Blogs

Technika SWOT w procesie poszukiwania pracy​​​​​​​

4 aspekty, które warto wziąć pod uwagę przed zaaplikowaniem na ofertę pracy ​​​​​​​

Agnieszka Pietrasik

Przystępując do procesu poszukiwania pracy, warto jest dobrze znać swój profil kandydata i sytuację rynkową. Dzięki temu wybór odpowiedniej oferty i ocena stopnia dopasowania do niej stają się łatwiejsze. Skutecznym sposobem jest w tym przypadku analiza SWOT. W jaki sposób ją przeprowadzić?

Przed przystąpieniem do procesu aplikowania na oferty pracy, warto zrobić rozeznanie w czynnikach wewnętrznych (swoich kompetencjach, doświadczeniu, obecnej sytuacji zawodowej) oraz zewnętrznych (sytuacji na rynku pracy, składników oferty pracodawcy). Aby skutecznie przeanalizować wszelkie aspekty, skorzystaj z poniższego modelu SWOT.

• Mocne strony (S – Strengths)

Aby wybrać jak najlepszą, dopasowaną do Twojego profilu ofertę pracy, zastanów się nad swoimi zaletami. Stwórz listę kompetencji, którymi dysponujesz i pomyśl, na jakim stanowisku można je wykorzystać. Weź również pod uwagę odbyte kursy i szkolenia oraz posiadane doświadczenie. Dzięki temu wyeliminujesz oferty, w których przedstawiono zbyt wysokie (lub niskie) wymagania. Pamiętaj także, aby uwzględnić swój typ osobowości, bowiem nie wszystkie role mogą być uniwersalne i odpowiadać każdemu pracownikowi.

• Słabe strony (W – Weaknesses)

W kolejnym kroku pomyśl nad swoimi słabszymi stronami. Z jakimi zadaniami radzisz sobie gorzej? Które obszary wymagają udoskonalenia? Czy posiadasz cechy, które mogłyby utrudnić Ci wykonywanie danej pracy?

W przypadku analizy swoich wad należy przeprowadzić ją w sposób uczciwy i realistyczny. Nikt nie posiada samych pozytywnych cech, a zatem nie warto przed samym sobą kreować się na wzorowego kandydata. Robiąc dokładne rozeznanie w słabych stronach, zwiększysz swoją samoświadomość, szybciej znajdziesz odpowiednią dla siebie rolę i w sposób kompletny zaprezentujesz się podczas późniejszej rozmowy z rekruterem.

• Możliwości (O – Opportunities)

Po przeanalizowaniu czynników wewnętrznych (swoich mocnych i słabych stron), zastanów się nad pozytywnymi czynnikami zewnętrznymi – w tym przypadku nad korzystnymi aspektami podjęcia pracy na określonym stanowisku, w określonej firmie. Pomyśl, jakie możliwości może zaoferować Ci pracodawca, jakie szanse związane są z danym stanowiskiem, a także jaki wpływ na przebieg Twojej kariery będzie miało przyjęcie propozycji konkretnej firmy.

Na tym etapie warto porównać kilka ogłoszeń ze sobą, aby zyskać jak najlepsze rozeznanie w sytuacji rynkowej (optymalnych wynagrodzeniach oferowanych na danym stanowisku, potrzebach i wymaganiach pracodawców itd.). Dzięki zestawieniu ogłoszeń i poddaniu im ocenie zwiększysz swoje szanse na wybranie najkorzystniejszej oferty. Aby dowiedzieć się więcej o wynagrodzeniach, skorzystaj z bezpłatnych publikacji o stawkach oferowanych specjalistom, np. Raportu Płacowego Hays.

• Zagrożenia (T – Threats)

Na koniec, spróbuj prześledzić potencjalne zagrożenia, wynikające z podjęcia współpracy z daną firmą. Zastanów się nad stabilnością zatrudnienia, ewentualnym niedopasowaniem do kultury organizacyjnej, dynamiką zmian w branży czy potencjalnymi zbyt wysokimi wymaganiami przełożonego. Pomyśl też, na które zagrożenia masz wpływ i w jaki sposób możesz je zminimalizować. To pozwoli Ci wytypować ofertę, z którą będzie wiązać się jak najmniejsze ryzyko.

Chcesz wiedzieć, co jeszcze możesz zrobić, aby zwiększyć swoje szanse na powodzenie w rekrutacji? Przeczytaj o najczęstszych błędach kandydatów.

Nie spełniasz wszystkich wymagań pracodawcy? Przeczytaj, dlaczego mimo wszystko warto aplikować na ofertę.


Agnieszka Pietrasik

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.