Blogs

​​​​​​​Praca zdalna w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu

​​​​​​​Trendy i prognozy

Karolina Lis

Czas pandemii zdecydowanie przyspieszył proces rozwoju pracy zdalnej i hybrydowej, również w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. O ile częściowo takie rozwiązania były stosowane już wcześniej, to obecnie w ramach organizacji SSC i GBS elastyczne podejście do miejsca wykonywania pracy stało się standardem. Jest to odpowiedzią na oczekiwania kandydatów, o których w branży jest coraz trudniej.

Rynek BSS w Polsce rozwija się prężnie i dynamicznie. Oprócz istniejących już centrów usług biznesowych oraz GBS, w kraju wciąż powstają nowe organizacje. W związku z tym, na rozwój struktur i wzrost zatrudnienia w istniejących firmach, nakłada się tworzenie zupełnie nowych stanowisk w sektorze. W ostatnich latach był to wzrost 10-15% rok do roku.

Praca zdalna: standardy w sektorze

Szacuje się, że aktualnie w Polsce jest już ponad 350 tysięcy zatrudnionych w sektorze BSS. W 2022 zatrudnienie będzie dalej wzrastać. W planach jest również tranzycja procesów oraz powstawanie wielu nowych centrów, a także dalsze praktykowanie pracy zdalnej i hybrydowej.

Obecnie wiele organizacji z sektora daje pracownikom możliwość wyboru pomiędzy pracą wykonywaną całkowicie z domu, modelem hybrydowym oraz pracą z biura. W praktyce obserwujemy, że część firm w dużej mierze pracuje jednak zdalnie, a konieczność pojawienia się w biurze (np. podyktowana wolą przełożonego) zdarza się rzadko, np. raz na dwa tygodnie lub na miesiąc. Często przyjazd do biura nie jest regularny, lecz skorelowany z konkretną potrzebą lub obecnością pozostałych członków zespołu. Warto natomiast podkreślić, że w takim modelu wdrożenie trwające od jednego do trzech miesięcy zazwyczaj przebiega stacjonarnie.

Popularnym modelem jest też taki, który zakłada pracę w wymiarze 2 dni w biurze na 3 dni w trybie home office (lub odwrotnie). Jak wynika z badania omówionego na łamach Raportu płacowego Hays 2022, aż 93% pracowników sektora BSS w pewnym stopniu korzysta z rozwiązań pracy elastycznej, w tym pracy zdalnej.

Czynniki warunkujące model pracy

Od czego zależy model pracy w sektorze BSS? Obserwujemy wpływ kilku różnych czynników typowych dla branży. Przede wszystkim jest to rodzaj stanowiska i obsługiwanego procesu.

1. Obszar specjalizacji

Praca zdalna w dużej mierze jest możliwa w obszarze IT, zakupów, obsługi klienta, HR (rekrutacja, administracja kadrowo-płacowa) oraz częściowo w finansach i księgowości.

2. Zakres pełnionej funkcji

Forma pełnienia obowiązków zawodowych zależy także od wymiaru funkcji: regionalnej, globalnej czy lokalnej. Istotne jest to, z kim zatrudniony współpracuje na co dzień, a zatem czy są to osoby będące w biurze, czy pracujące w innym kraju, z którymi bezpośrednia interakcja nie będzie możliwa.

3. Osadzenie roli

Kolejnym elementem jest osadzenie roli, tj. czy jest to funkcja ekspercka, samodzielna czy wymagająca interakcji z zespołem. W funkcjach eksperckich praca wykonywana całkowicie zdalnie jest oferowana dużo częściej.

4. Preferencje przełożonego

Model pracy zależy również od indywidualnej preferencji menedżera. Bardzo często to właśnie bezpośredni przełożony i jego podejście do elastyczności pracy ma wpływ na możliwą formę pełnienia obowiązków zawodowych.

5. Poziom zajmowanego stanowiska

Nie bez znaczenia jest także poziom stanowiska. Od osób zatrudnionych w rolach „entry level” oczekuje się częstszego uczęszczania do biura, szczególnie przez pierwszych kilka miesięcy pracy w organizacji. Jest to bowiem czas wdrożenia, poznawania firmy oraz budowania wzajemnego zaufania, co jest o wiele łatwiejsze, gdy nowy pracownik ma bezpośredni kontakt z organizacją, współpracownikami i przełożonym.

Wpływ kultury organizacyjnej

Wyzwania oraz procesy, z jakimi mają do czynienia podmioty działające w sektorze usług dla biznesu, bywają bardzo do siebie podobne. Ostateczny model pracy i zakres jego elastyczności w dużej mierze uzależnione są zatem od atmosfery panującej w firmie oraz jej wartości i kultury organizacyjnej. Obserwujemy, że większą otwartością na rozwiązania pracy elastycznej cechują się organizacje, w których wysoko cenione jest zaufanie do pracownika. Dotyczy to nie tylko modelu home office, ale również godzin pracy czy sposobu rozliczania jej efektów (np. za pomocą wykonanych zadań, a nie czasu spędzonego przy komputerze).

Prognozy na 2022

Spodziewamy się, że 2022 będzie rokiem dalszego stosowania elastycznego podejścia do pełnienia obowiązków zawodowych w sektorze BSS. Modele pracy będą się rozwijać i stanowić temat do dyskusji. Już teraz, wiele organizacji wdraża rozwiązania „postpandemiczne”, które będą funkcjonowały jako stałe modele pracy, niezależnie od zewnętrznych regulacji, związanych z pandemią.

Rynek BSS jest obecnie bardzo konkurencyjny. Firmy muszą zabiegać o pracowników z określonymi, pożądanymi kompetencjami czy znajomością unikatowych języków obcych. Trend ten będzie się umacniał także w 2022. Możliwość całkowitej pracy zdalnej, w kontekście poszukiwania odpowiednich kompetencji na rynku pracy, będzie zatem jednym z kluczowych „game changerów”, pomagających efektywnie pozyskiwać pracowników w rynku. Jak wynika z Raportu płacowego Hays dla branży BSS, w 2022 aż 44% pracodawców z sektora wskazuje pracę elastyczną jako kluczowy element oferty, pomagający w rekrutacji pracowników.

Firmy, które są elastyczne i otwarte na podejmowanie współpracy z pracownikami zamieszkującymi inne miasta czy nawet kraje, znacząco zwiększają swoje szanse na sprawne wypełnianie wakatów. Co więcej, posiadając biura w różnych lokalizacjach, organizacje z sektora BSS mogą pozyskiwać talenty z różnych rynków i mieć dostęp do większej ilości wartościowych kandydatów. W obecnej sytuacji polskiego rynku pracy będzie to miało znaczący wpływ na efektywne zarządzanie procesami i dywersyfikację działań rekrutacyjnych.

Więcej informacji o wynagrodzeniach i trendach w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu znajdziesz w Raporcie płacowym Hays 2022. Pobierz bezpłatny egzemplarz.


Karolina Lis

Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.