Hays Journal 19

Hays Journal 19 

Hays Journal jest magazynem skierowanym do profesjonalistów, którzy zawodowo zajmują się rekrutacją i zarządzaniem kapitałem ludzkim. W najnowszym numerze koncentrujemy się na aktualnych trendach występujących na wciąż zmieniającym się rynku pracy. Najnowsze wydanie Hays Journal poświęcone jest tematom związanym ze zdrowiem psychicznym w miejscu pracy, zapotrzebowaniem na ekspertów w dziedzinie IT i nowoczesnych technologii oraz dążeniem firm do większej elastyczności zatrudnienia.

Zdrowie psychiczne przestaje być tabu

Zdrowie psychiczne w miejscu pracy było kiedyś tematem tabu, traktowanym jak osobista sprawa pracownika. Od pewnego czasu obserwuje się jednak większość otwartość wobec tego tematu, a kwestia zdrowia psychicznego zyskuje na znaczeniu w strategii HR firm. W wyniku pandemii pracownicy mierzą się z większą presją i niepewnością, co może wpływać na ich dobrostan. Czy w związku z tym liderzy muszą być lepiej przygotowani, aby ich wspierać?

Więcej...

Szerokie, cyfrowe horyzonty 

Jak pandemia Covid-19 wpłynęła na zapotrzebowanie firm na ekspertów w zakresie IT i nowoczesnych technologii? Początkowo wzrosło zapotrzebowanie na kandydatów specjalizujących się w rozwiązaniach chmurowych. Później większym zainteresowaniem pracodawców cieszyli się eksperci od cyberbezpieczeństwa. Jakich kompetencji w zakresie IT obecnie potrzebują pracodawcy na całym świecie?

Więcej...

Elastyczność w niepewnych czasach 

Struktura zatrudnienia ulega zmianie. W czasie większej niepewności i dynamicznie zmieniającej się sytuacji, wiele firm dąży do większej elastyczności, nawiązując współpracę z pracownikami tymczasowymi, zewnętrznymi i kontraktorami. Jak pogodzić obecne potrzeby ze wzrostem zapotrzebowania na pracowników stałych, które może pojawić się w niedalekiej przyszłości, gdy świat pracy powróci do normalności?

Więcej...