Blogs

Zalety pracy tymczasowej

5 powodów, dla których warto być pracownikiem tymczasowym

Anna Miller

Praca tymczasowa jest formą zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy strony: pracownik, firma w której pracownik świadczy pracę oraz agencja pracy, z którą pracownik podpisuje umowę. Jeszcze kilka lat temu zatrudnienie tymczasowe było kojarzone przede wszystkim z pracownikami fizycznymi. Obecnie coraz częściej wykorzystywane jest w zatrudnieniu wykwalifikowanych specjalistów i kadry menedżerskiej.

Zwiększająca się popularność pracy tymczasowej spowodowana jest odpowiedzią na takie sytuacje w firmach jak zamrożenie etatów, wzmożony popyt na produkty bądź usługi czy też określone w czasie zapotrzebowanie na konkretne kompetencje w ramach realizowanych projektów. Firmy często decydują się na zatrudnienie za pośrednictwem agencji również w przypadku dłuższych nieobecności pracowników etatowych.

Zalety pracy tymczasowej są obecnie znane większości firm. Taka forma zatrudnienia coraz częściej cieszy się również zainteresowaniem samych pracowników, którzy przestają patrzeć na pracę tymczasową jako mniej atrakcyjną alternatywę zatrudnienia stałego. Jakie korzyści taka forma współpracy może przynieść pracownikowi tymczasowemu?

1. ZDOBYCIE DOŚWIADCZENIA

Praca tymczasowa jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które wchodzą na rynek pracy bądź myślą o przekwalifikowaniu się. Kandydaci na progu swojej kariery zawodowej często posiadają ograniczone informacje o danym zawodzie, a nawet jeśli posiadają wiedzę teoretyczną, to dopiero w praktyce okazuje się, czy dana profesja jest tą, z którą chcieliby związać swoją przyszłość. Praca tymczasowa daje możliwość zmierzenia swoich sił, a także zweryfikowania i sprecyzowania oczekiwań wobec stanowiska i pracodawcy, bez konieczności deklarowania długofalowej współpracy z jedną firmą. Dzięki temu pracownik ma możliwość zaangażowania się w różne projekty i zebrania cennych doświadczeń zawodowych.

2. ELASTYCZNOŚĆ

Zatrudnienie czasowe daje pracownikowi wpływ na to gdzie i kiedy będzie pracował. Pracownicy coraz częściej cenią sobie możliwość zrobienia przerwy pomiędzy jednym a drugim zatrudnieniem. Niezależnie od tego, czy powodem przerwy jest sesja egzaminacyjna na studiach, czy podróż na kraniec świata, pracownik przestaje być uzależniony od liczby przysługujących mu dni urlopowych. Warto jednak w tym miejscu zaznaczyć, że pracownikowi tymczasowemu również przysługuje urlop.

3. PŁATNY URLOP I ZWOLNIENIE LEKARSKIE

Praca tymczasowa może być szczególnie korzystna dla osób, które nie mają na swoim koncie kilku lat przepracowanych na podstawie umowy o pracę. Według Kodeksu Pracy, pracownikom etatowym przysługuje 20 lub 26 dni urlopowych w zależności od tego, czy posiadają już 10 lat stażu pracy. Z kolei pracownik tymczasowy ma do dyspozycji 2 dni urlopu za każdy przepracowany miesiąc niezależnie od stażu pracy, co daje 24 dni urlopu w ciągu roku. Tym samym osoby z mniejszym doświadczeniem zyskują dodatkowe 4 dni urlopu. Umowa o pracę tymczasową jest umową o pracę, co oznacza, że odprowadzane są wszelkie składki na ubezpieczenie społeczne, a pracownik ma prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego.

4. KRÓTSZY PROCES REKRUTACJI

Na pewno każdy poszukujący pracy miał okazję zetknąć się z procesem rekrutacyjnym, w którym do przejścia było kilka etapów szczegółowo sprawdzających konkretne cechy i kompetencje. Jedną z istotnych korzyści pracy tymczasowej jest to, że taka rekrutacja zazwyczaj trwa o wiele krócej. Z czego to wynika? W przypadku poszukiwań pracownika tymczasowego, pracodawca zamiast pełnego dopasowania osobowościowego poszukuje przede wszystkim konkretnych umiejętności, niezbędnych do realizacji danego projektu lub skutecznego zastąpienia nieobecnego pracownika etatowego.

5. MOŻLIWOŚĆ POZOSTANIA U SPRAWDZONEGO PRACODAWCY

Pracodawca ma prawo zaproponować pracownikowi tymczasowemu stałe zatrudnienie, jeśli ma taką chęć i możliwość. Pracownikowi z kolei łatwiej jest podjąć decyzję o związaniu się z firmą na dłużej, kiedy posiada już wiedzę o organizacji zdobytą podczas pracy tymczasowej. Dodatkowo udowodnił swoją wartość, więc jest to świetny moment do przypieczętowania dalszej współpracy nie tylko nową umową, ale również lepszym wynagrodzeniem czy zmianą stanowiska. Jak pokazują nasze doświadczenia, często jest to początek długofalowej współpracy pomiędzy dwiema stronami.


Anna Miller

Executive Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.