Blogs

​​​​​​​Praca zdalna w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu

​​​​​​​Trendy i prognozy

Karolina Lis

Czas pandemii zdecydowanie przyspieszył proces rozwoju pracy zdalnej i hybrydowej, również w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. O ile częściowo takie rozwiązania były stosowane już wcześniej, to obecnie w ramach organizacji SSC i GBS elastyczne podejście do miejsca wykonywania pracy stało się standardem. Jest to odpowiedzią na oczekiwania kandydatów, o których w branży jest coraz trudniej.

Rynek BSS w Polsce rozwija się prężnie i dynamicznie. Oprócz istniejących już centrów usług biznesowych oraz GBS, w kraju wciąż powstają nowe organizacje. W związku z tym, na rozwój struktur i wzrost zatrudnienia w istniejących firmach, nakłada się tworzenie zupełnie nowych stanowisk w sektorze. W ostatnich latach był to wzrost 10-15% rok do roku.

Praca zdalna: standardy w sektorze

Szacuje się, że aktualnie w Polsce jest już ponad 350 tysięcy zatrudnionych w sektorze BSS. W 2022 zatrudnienie będzie dalej wzrastać. W planach jest również tranzycja procesów oraz powstawanie wielu nowych centrów, a także dalsze praktykowanie pracy zdalnej i hybrydowej.

Obecnie wiele organizacji z sektora daje pracownikom możliwość wyboru pomiędzy pracą wykonywaną całkowicie z domu, modelem hybrydowym oraz pracą z biura. W praktyce obserwujemy, że część firm w dużej mierze pracuje jednak zdalnie, a konieczność pojawienia się w biurze (np. podyktowana wolą przełożonego) zdarza się rzadko, np. raz na dwa tygodnie lub na miesiąc. Często przyjazd do biura nie jest regularny, lecz skorelowany z konkretną potrzebą lub obecnością pozostałych członków zespołu. Warto natomiast podkreślić, że w takim modelu wdrożenie trwające od jednego do trzech miesięcy zazwyczaj przebiega stacjonarnie.

Popularnym modelem jest też taki, który zakłada pracę w wymiarze 2 dni w biurze na 3 dni w trybie home office (lub odwrotnie). Jak wynika z badania omówionego na łamach Raportu płacowego Hays 2022, aż 93% pracowników sektora BSS w pewnym stopniu korzysta z rozwiązań pracy elastycznej, w tym pracy zdalnej.

Czynniki warunkujące model pracy

Od czego zależy model pracy w sektorze BSS? Obserwujemy wpływ kilku różnych czynników typowych dla branży. Przede wszystkim jest to rodzaj stanowiska i obsługiwanego procesu.

1. Obszar specjalizacji

Praca zdalna w dużej mierze jest możliwa w obszarze IT, zakupów, obsługi klienta, HR (rekrutacja, administracja kadrowo-płacowa) oraz częściowo w finansach i księgowości.

2. Zakres pełnionej funkcji

Forma pełnienia obowiązków zawodowych zależy także od wymiaru funkcji: regionalnej, globalnej czy lokalnej. Istotne jest to, z kim zatrudniony współpracuje na co dzień, a zatem czy są to osoby będące w biurze, czy pracujące w innym kraju, z którymi bezpośrednia interakcja nie będzie możliwa.

3. Osadzenie roli

Kolejnym elementem jest osadzenie roli, tj. czy jest to funkcja ekspercka, samodzielna czy wymagająca interakcji z zespołem. W funkcjach eksperckich praca wykonywana całkowicie zdalnie jest oferowana dużo częściej.

4. Preferencje przełożonego

Model pracy zależy również od indywidualnej preferencji menedżera. Bardzo często to właśnie bezpośredni przełożony i jego podejście do elastyczności pracy ma wpływ na możliwą formę pełnienia obowiązków zawodowych.

5. Poziom zajmowanego stanowiska

Nie bez znaczenia jest także poziom stanowiska. Od osób zatrudnionych w rolach „entry level” oczekuje się częstszego uczęszczania do biura, szczególnie przez pierwszych kilka miesięcy pracy w organizacji. Jest to bowiem czas wdrożenia, poznawania firmy oraz budowania wzajemnego zaufania, co jest o wiele łatwiejsze, gdy nowy pracownik ma bezpośredni kontakt z organizacją, współpracownikami i przełożonym.

Wpływ kultury organizacyjnej

Wyzwania oraz procesy, z jakimi mają do czynienia podmioty działające w sektorze usług dla biznesu, bywają bardzo do siebie podobne. Ostateczny model pracy i zakres jego elastyczności w dużej mierze uzależnione są zatem od atmosfery panującej w firmie oraz jej wartości i kultury organizacyjnej. Obserwujemy, że większą otwartością na rozwiązania pracy elastycznej cechują się organizacje, w których wysoko cenione jest zaufanie do pracownika. Dotyczy to nie tylko modelu home office, ale również godzin pracy czy sposobu rozliczania jej efektów (np. za pomocą wykonanych zadań, a nie czasu spędzonego przy komputerze).

Prognozy na 2022

Spodziewamy się, że 2022 będzie rokiem dalszego stosowania elastycznego podejścia do pełnienia obowiązków zawodowych w sektorze BSS. Modele pracy będą się rozwijać i stanowić temat do dyskusji. Już teraz, wiele organizacji wdraża rozwiązania „postpandemiczne”, które będą funkcjonowały jako stałe modele pracy, niezależnie od zewnętrznych regulacji, związanych z pandemią.

Rynek BSS jest obecnie bardzo konkurencyjny. Firmy muszą zabiegać o pracowników z określonymi, pożądanymi kompetencjami czy znajomością unikatowych języków obcych. Trend ten będzie się umacniał także w 2022. Możliwość całkowitej pracy zdalnej, w kontekście poszukiwania odpowiednich kompetencji na rynku pracy, będzie zatem jednym z kluczowych „game changerów”, pomagających efektywnie pozyskiwać pracowników w rynku. Jak wynika z Raportu płacowego Hays dla branży BSS, w 2022 aż 44% pracodawców z sektora wskazuje pracę elastyczną jako kluczowy element oferty, pomagający w rekrutacji pracowników.

Firmy, które są elastyczne i otwarte na podejmowanie współpracy z pracownikami zamieszkującymi inne miasta czy nawet kraje, znacząco zwiększają swoje szanse na sprawne wypełnianie wakatów. Co więcej, posiadając biura w różnych lokalizacjach, organizacje z sektora BSS mogą pozyskiwać talenty z różnych rynków i mieć dostęp do większej ilości wartościowych kandydatów. W obecnej sytuacji polskiego rynku pracy będzie to miało znaczący wpływ na efektywne zarządzanie procesami i dywersyfikację działań rekrutacyjnych.

Więcej informacji o wynagrodzeniach i trendach w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu znajdziesz w Raporcie płacowym Hays 2022. Pobierz bezpłatny egzemplarz.


Karolina Lis

Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.