Blogs

Jak zatrzymać pracownika w firmie?

6 elementów, na które warto zwrócić uwagę

Zdecydowana większość firm mówi o trudnościach w realizacji strategii zatrudnienia, podyktowanych rosnącymi oczekiwaniami kandydatów. Coraz wyższe wymagania dotyczą jednak nie tylko poziomu wynagrodzenia, ale czegoś więcej. Dla firm to poniekąd dobry znak, ponieważ nawet przy mniejszym budżecie mogą zaoferować to „coś” i zatrzymać utalentowanych pracowników w swoich strukturach. Co mogą zrobić pracodawcy, aby zatrzymać u siebie utalentowanych pracowników?

Rokrocznie z badań Hays Poland wynika, że najważniejszym powodem rozważania zmiany pracy przez zatrudnionych jest niezadowolenie z poziomu wynagrodzenia. Wraz ze wzrostem świadomości pracowników, trendami rynkowymi i zmianami pokoleniowymi, transformacji podlega jednak podejście do pracy zawodowej. Coraz częściej chcemy się rozwijać, dobrze czuć w miejscu pracy i bez trudności łączyć życie prywatne i zawodowe. Pieniądze są ważne, ale nawet najlepsze wynagrodzenie przy niesprzyjających warunkach pracy nie przyciągnie, a tym bardziej nie zatrzyma pracownika. Pytanie jednak, na które pozafinansowe elementy warto zwrócić w tym kontekście uwagę.

1. Możliwości rozwoju

Na mocno konkurencyjnym rynku pracy kwestią wielkiej wagi jest stałe doskonalenie swoich umiejętności oraz podnoszenie kompetencji. Stąd też umożliwienie pracownikowi rozwoju jest jedną z najlepszych inwestycji, które może poczynić pracodawca. Pracownik, który w codziennej pracy ma możliwość poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, jest nie tylko coraz większym wsparciem dla firmy, ale również buduje poczucie własnej wartości. Przekłada się to na motywację, ale też satysfakcję z realizowanych zadań.

2. Docenianie wysiłków

Częstym błędem popełnianym przez pracodawców jest skupianie się jedynie na celu i zadaniach, które dzielą firmę od jego osiągnięcia. Jest to zrozumiałe z punktu widzenia biznesu oraz terminowości zobowiązań, jednak dla pracownika, ważna jest również świadomość, że pracodawca dostrzega jego wartość oraz wkład w realizację zadań. Jeśli w firmie nie funkcjonuje kultura świętowania i doceniania mniejszych sukcesów oraz poczynionego wysiłku na rzecz zespołu, pracownik jest narażony na utratę motywacji, brak zadowolenia, a w konsekwencji – częściej myśli o zmianie pracy.

3. Jasne określenie zadań

Pracodawca, któremu zależy na zatrzymaniu cennych pracowników, powinien zadbać o to, aby strategia działania organizacji czy konkretnego działu była dla wszystkich jasna. Dlaczego? Ponieważ osoby, które nie do końca rozumieją cel realizowanych zadań, szybko tracą zaangażowanie i motywację. Jasne określenie zakresu zadań ułatwia też obiektywne zweryfikowanie ich wykonania, a to z kolei pozwala pracownikowi dostrzec mierzalne efekty jego pracy.

4. Posiadanie wpływu na organizację

Pracownicy oczekują, że ich zdanie będzie brane pod uwagę i będą mieli faktyczny wpływ na kulturę organizacyjną oraz procesy zachodzące w firmie. Tymczasem w firmach nowe pomysły i innowacyjne rozwiązania nierzadko spotykają się z brakiem zrozumienia kadry menedżerskiej, która od lat działa według jednego schematu i nie jest skora do zmian. Warto zatem pamiętać, że tak samo jak pracownicy potrzebują rozwijać swoje kompetencje, tak procesy wewnątrz firmy powinny być aktualizowane. Umożliwienie zatrudnionym dzielenia się swoimi odczuciami, pomysłami oraz opiniami to zawsze dobra praktyka. Brak otwartości firmy może bowiem sprawić, że zechcą przenieść się do organizacji, która taką możliwość zapewni.

5. Równowaga pomiędzy pracą i życiem prywatnym

Zachowanie zdrowej równowagi pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na zadowolenie pracownika. Każdy – nawet najbardziej efektywny specjalista – potrzebuje czasu na odpoczynek, życie rodzinne i towarzyskie, a także aktywności niezwiązane z pracą. Zjawiskami zdecydowanie utrudniającymi zachowanie równowagi jest kultura pracy w nadgodzinach, zwłaszcza kiedy nie są one dodatkowo płatne lub nie wiążą się z możliwością ich odebrania w późniejszym terminie. Pracodawcy powinni zatem przyglądać się nakładowi pracy, efektywności i zadowoleniu pracowników.

6. Elastyczne godziny pracy

Elastyczne godziny pracy mają ogromne znaczenie dla wszystkich pracowników. W tegorocznym badaniu Hays Poland takie rozwiązanie zostało wybrane przez pracowników jako najcenniejszy benefit. Ułatwienie dostosowania godzin pracy do indywidualnych preferencji i trybu dnia sprawia, że pracownik jest nie tylko efektywniejszy, ale także bardziej zadowolony z pracy.

Firma która zapewnia rozwój, przełożony doceniający wysiłki, otwartość, elastyczność i równowaga – ich wypadkową jest atmosfera pracy, w której pracownicy chcą się realizować. Na niezwykle wymagającym rynku pracy stworzenie takiej kultury pracy to dla pracodawców większa szansa na lojalność zatrudnionych oraz mniejszą rotację.

Autor: Wojciech Wnorowski, Talent Acquisition Administrator w Hays Poland

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.