Site Navigation REBRAND V2

Wybór języka

English

BSS Hero REBRAND

Home Hero Image

CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH
RAPORT PŁACOWY
2023

Pobierz raport

BSS Block 1 REBRAND

Dalszy rozwój sektora napędza rekrutacje

Pracodawcy z sektora planują rekrutacje i spodziewają się kolejnych wyzwań. W obliczu dalszego napływu nowych inwestycji do Polski i silnej presji płacowej, skompletowanie i utrzymanie kompetentnych zespołów będzie trudne.

Wyzwań rekrutacyjnych w 2023 spodziewa się 80 proc. firm z branży. Zgodnie z wynikami badania, jednym z rozwiązań będzie dostosowanie siatki płac do oczekiwań specjalistów. Aż 84 proc. pracodawców planuje zwiększyć wynagrodzenia.

91%

firm z sektora BSS planuje rekrutacje w 2023

80%

firm z sektora BSS spodziewa się trudności w rekrutacji

BSS Block 2 REBRAND

Pomimo większej ostrożności po stronie inwestorów, siła oraz dojrzałość polskiej branży BSS pozwalają oczekiwać, że w roku 2023 ponownie zanotuje wzrost. Pracodawcy co prawda będą mierzyć się z obawami związanymi z sytuacją gospodarczą i wysoką presją płacową, natomiast nie będzie się to przejawiać zaprzestaniem działań rekrutacyjnych.

Aleksandra TyszkiewiczExecutive Director - Enterprise Solutions, Hays Poland

Aleksandra Tyszkiewicz - Executive Director - Enterprise Solutions, Hays Poland

BSS Form REBRAND

Jakie są trendy płacowe w centrach usług dla biznesu?

Pobierz raport płacowy, prezentujący wynagrodzenia pracowników centrów SSC/ BPO. W publikacji znajduje się zestawienie stawek na 40 stanowiskach, komentarze ekspertów rynku pracy oraz wyniki badania przeprowadzonego wśród pracodawców i pracowników sektora BSS. Analiza wynagrodzeń bazuje na danych uzyskanych w ramach projektów rekrutacyjnych realizowanych przez ekspertów Hays Poland w roku 2022.

Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

Poland Salary Guide Cover
 
  • Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.

Footer Nav Trendy REBRAND

Footer landing REBRAND

Home Hero Image

Skorzystaj z
naszego wsparcia w rekrutacji

Zleć rekrutację

Footer REBRAND