Blogs

​​​​​​​W jaki sposób firmy mogą zadbać o pozytywny wpływ na środowisko?

​​​​​​​Liderzy biznesu w obliczu zmian klimatycznych

Agnieszka Pietrasik

Kwestia dbania o środowisko naturalne odgrywa coraz większą rolę, zarówno w życiu prywatnym każdego człowieka, jak i w strategiach biznesowych firm. Specjaliści i pracodawcy podejmują działania proekologiczne, a kandydaci zwracają uwagę na to, jaki wpływ na środowisko ma potencjalny pracodawca. Coraz więcej firm wprowadza także strategię Net Zero. Na czym ona polega?

Firmy na całym świecie coraz chętniej podejmują działania proekologicznie, a kandydaci częściej poszukują pracodawcy, który nie przykłada się do postępującej degradacji przyrody. Obecnie coraz więcej organizacji pochyla się nad wdrożeniem strategii Net Zero. Zapoznaj się z dalszą częścią wpisu, aby dowiedzieć się, jak możesz wprowadzić ją w swojej firmie.

„Zielone” firmy

Coraz więcej firm podejmuje działania proekologiczne. Do częstych inicjatyw pracodawców można zaliczyć wdrażanie programów zrównoważonego rozwoju, podejmowanie współpracy z organizacjami pożytku społecznego czy wprowadzanie strategii Net Zero. Oznacza ona zobowiązanie się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych (emitowanych bezpośrednio oraz przez dostawców firmy), czyli osiągnięcia neutralności węglowej.

W przedsięwzięcie Net Zero zaangażował się również Hays. Posiadamy zespół ds. związanych z Net Zero, a jego działania zostały zaplanowane na kilka lat. Naszym celem jest doprowadzenie w 2025 r. do redukcji globalnej emisji CO2 do 50 tys. ton. Warto zaznaczyć, że już w 2021 roku Hays stał się biznesem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla.

Proekologiczna działalność firm zyskuje aprobatę zarówno u klientów czy pracowników, jak i kandydatów. Specjaliści poszukujący pracy, często biorą bowiem pod uwagę oddziaływanie firmy na środowisko oraz analizują ogólną etykę biznesu. Liczy się dla nich to, czy organizacja dąży do zrównoważonego rozwoju i realnie ogranicza ewentualne, negatywne skutki swoich działań.

Wdrażanie strategii Net Zero – od czego zacząć?

W przypadku działań proekologicznych bardzo ważna jest ich skala – im więcej firm się w nie zaangażuje, tym lepszy rezultat będzie można osiągnąć. Pracodawcy, którzy chcą pozytywnie wpływać na środowisko, powinni rozważyć stopniowe wprowadzanie zmian.

Dla firm, które dopiero zaczynają swoją drogę w kierunku neutralności klimatycznej, skuteczne może być zbadanie śladu węglowego, który wytwarza cała organizacja. Dzięki temu łatwiej będzie stworzyć dokładny, skuteczny plan. Warto wiedzieć, że zgodnie z globalnymi wytycznymi, emisję dwutlenku węgla w firmach należy mierzyć według trzech zakresów: emisje bezpośrednie ze źródeł własnych (np. pojazdy służbowe), emisje pośrednie energetyczne (np. zużycie energii elektrycznej w biurze) oraz inne emisje pośrednie, możliwe do zidentyfikowania w obrębie firmy (obejmujące m.in. gazy cieplarniane wytwarzane przez dostawców czy pracowników podczas podróży służbowych). W wyliczeniu emisji dwutlenku węgla mogą pomóc specjaliści z proekologicznych organizacji i eksperci z międzynarodowych stowarzyszeń.

Dzięki dokładnej analizie powyższych zakresów wytwarzania gazów cieplarnianych, można łatwiej wdrożyć strategię Net Zero i zredukować emisję dwutlenku węgla. Wszelkie postanowienia warto jest zapisać w polityce firmy – tak, aby każdy pracownik mógł z większą świadomością podejmować działania proekologiczne.

Ważne jest, aby cel związany ze strategią, był mierzalny i dobrze sprecyzowany. Dzięki temu, łatwiej będzie śledzić postępy firmy w redukcji emisji dwutlenku węgla. Warto więc dokładnie rozplanować swoje działania, poznać możliwości i zagrożenia firmy, a także zacząć od najprostszych inicjatyw, które z czasem będą miały duży wpływ na środowisko. Dla przykładu, może być to ograniczenie dalekich podróży służbowych czy wymiana komputerów stacjonarnych na laptopy, które mogą zmniejszyć zużycie energii nawet o 65%.

Dobrym rozwiązaniem może być także wykorzystywanie energii odnawialnej w biurze lub wymiana pojazdów służbowych na hybrydowe lub elektryczne. Jednocześnie należy pamiętać o równowadze – nie wszystko da się szybko zmodyfikować. Na niektóre zmiany potrzeba czasu, nakładów finansowych i zaangażowania całej firmy.

Ważnym krokiem może być również podjęcie działań rekompensujących ślad węglowy. Jest to rozwiązanie, które może przyspieszyć redukcję gazów cieplarnianych i znacznie poprawić warunki życia wielu społeczności na całym świecie. W tym przypadku warto zapoznać się z projektami organizacji proekologicznych. Dla przykładu, Hays zakupił certyfikowane kredyty kompensacyjne na rzecz projektu zalesiania Urugwaju. Celem inicjatywy jest przekształcanie zielonych użytków naturalnych w lasy, które będą gospodarowane w zrównoważony, dobry dla środowiska sposób.

Dokładnie opracowaną strategię Net Zero warto promować w komunikacji firmy. Być może akcję będą chciały wesprzeć organizacje odpowiadające za ochronę środowiska naturalnego. Warto również pamiętać, aby systematycznie analizować postępy wdrażania strategii. Nie ulega wątpliwości, że inicjatywa Net Zero jest czasochłonnym i długofalowym projektem, jednak z czasem zaangażowanie i wysiłek całej firmy przyniosą wiele korzyści dla środowiska.

Strategia Net Zero może stać się częścią kultury organizacyjnej firmy. Przeczytaj, jak ją budować.


Agnieszka Pietrasik

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.