Blogs

​​​​​​​Jak stworzyć proaktywne środowisko pracy?

Korzyści rozwijania proaktywnej postawy u pracowników​​​​​​​

Aleksandra Tyszkiewicz

Proaktywność to niezwykle ważna postawa u pracowników, która sprzyja budowaniu pozytywnej atmosfery. Może oznaczać zarówno ochocze dzielenie się swoimi pomysłami, angażowanie w rozwój branży, jak i wprowadzanie innowacyjnych zmian w firmie. Jednak jak się okazuje, nie wszyscy pracownicy chętnie podejmują takie działania. W jaki sposób zachęcić pracowników do proaktywności?

Proaktywność jest bardzo pożądaną postawą u pracowników. Wykazywanie się nią, ma pozytywny wpływ zarówno na dobre samopoczucie i satysfakcję zatrudnionego, jak i na efektywne funkcjonowanie firmy. Jeżeli Twoi pracownicy niechętnie podejmują dodatkowe, proaktywne działania, zapoznaj się z dalszą częścią wpisu, aby dowiedzieć się, jak możesz to zmienić.

Rodzaje proaktywności

Proaktywna postawa charakteryzuje się szczególnym zaangażowaniem w określone działania, a także dążeniem do wprowadzania pozytywnych zmian, za które przejmuje się odpowiedzialność. W przestrzeni biznesowej wyróżnia się dwa rodzaje proaktywności: zespołową i indywidualną.

Pracownik proaktywny zespołowo chętnie angażuje się w działania prowadzące do osiągnięcia wspólnego celu firmy, efektywnie wspiera działania grupy, a także często rozwiązuje problemy wspólnie z innymi współpracownikami. Jest to postawa wyjątkowo ważna w branżach, które kładą szczególny nacisk na współpracę, a sukces firmy uzależniony jest od zbiorczych wyników zespołowych.

Z kolei proaktywność indywidualną wyróżnia zaangażowanie w rozwój własnej kariery, chęć bycia docenionym, a także gotowość do pozyskiwania nowych umiejętności. Jest to postawa sprzyjająca m.in. specjalistom na samodzielnych stanowiskach czy zatrudnionym na zasadach B2B.

Jednocześnie należy pamiętać, że wskazane typy proaktywności wcale nie muszą się wykluczać czy występować pojedynczo. Często bowiem zdarza się, że rola wymaga od specjalisty szczególnego zaangażowania, zarówno w działania zespołu, jak i w samorozwój.

Jak kształtować proaktywną postawę u pracowników?

Dobrym sposobem na rozwijanie proaktywności u pracowników jest zapewnienie im autonomii pracy. Zwiększenie niezależności i poczucia odpowiedzialności może wzmocnić chęć samodoskonalenia się i wpływania na ogólne wyniki zespołu. Będzie to także świetna motywacja do rozwijania brakujących kompetencji lub kwalifikacji.

W kształtowaniu proaktywności ważne jest także, aby stale dawać dobry przykład pracownikom. Oznacza to dzielenie się swoją wiedzą i pomysłami, zachęcanie do wprowadzania zmian i dostrzegania alternatywnych rozwiązań oraz udzielanie systematycznej informacji zwrotnej. Dzięki temu zatrudnieni będą mogli podjąć odpowiednie kroki mające na celu poprawienie jakości swojej pracy. Być może zmotywuje ich to również do rozpoczęcia nowych działań lub zaangażowania się w inne obszary działalności firmy.

Nie bez znaczenia pozostają również relacje pomiędzy pracownikami a przełożonym. Empatyczny, godny zaufania menedżer jest w stanie zainspirować członków zespołu do proaktywnych działań, zarówno na rzecz firmy, jak i rozwoju osobistego. Dzięki poczuciu bezpieczeństwa i oparcia w przełożonym, pracownicy chętniej podejmą się kolejnych wyzwań. Ważne jest zatem, aby w miejscu pracy była swobodna atmosfera, wzajemne wsparcie i partnerstwo.

Zachętą do proaktywnej postawy może być również nagradzanie pracowników za podejmowanie różnorodnych inicjatyw i wzmożone zaangażowanie w pracę zespołową. Przy czym warto dodać, że formą docenienia nie zawsze musi być bonus finansowy. Do proaktywności motywować mogą także miłe słowa, pochwała na forum publicznym czy zwiększenie elastyczności pracy.

Dlaczego warto rozwijać proaktywność u pracowników?

Proaktywna postawa ma obopólne korzyści. Specjalista, który jest wyjątkowo zaangażowany w działania firmy i samorozwój może odczuwać większą satysfakcję z pełnionej roli. Dzięki podejmowaniu różnorodnych inicjatyw na rzecz firmy czy samorozwoju, może także skuteczniej budować swoją karierę zawodową.

Zachęcanie zatrudnionego do proaktywności może także przyczynić się do zbudowania silniejszej relacji z pracodawcą, opartej na wymianie wzajemnych doświadczeń i wiedzy. Niewątpliwie będzie to miało także wpływ na kształtowanie silnej kultury organizacyjnej.

Z kolei dla firmy, rozwijanie proaktywności u pracowników, może usprawnić funkcjonowanie procesów biznesowych i zwiększyć liczbę osiąganych sukcesów. Wprowadzanie innowacyjnych zmian i przewidywanie nowych trendów dla rynku pracy, może także zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu czy przestoju w funkcjonowaniu organizacji.

Ponadto, przyjazne, sprzyjające współpracy i proaktywności miejsce pracy, będzie miało szansę przyciągnąć nowych specjalistów.

Chcesz, aby Twoi pracownicy doskonali swoje umiejętności? Przeczytaj, jak tego dokonać.

Zachęcanie pracowników do proaktywności może stać się częścią kultury organizacyjnej. Dowiedz się, jak ją pielęgnować.


Aleksandra Tyszkiewicz

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.