Blogi

​​​​​​​Jak budować kulturę organizacyjną?

Od czego zacząć i na co zwrócić szczególną uwagę?​​​​​​​

Aleksandra Tyszkiewicz

Jednym z elementów, które tworzą firmę, jest kultura organizacyjna. Składają się na nią wewnętrzne praktyki, normy i wspólne wartości, którymi kierują się zatrudnieni w codziennej pracy. Kultura organizacyjna odgrywa coraz ważniejszą rolę w procesie rekrutacji i retencji pracowników. Z kolei pracodawcy chętniej podejmują różnorodne działania, aby ją świadomie budować, pielęgnować i komunikować jej założenia.

Dobra kultura organizacyjna odgrywa ważną rolę w firmach. Ma pozytywny wpływ na zaangażowanie pracowników oraz ich satysfakcję z pełnionej roli. Zapoznaj się z dalszą częścią wpisu, aby dowiedzieć się, jak skutecznie zbudować i pielęgnować kulturę organizacyjną.

Czym jest kultura organizacyjna?

Kultura organizacyjna to zbiór wewnętrznych praktyk i norm współpracy. Składają się na nią także ogólna atmosfera panująca w firmie, rytuały zespołowe, systemy wartości firmy oraz postawy pracowników. Są to istotne elementy, które identyfikują organizację, zwiększają poczucie przynależności wśród pracowników oraz pozwalają ujednolicić metody współpracy.

Specjaliści pracujący w firmie z silną kulturą organizacyjną, są również bardziej zaangażowani w pełnione obowiązki oraz w „życie firmy”. Dzięki niej, a konkretnie dzięki jasnym zasadom, wspólnym wartościom i celom mogą się także utożsamić z misją pracodawcy. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio zadbać o ten aspekt.

Jak zbudować dobrą kulturę organizacyjną?

Budując kulturę organizacyjną firmy, należy pamiętać, że jest to długoterminowe, wieloetapowe przedsięwzięcie, które tak naprawdę nie ma sprecyzowanej daty końcowej. Warto jednak podjąć kilka konkretnych działań już na samym początku, pamiętając, że w zależności od wielkości firmy i rodzaju branży kultura organizacyjna może wyglądać inaczej.

Pierwszym i jednocześnie kluczowym krokiem w tworzeniu kultury organizacyjnej jest przeanalizowanie misji i wartości firmy. Jakie są cele organizacji? Jakim przekazem wyróżnia się na rynku pracy? Dzięki rozważeniu tych kwestii, zbudowanie silnego systemu wewnętrznych praktyk i norm będzie łatwiejsze.

Kolejnym elementem jest zaangażowanie pracowników w proces. Ważne będzie zatem systematyczne komunikowanie wartości i misji firmy. Istotne jest także zachęcanie zespołu do integracji, angażowania się w pozabiznesowe działania firmy oraz budowanie zaufania. Aby tego dokonać, należy udzielać podwładnym jakościowego feedbacku, wspierać ich w rozwoju oraz w miarę samodoskonalenia się – zwiększać niezależność, która dodatkowo będzie miała pozytywny wpływ na ich poczucie własnej wartości.

W kulturze organizacyjnej dużą rolę odgrywa także atmosfera w firmie. Warto o nią zadbać w wielu kontekstach – podczas rekrutacji nowych pracowników, w czasie onboardingu, czy w codziennej pracy. Dobra atmosfera pozytywnie wpływa na zatrudnionych i zachęca ich do angażowania się w tworzenie przyjaznego środowiska pracy, zachęcającego do podejmowania wspólnych działań.

Silna kultura organizacyjna to również kultura równości i różnorodności. Oznacza to respektowanie i docenianie każdego z pracowników, bez względu na ich dane metrykalne, zajmowane stanowisko czy staż w firmie. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie ich lojalności oraz zaangażowania.

Ważne jest także zachęcanie pracowników do wzajemnego dzielenia się wiedzą oraz pomysłami. Można tego dokonać przy okazji realizacji wspólnych projektów czy udziału w zespołowych warsztatach. Dzięki temu możliwe będzie wzmocnienie partnerskich relacji i zaufania, a także ujednolicenie technik współpracy. Jest to niebywale ważny element kultury organizacyjnej, który sprzyja well-beingowi pracowników.

W budowaniu silnej kultury organizacyjnej ważne jest także zadbanie o jakościową komunikację. Ważna będzie zatem transparentność informacji, szczerość i jasność komunikatów. Pozwoli to na skuteczną współpracę oraz zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktów.

W zależności od rodzaju firmy i jej wartości, istotne będzie także indywidualne ustalenie pozostałych elementów kultury organizacyjnej. Konieczne może być zatem zdefiniowanie dress-code’u, stylu zarządzania czy ścieżek awansu. Dzięki temu pracownicy będą mogli lepiej poznać oczekiwania pracodawcy, a także z większą świadomością współtworzyć kulturę firmy.

Jak pielęgnować kulturę organizacyjną?

Po podjęciu pierwszych działań w ramach budowania kultury organizacyjnej, warto jest zaplanować kolejne etapy i systematycznie wyznaczać następne priorytety. Zastanów się zatem:

• Czy jest jakiś obszar, który należy udoskonalić, np. komunikacja międzyzespołowa?

• Jakie reguły warto wprowadzić, aby umocnić kulturę organizacyjną?

Czy promocja wartości i wspólnych celów w firmie jest skuteczna?

• Czy każdy pracownik czuje się swobodnie i pewnie w firmie? Jeśli nie, to jakie działania można podjąć, aby to zmienić?

• Czy motto organizacji, jej cel i wartości są zrozumiałe dla wszystkich pracowników? Czy zasady współpracy są akceptowanie w firmie, czy należy je zmodyfikować?

Dzięki analizie powyższych elementów, stworzenie odpowiedniej strategii, umacniającej kulturę organizacyjną, będzie znacznie łatwiejsze.

Jednocześnie pamiętaj, że kulturę organizacyjną tworzą wszyscy pracownicy – to oznacza, że warto otworzyć się na potrzeby i uwagi wszystkich zatrudnionych. Wspólnie wypracujecie najlepsze praktyki i zasady współpracy.

Komunikacja to ważny element kultury organizacyjnej. Przeczytaj, jak konstruować jakościową informację zwrotną.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowania komfortowej atmosfery w pracy? Zajrzyj tutaj.


Aleksandra Tyszkiewicz

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.