Blogs

Relokacja pracowników

Czy Polacy chętnie zmieniają miejsce zamieszkania w celach zawodowych?

Na polskim rynku pracy brakuje pracowników o poszukiwanych kompetencjach, co dostarcza pracodawcom wyzwań rekrutacyjnych. Firmy szukają różnych rozwiązań, prześcigają się w oferowanych benefitach, proponują atrakcyjne szkolenia i komfortową atmosferę pracy. Czasem jednak znalezienie odpowiedniego pracownika na regionalnym rynku pracy jest bardzo trudne, a pracodawcy coraz częściej poszerzają poszukiwania o inne miasta. Czy polscy specjaliści są otwarci na relokację?

Czym jest mobilność zawodowa?  

Dyskutując o relokacji pracowniczej bardzo istotnym punktem jest wyjaśnienie cechy, jaką jest mobilność zawodowa. Najczęściej jest określana jako dostosowanie się pracownika do wymogów rynku pracy, równoznaczne ze zmianą pracodawcy lub zawodu i miejsca zamieszkania w celu podjęcia nowego zatrudnienia. W tym ujęciu jako przyczyny zjawiska mobilności pracowniczej podaje się bezrobocie, chęć polepszenia warunków ekonomicznych oraz chęć rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i budowy ścieżki kariery zawodowej.

Innym ujęciem mobilności jest elastyczne dopasowanie do aktualnej, często dynamicznie zmieniającej się sytuacji. W tym kontekście mobilność jest szczególnie ceniona przez korporacje, które prowadzą działalność na całym świecie. Praca na wielu stanowiskach w takich strukturach wymaga częstych wyjazdów służbowych, związanych z międzynarodowymi projektami, rozwojem biznesu lub koniecznością doszkalania się w zagranicznych oddziałach firmy. Takie oczekiwania mogą mieć również pracownicy reprezentujący mniejsze, lokalne struktury. Zazwyczaj mobilności oczekuje się od kandydatów na stanowiska sprzedażowe, menedżerów zarządzających standardami lub systemami obowiązującymi w firmie oraz trenerów wewnętrznych. Mobilność stwarza możliwości awansu wewnątrz firmy.

Relokacja w celach zawodowych

Mobilność oznaczać może również gotowość do relokacji – otwartości na zmianę miejsca zamieszkania w celu podjęcia pracy w dotychczasowej lub nowej firmie. Taką decyzję najczęściej podejmują osoby młode i niezwiązane z miejscem zamieszkania. Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenia na danym stanowisku oraz stopień zaawansowania technologicznego miejsc pracy znacznie różnią się w zależności od wielkości miasta i regionu. Stanowi to jeden z silniejszych argumentów za przeprowadzkę do innego miasta, regionu czy kraju.

Relokacja może pozwolić na zmianę środowiska pracy, doskonalenie umiejętności językowych oraz poznanie kultury pracy w innym państwie. Zmiana miejsca zamieszkania w celach zawodowych może również być skutkiem decyzji obecnego pracodawcy, rozszerzającego skalę działalności firmy – tworzenia nowych filii czy oddziałów – lub zmianą celów i strategii organizacji.

Czy Polacy są mobilni?

Ostatnie lata pokazały, że tendencja na rynku pracy znacznie się zmieniła. Wcześniej decyzja o zmianie miejsca zamieszkania najczęściej była powiązana z relokacją wewnątrz jednej firmy. Pracownicy przeprowadzali się z inicjatywy pracodawcy, który w większości przypadków znajdował się w fazie rozwoju działalności, np. otwarcia nowego oddziału. Obecnie wielu specjalistów relokuje się z własnej woli, co jest podyktowane chęcią podjęcia zatrudnienia w firmie zlokalizowanej w innym mieście lub otrzymaniem atrakcyjnej oferty pracy w innym regionie. Jednak o ile relokacja międzymiastowa zyskuje na popularności, to rzadziej pojawia się otwartość specjalistów na relokację zagraniczną. Wynika to z chęci zachowania bliższej odległości do miasta rodzinnego i możliwości w miarę częstego odwiedzania bliskich.

Dokąd najchętniej relokują się kandydaci? Największą popularnością cieszą się większe miasta, które ostatnimi laty rozwinęły się pod kątem biznesowym. Wiele międzynarodowych firm otworzyło oddziały nie tylko w Warszawie, ale i w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Trójmieście. Te lokalizacje to najpopularniejsze kierunki, zwłaszcza wśród pracowników, którzy nie posiadają jeszcze zobowiązań rodzinnych i są skoncentrowani na swojej ścieżce kariery.

Mniejszą popularnością cieszą się relokacje w kierunku odwrotnym, czyli na obrzeża aglomeracji miejskich, gdzie swoje zakłady i magazyny otwierają firmy z branży produkcyjnej i logistycznej. Nasze obserwacje pokazują, że specjaliści obu tych obszarów decydują się na przeprowadzkę w kierunku bliskiego przedmieścia lub miejscowości znajdujących się maksymalnie w odległości ok. 50 km od większego miasta.

Co wpływa na decyzję o relokacji?

Kandydaci postrzegają relokację w sposób wielowymiarowy. W podejmowaniu decyzji zawodowych dużą uwagę przywiązują nie tylko do charakteru wykonywanej pracy i warunków zatrudnienia, ale również aspektów mających bezpośredni wpływ na jakość życia. Wybierając pracodawcę i rozważając możliwość przeprowadzki, biorą pod uwagę odległość od miejsca pracy do miejsca zamieszkania, lokalną infrastrukturę, a także atrakcyjność miasta pod kątem kulturowym czy wizualnym.

Duży wpływ na decyzję o relokacji ma również atrakcyjność oferty skierowanej do kandydata. Niższy koszt życia, wyższe zarobki, bogaty pakiet benefitów, zwrot kosztów przeprowadzki oraz możliwość wsparcia ze strony pracodawcy w procesie relokacyjnym to elementy, o które kandydaci najczęściej pytają rekruterów i pracodawców.

Firmy odpowiadają na takie oczekiwania, co przejawia się coraz częstszym wspieraniem relokujących się kandydatów odpowiednimi benefitami – pomocą w znalezieniu mieszkania, wsparciem mentorów na miejscu lub dodatkiem finansowym na pokrycie kosztów przeprowadzki. Zdarzają się również sytuacje, w których firma chcąca przekonać doświadczonego menedżera wysokiego szczebla, oferuje wsparcie w znalezieniu pracy dla współmałżonka lub szkoły dla dzieci.

Relokacja w celach zawodowych jest obecnie na tyle popularnym i powszechnym zjawiskiem, że tematowi zaczęli przyglądać się przedstawiciele miast. Lokalne samorządy upatrują nowych szans rozwoju w międzynarodowych inwestycjach i coraz chętniej angażują się w kampanie promujące miasta jako atrakcyjne i przyjazne miejsca do życia i pracy.

Korzyści relokacji pracowniczej dotyczą zarówno pracodawcy, jaki i pracownika. Dla firmy jest to okazja do podjęcia współpracy ze specjalistami z innego rynku lub umocnienia swojej pozycji w innych miastach lub państwach. Dla pracowników to przede wszystkim szansa na większe wynagrodzenie lub awans, a w przypadku przeprowadzki za granicę, również na poznanie nowego środowiska i kultury pracy i poszerzenie kompetencji językowych.

Autorka: Alicja Kujawska, Consultant, Hays Poland

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.