Polityka prywatności

Jeśli trafiłeś na tę stronę, ponieważ chcesz uzyskać dostęp do swoich preferencji marketingowych, kliknij tutaj.

 
WPROWADZENIE
 

 • Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, bez względu na to, czy przedstawiamy Ci naszą spółkę, pomagamy Ci znaleźć pracę, utrzymujemy naszą relację po znalezieniu Ci stanowiska, świadczymy dla Ciebie usługę, korzystamy z usługi świadczonej przez Ciebie, wykorzystujemy Twoje dane w celu poproszenia Cię o pomoc w związku z jednym z naszych Kandydatów czy odwiedzasz naszą stronę internetową.
 • Opisuje ona, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Twoja prywatność jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić Twoje prawa do poufności danych.
 • Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych naszych Użytkowników strony internetowej, Pracowników tymczasowych, Potencjalnych kandydatów, Kandydatów, Klientów, Dostawców i innych osób, z którymi skontaktujemy się  w celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych Kandydatach lub które zostały wskazane jako kontakt w nagłych wypadkach. Ma ona zastosowanie również do kontaktów w nagłych wypadkach naszego Personelu. Dla jasności, jeżeli jesteś członkiem Personelu Hays, dotyczy Cię Polityka prywatności personelu Hays dostępna w intranecie Hays.
 • Do celów obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ochrony danych, w tym między innymi rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”), spółkę odpowiedzialną za Twoje dane osobowe („Hays” lub „my”) znajdziesz tutaj.
 • Należy wskazać, że możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli chcesz być na bieżąco, po prostu wchodź na niniejszą stronę internetową, gdzie będziemy publikować wszelkie zmiany.
 • Jeżeli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej Polityki prywatności, mogą przysługiwać Ci prawa, które również opisaliśmy we właściwych miejscach.
 • Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje we właściwych krajach w ramach naszej sieci międzynarodowej. Różne kraje mogą mieć nieco odmienne podejście do prywatności danych, więc niniejsza Polityka prywatności zawiera również fragmenty obowiązujące w poszczególnych krajach. Warunki obowiązujące w poszczególnych krajach dla danej jurysdykcji można znaleźć tutaj. Pozwala nam to upewnić się, że przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności danych, bez względu na to, gdzie się znajdujesz.
 
W JAKI SPOSÓB KORZYSTAĆ Z NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI
 
 • Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz co ważniejsze – jakie masz prawa z tym związane (np. masz prawo żądać w dowolnym momencie usunięcia swoich danych lub potwierdzenia, jakie Twoje dane posiadamy, wycofania zgody na przetwarzanie danych i/lub złożenia skargi u organu nadzorczego, jeśli nie jesteś zadowolony z naszego postępowania).
 • Polityka prywatności składa się z części ogólnej „w pigułce” oraz części szczegółowej.
 • Część „w pigułce” składa się z kilku krótkich stron zawierających omówienie pogrupowane w następujące paragrafy:
 • Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?
 • W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?
 • W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
 • Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 • W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 • Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?
 • W jaki sposób przechowujemy i przekazujemy Twoje dane za granicę?
 • Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych na stronie internetowej Hays?
 • Co to są pliki cookie i w jaki sposób je wykorzystujemy?
 • Jak zablokować pliki cookie?
 • Potem następuje długa część opisująca szczegółowo każde z tych zagadnień. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na konkretny temat, wystarczy go kliknąć: w części „w pigułce” zamieściliśmy odpowiednie linki przekierowujące do odpowiedniego paragrafu w części szczegółowej.
 • Jeśli chcesz wrócić do części ogólnej, przewiń tekst do góry: zarówno część „w pigułce”, jak i część szczegółowa są częścią tego samego dokumentu.
 • Niniejsza Polityka prywatności zawiera również terminy zdefiniowane, dlatego na końcu dokumentu zamieściliśmy glosariusz. Jeśli masz wątpliwości co do znaczenia poszczególnych terminów, wystarczy kliknąć na niego, aby zostać przekierowanym do odpowiedniej części glosariusza.
Niniejsza Polityka prywatności jest podzielona na podrozdziały przeznaczone dla różnych grup odbiorców (np. w części „Jakie dane osobowe gromadzimy?” znajdują się podrozdziały „Kandydat” i „Użytkownik strony internetowej” oraz rozdziały dla innych grup osób, których dotyczy Polityka prywatności). Polityka prywatności zawiera różne informacje w różnych rozdziałach, dlatego upewnij się zawsze, że przeglądasz właściwy rozdział.
 
CZĘŚĆ OGÓLNA – „W PIGUŁCE”
Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?
 
