są inaczej niż wiedza merytoryczna i kompetencje twarde – rozwijamy je przez całe życie, mierząc się z różnymi sytuacjami. Warto również pamiętać, że to dzięki umiejętnościom miękkim pracownik może wpisać się w pożądany sposób działania i współpracy. W biznesie oprócz wiedzy eksperckiej i określonych umiejętności technicznych potrzebnych na stanowisku pracy, znaczenie ma bowiem odpowiednia postawa – nastawienie na współpracę, sprawna komunikacja, umiejętność dopasowania się do zachodzących zmian.

Jakich kompetencji miękkich poszukują pracodawcy?

1. Kreatywność

Na dzisiejszym, niezwykle wymagającym rynku, nawet lider w branży czy firma posiadająca silną pozycję, ogromną bazę klientów i oferująca wysoką jakość produktów musi pozytywnie wyróżniać się na tle konkurencji. Aby to zrobić, potrzebuje nieszablonowych rozwiązań, pomysłów na adekwatne do sytuacji strategie sprzedaży i podejście do klienta.

Wiedza merytoryczna i kompetencje twarde nie wystarczą do stworzenia innowacji, które z kolei przyczynią się do sukcesu biznesowego organizacji. Potrzebna jest kreatywność. Dlatego też w niemal w każdej ofercie pracy pojawia się informacja, iż dla firmy duże znaczenie ma właśnie ta umiejętność przyszłego pracownika. Latami kojarzona z marketingiem i grafiką, dziś dotyczy wszystkich specjalistów, m.in. handlowców. Kreatywność oznacza bowiem innowacyjność, oryginalność, nieszablonowe podejście, otwartość na nowe rozwiązania i umiejętność myślenia poza schematem. Kreatywne osoby potrafią generować nowe pomysły, gdy obrana wcześniej koncepcja przestaje się sprawdzać.

Jakie są 3 najważniejsze kompetencje miękkie w branży IT? Przeczytaj.

2. Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne ułatwiają przede wszystkim nawiązywanie kontaktów i pozytywnie wpływają na swobodę prowadzenia rozmowy – zwłaszcza z nowo poznaną osobą. Dzięki nim mamy szansę dobrze zaprezentować się już podczas rozmowy rekrutacyjnej i pozytywnie zapisać się w pamięci rekrutera bądź przyszłego pracodawcy.

Umiejętności interpersonalne i komunikacyjne to z jednej strony zdolność precyzyjnego wyrażania się i formułowania myśli, natomiast z drugiej – zdolność do aktywnego słuchania, rozumienia, panowania nad niewerbalnym przekazem. Pamiętajmy, że w komunikacji liczą się nie tylko wypowiadane słowa, ale również towarzyszące im gesty, mowa ciała, mimika twarzy, kontakt wzrokowy. Posiadając rozwinięte umiejętności komunikacyjne możemy porozumieć się z osobami reprezentującymi odmienne typy osobowości, ale też zajmującymi różne funkcje formalne – w organizacji i poza nią.

3. Umiejętność pracy w grupie

Cele wyznaczone przez firmę są wypadkową celów indywidualnych stawianych pracownikom oraz zespołom, a praca w niemal każdej organizacji w sposób naturalny opiera się na współpracy. Pracodawcy poszukują więc pracowników, którzy potrafią współpracować z innymi, a realizując swoje zadania, mają na uwadze również cele zespołu i całej organizacji.

Osoby potrafiące pracować w grupie widzą nie tylko stawiane przed nimi indywidualne zadania, ale również interes zespołu, wspólny cel. Są otwarte na innych, dzielą się wiedzą, wspierają członków zespołu, angażują się i stawiają na partnerskie relacje. Potrafią też słuchać innych, dyskutować i akceptować odmienne punkty widzenia. Pamiętajmy, że w biznesie najlepsze rezultaty osiąga się dzięki współpracy i braniu pod uwagę odmiennych punktów widzenia.

Przeczytaj, jak budować komfortową atmosferę w pracy.

Dlaczego warto inwestować w rozwój kompetencji?

Uniwersalne kompetencje miękkie – kreatywność, skuteczność w komunikacji, umiejętność pracy w grupie – to niezwykle silny argument dający przewagę kandydatom na każdym etapie ich kariery zawodowej i niezależnie od specjalizacji. Już teraz w wielu procesach rekrutacyjnych kompetencje miękkie kandydatów znajdują się w centrum uwagi rekruterów i pracodawców.

W kontekście prognoz dotyczących przyszłości rynku pracy i przewidywań, że profesję będziemy zmieniać coraz częściej, inwestycja w kompetencje miękkie wydaje się obowiązkowa. Tym bardziej, że umiejętności miękkie można budować i doskonalić przez całe życie – zarówno samodzielnie, jak i w ramach kursów oraz szkoleń.

Autor: Justyna Bereza, Consultant w Hays Poland

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.