Blogs

Czy przemysł 4.0 znacząco wpłynie na wyzwania rekrutacyjne?

Zawody przyszłości i nowa era rekrutacji

Paulina Kulanek

Tempo rozwoju cywilizacji, postępująca globalizacja oraz szybkość zmian społeczno-kulturowych dyktują nowe warunki dla firm, rynku pracy i jego otoczenia. Fakt ten znacząco podkreśla raport Fortune500 mówiący, iż na przestrzeni lat 1955-2017, zaledwie 54 marki zdołały utrzymać się w tym prestiżowym zestawieniu. Technologia w rosnącym stopniu decyduje o strategii działania przedsiębiorstw, a co za tym idzie – również o sytuacji na rynku pracy.

Adaptacja do dynamicznych zmian otoczenia i obieranie kierunku rozwoju dopasowanego do trendów rynkowych są kluczowe dla osiągnięcia biznesowego sukcesu, a nawet stają się warunkiem przetrwania firm. Jest to zagadnienie szczególnie istotne w sektorze przemysłowym, który mierzy się ze złożonymi wyzwaniami zarówno w obszarze technologicznym, jak i biznesowym.

Nowa era przemysłu

W przedsiębiorstwach produkcyjnych mamy obecnie do czynienia z intensywną automatyzacją i cyfryzacją procesów produkcyjnych oraz zarządzaniem z wykorzystaniem tzw. Big Data, co pozwala na zwiększenie zysków operacyjnych. Celem firm jest tworzenie inteligentnych fabryk, które w sposób autonomiczny organizują proces produkcji i elastycznie reagują na zmianę wymogów zmieniającego się otoczenia. Priorytetem jest wdrożenie zdalnego zarządzania produkcją, które de facto umożliwia kontrolowanie procesu z dowolnego miejsca na ziemi.

Przemysł 4.0 wykorzystuje do tego celu najnowsze rozwiązania z dziedziny najnowszych technologii informacyjnych oraz rozwiązań softwarowych do analizy i predykcji na podstawie danych pobieranych z urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych. Kluczowym czynnikiem stają się dane i dostęp do nich, tak by świadomie i w odpowiednim czasie podejmować strategiczne decyzje dla zarządzanego przedsiębiorstwa.

Nowa era rekrutacji?

Dynamika przedsiębiorstw produkcyjnych poddających się procesowi industrializacji 4.0 wymusza również nowe podejście do spraw kadrowych i zarządzania personelem. Kluczowym elementem właściwego funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa w branży produkcyjnej jest profesjonalnie przygotowana kadra inżynierów i menedżerów, która będzie potrafiła odpowiednio zarządzać zachodzącymi zmianami cyfrowymi. Poszukiwani pracownicy powinni zatem nie tylko rozumieć możliwości i korzyści jakie daje przemysł 4.0, ale także jego przełożenie na realia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Niewątpliwie prawdziwym wyzwaniem rekrutacyjnym w sektorze przemysłowym jest pozyskiwanie nowych pracowników o wciąż unikatowych umiejętnościach i uniwersalnych kompetencjach miękkich. Na rynku pracy obserwujemy niedobór specjalistów posiadających kompetencje z zakresu specyficznych procesów produkcyjnych i automatyki przemysłowej, a jednocześnie mających wiedzę i doświadczenie pracy z najnowszymi systemami sterowania i rozwiązaniami IT.

Zawody przyszłości

Zapotrzebowanie na zawody, które łączą kompetencje kluczowych dziedzin technicznych np. automatyki i robotyki oraz IT będzie stale rosło. Odpowiedzią na potrzeby rynku powinno być ciągłe kształcenie i budowanie interdyscyplinarnych programów rozwoju kadry inżynierskiej. Tematyka ta zaczyna pojawiać się już na uczelniach wyższych w ramach kształcenia na studiach podyplomowych czy MBA. Również na szczeblu rządowym powoli prowadzone są działania mające na celu edukację i wsparcie przedsiębiorców w zakresie wdrażania koncepcji przemysłu 4.0.

Tocząca się transformacja cyfrowa wymusza zapotrzebowanie na specjalistów z wiedzą na temat najnowszych rozwiązań w przemyśle, ale przede wszystkim kompetencji związanych z zarządzaniem i wdrażaniem skutecznych strategii cyfryzacji w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Bez wdrożenia innowacji z zakresu przemysłu 4.0 oraz właściwej kadry będziemy tracili na konkurencyjności dla inwestorów zagranicznych.


Paulina Kulanek

Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.