Blogs

Rola menedżera – zadbać o urlop podwładnych​​​​​​​

​​​​​​​Dlaczego odpoczynek jest tak ważny?

Aleksandra Tyszkiewicz

Okres wakacji jest czasem, w którym można zauważyć, że pracownicy dzielą się na dwie grupy. Część z nich skrupulatnie korzysta z urlopu, podczas gdy pozostali odczuwają dyskomfort na samą myśl opuszczenia biura na dłużej. Warto jednak pamiętać, że odpoczynek jest ważny i nie należy mieć w związku z nim poczucia winy. Jest to szczególnie ważne w kontekście menedżerów, którzy powinni zachęcać swoich podwładnych do systematycznego wypoczynku. Dzięki przerwie od pracy możliwe jest zwiększenie swojej efektywności i skuteczniejsze wykonywanie obowiązków. Jak zatem zadbać o to, aby pracownicy nie czuli się winni z powodu wykorzystywania urlopu?

Każdy zasługuje na urlop i całkowite odcięcie się od pracy. Dlaczego zatem tak wiele osób ma poczucie, iż pod ich nieobecność w firmie będzie wybuchał kryzys za kryzysem, a bez nich niemożliwe będzie ich opanowanie? Powody są różne. Niektórzy nie chcą obarczać swoimi obowiązkami współpracowników, innych paraliżuje wizja braku „bycia na bieżąco”, jeszcze inni pracują w zespołach, w których funkcjonuje kultura nadgodzin i stałego przesuwania swoich granic. Czasem jednak powód jest prozaiczny. Menedżer nie daje jednoznacznie do zrozumienia, że urlopy są nieodzownym elementem życia zawodowego, więc należy z nich śmiało korzystać, gdyż przynosi to zyski dla wszystkich. Jak zatem powinien postępować szef zespołu?

Zadbaj o swój zespół

Stworzenie środowiska, w którym istnieje przestrzeń na systematyczną regenerację, jest podstawą dbania o dobrostan zespołu, a także osiągania sukcesów. Wypoczęci pracownicy nie tylko są bardziej zadowoleni z życia i pracy, ale też mają szansę polepszyć swoją wydajność i zaangażowanie. Warto więc zadbać o następujące kwestie:

1. Komunikuj istotę problemu

Stale przypominaj swoim podwładnym o tym, jak ważne jest korzystanie z urlopu. Zadbaj, aby każda osoba maksymalnie wypoczęła i tym samym – mogła wrócić do pracy ze zdwojoną siłą. Dzięki temu pracownicy zauważą, że się o nich troszczysz, a także będą mogli wykazać się większą efektywnością po powrocie z urlopu.

2. Zachęcaj do całkowitego wyłączenia służbowych urządzeń

Dla wielu pracowników niekorzystanie z firmowego telefonu czy skrzynki mailowej podczas urlopu jest zadaniem niemożliwym do wykonania. Czują potrzebę kontrolowania przychodzących wiadomości i dokańczania zadań – szczególnie, gdy kontaktuje się z nimi ważny klient czy przełożony. Wiąże się to jednak z dodatkowym stresem, który może negatywnie przekładać się na ich skuteczność. Ciągła dostępność pracownika w rzeczywistości obniża jego produktywność i sprawia, że po powrocie z urlopu wcale nie jest wypoczęty. Stąd z kolei krótka droga do wypalenia zawodowego. Systematycznie komunikuj swojemu zespołowi, że nie oczekuje się od nich jakiejkolwiek aktywności związanej z pracą w czasie urlopu i zachęcaj do utrzymywania balansu pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym.

3. Porozmawiaj z pracownikami na temat urlopu

Wykazywanie zainteresowania planami wakacyjnymi pracowników nie tylko polepszy Wasze relacje, ale również zmotywuje ich do zadeklarowania dni, w których będą przebywać na urlopie. Ponadto, będzie to również sprzyjać budowaniu miłej atmosfery powakacyjnej. Zachęć zatem swoich współpracowników do podzielenia się planami i okaż swój entuzjazm.

4. Bądź przykładem

Pokaż swoim podwładnym, że potrafisz odpoczywać. Podczas urlopu nie korzystaj z telefonu służbowego ani maila. Nie odpowiadaj na wiadomości, jeśli nie jest to absolutnie konieczne, i nie doradzaj zza kulis, jak poradzić sobie z daną sprawą, jeśli współpracownicy o to nie proszą. Może być to odbierane jako brak zaufania do zespołu, nadmierne przywiązanie do pracy, a także nieumiejętność rozdzielania życia prywatnego od zawodowego. Pracownicy mogą wówczas pomyśleć, że tego samego oczekuje się także od nich. Miej zatem świadomość, jakie sygnały wysyłasz swojemu zespołowi i zadbaj o to, żeby były one spójne z wartościami, które rzeczywiście chcesz promować.

Odpoczynek to nie tylko wyjazdy

Pamiętaj również, aby poza dbałością o urlopy, stale zachęcać współpracowników do regularnych przerw podczas typowego dnia roboczego. Przypominanie pracownikom o tym, jak istotna jest regeneracja to inwestowanie w ich rozwój. Powinni mieć świadomość, że mają pełne prawo odłączyć się od pracy poza standardowymi godzinami. Regularny odpoczynek, zarówno w formie wakacji, jak i wieczorów oraz weekendów wyłącznie dla siebie i bliskich, to klucz do efektywności. Tym samym, warto zadbać nie tylko o samych podwładnych, ale również o siebie i zaplanować czas na chwilę oddechu.


Aleksandra Tyszkiewicz

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.