Hays Journal 19

Hays Journal 20 

Hays Journal jest magazynem skierowanym do profesjonalistów, którzy zawodowo zajmują się rekrutacją i zarządzaniem kapitałem ludzkim. W najnowszym numerze koncentrujemy się na aktualnych trendach występujących na wciąż zmieniającym się rynku pracy. Najnowsze wydanie Hays Journal poświęcone jest tematom związanym z różnorodnością w miejscu pracy, wyzwaniami, z jakimi obecnie mierzy się najmłodsze pokolenie pracowników, a także ze zrównoważonym rozwojem firm.

Trudny start

Absolwenci szkół i uniwersytetów, którzy kończą edukację w czasie pandemii Covid-19 i wkraczają na rynek pracy, stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami. Powszechna niepewność i praca zdalna często ograniczają możliwości zdobywania cennych doświadczeń. Jak pracodawcy mogą ułatwić najmłodszym pokoleniom pracowników poczynić pierwsze kroki w karierze zawodowej?

Więcej...

Różnicując różnorodność 

W ostatnich latach wiele organizacji poczyniło imponujące postępy w zwiększaniu różnorodności w miejscu pracy. Jednak holistyczne spojrzenie na kwestię różnorodności, które wykracza poza kategorie społeczne i nie koncentruje się na zwiększeniu szans wyłącznie jednej z dyskryminowanych grup, może poprawić doświadczenie wszystkich pracowników.

Więcej...

Zrównoważony rozwój 

Na koniec 2019 r. ESG, czyli raportowanie kwestii społecznych, środowiskowych i tych dotyczących ładu korporacyjnego, odgrywało coraz większą rolę w działalności biznesowej firm, szczególnie w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju organizacji. Później jednak na horyzoncie pojawiła się pandemia Covid-19, która zmusiła wiele firm do przejścia w tryb walki o przetrwanie. Jak organizacje – wraz z powrotem świata do normalności – powinny ponownie kierować swoją uwagę na zagadnienia ekologiczne?

Więcej...