 • DANE KANDYDATA: W celu zapewnienia jak najlepszych możliwości zatrudnienia dostosowanych do Twoich potrzeb musimy przetwarzać określone informacje na Twój temat. Prosimy wyłącznie o dane, które naszym zdaniem naprawdę pomogą nam pomóc Ci, jak na przykład imię i nazwisko, wiek, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia, kontakty w nagłych wypadkach, status imigracyjny, informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy) i numer ubezpieczenia społecznego (możesz oczywiście udzielić nam innych istotnych informacji). We właściwych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami będziemy również gromadzić informacje na temat Twojego stanu zdrowia, informacje o różnorodności lub karalności.
 • Bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, dostępny jest tutaj.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz na linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
 • DANE POTENCJALNEGO KANDYDATA: Jeśli znajdziemy Twoje dane w Internecie i uznamy, że że możesz być zainteresowany naszymi usługami lub możesz na nich skorzystać, zgromadzimy i wykorzystamy Twoje dane, aby ocenić, czy możemy Ci pomóc i aby się z Tobą skontaktować.
 • Jeśli chciałbyś poznać dokładnie, jakie Twoje dane osobowe gromadzimy, kliknij tutaj.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
 • DANE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO: Jeśli zatrudnimy Cię  bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, będziemy musieli przetwarzać pewne dane dodatkowe (oprócz danych podanych przez Kandydatów), aby zarządzać Stosunkiem pracy tymczasowej. Gromadzimy tylko istotne informacje takie jak numery i inne identyfikatory pracowników, daty rozpoczęcia zatrudnienia, dane bankowe, informacje o wcześniejszym wynagrodzeniu, świadczeniach emerytalnych i innych świadczeniach. W stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami i wymogami prawa lokalnego możemy również gromadzić poprzez wnioskowanie informacje o przynależności do związków zawodowych, orientacji seksualnej, sprawowanej opiece nad dzieckiem lub byciu opiekunem, kiedy złożysz prośbę o potrącanie ze swojej pensji składki na związek zawodowy, bony na opiekę nad dzieckiem lub podasz dane osoby, którą należy zawiadomić w razie wypadku.
 • Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które gromadzimy w ten sposób, kliknij tutaj.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
 • DANE KLIENTA: Jeżeli jesteś Klientem Hays, musimy gromadzić i wykorzystywać informacje dotyczące Ciebie lub osób w Twojej organizacji w toku świadczenia lub oferowania Ci takich usług, jak: (i) znalezienie Kandydatów odpowiednich dla Ciebie lub Twojej organizacji; (ii) zapewnienie Ci programu dostawcy usług zarządzanych (Managed Service Provider, „MSP”) (lub wsparcie innej organizacji w tym celu); (iii) zapewnienie Ci usług outsourcingu procesu rekrutacji (Recruitment Process Outsourcing, „RPO”) (lub wsparcie innej organizacji w tym celu); (iv) świadczenie usług Twoim pracownikom, takich jak kursy szkoleniowe dla instruktorów, którzy pracują dla naszych Klientów w sektorze edukacji lub (v) zawiadomienie Cię o treści opublikowanej przez Hays, która może być dla Ciebie istotna i użyteczna (na przykład nasz Global Skills Index).
 • Bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy w ten sposób, dostępny jest tutaj.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
 • DANE DOSTAWCY: Potrzebujemy niewiele informacji od naszych Dostawców, aby upewnić się, że nasza współpraca przebiega sprawnie. Potrzebujemy danych kontaktowych właściwych osób w Twojej organizacji, abyśmy mogli się z Tobą komunikować. Potrzebujemy również innych informacji, jak na przykład dane Twojego rachunku bankowego, abyśmy mogli zapłacić Ci za świadczone usługi (jeżeli jest to część ustaleń umownych pomiędzy nami).
 • Bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, dostępny jest tutaj.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
 • OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE, KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU: W celu zapewnienia Kandydatom odpowiednich możliwości zatrudnienia, przygotowania się na pewne ewentualności dla nich i dla naszego Personelu oraz umożliwienia Personelowi dostępu do niektórych świadczeń lub praw pracowniczych, potrzebujemy kilku podstawowych informacji ogólnych. Prosimy o bardzo podstawowe dane kontaktowe, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w celu otrzymania referencji lub wtedy, gdy zostałeś wymieniony jako kontakt w nagłych wypadkach lub osobę pozostającą na utrzymaniu przez jednego z naszych Kandydatów lub członków Personelu.
 • Bardziej szczegółowy opis danych osobowych, które gromadzimy na Twój temat, dostępny jest tutaj.
 •  UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ: Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawienia Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość, z jaką wchodzisz na naszą stronę internetową i godziny, w których nasza strona internetowa jest najpopularniejsza.
 • Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat danych, które gromadzimy podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej, kliknij tutaj.
Część Twoich danych osobowych, które gromadzimy, jest niezbędna w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych obowiązków umownych wobec Ciebie lub innych osób. We właściwych przypadkach niektóre dane, na przykład numer ubezpieczenia społecznego Kandydatów, wymagane są na podstawie ustawy lub innych przepisów prawa obowiązującego w niektórych państwach. Inne informacje będą potrzebne w celu zapewnienia sprawnego przebiegu naszej relacji.
W zależności od rodzaju danych osobowych i powodów, dla których je przetwarzamy, jeżeli odmówisz przekazywania nam takich danych lub zażądasz zaprzestania ich przetwarzania, możemy nie być w stanie spełniać obowiązujących nas wymagań umownych lub, w skrajnych przypadkach, kontynuować naszej relacji.
Informacje dotyczące podstaw prawnych, na których opieramy się w celu wykorzystywania i przetwarzania Twoich danych osobowych, dostępne są tutaj.
W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?
 
 • DANE KANDYDATA: Gromadzimy Twoje dane osobowe albo:
 1. od Ciebie albo
 2. od osób trzecich.
 • Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak gromadzimy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.
 • Ponadto w zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową lub czytasz lub klikasz w jakikolwiek e-mail od nas, będziemy również gromadzić niektóre dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Ciebie. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij tutaj.
 • DANE POTENCJALNEGO KANDYDATA: Gromadzimy Twoje dane osobowe od osób trzecich (np. za pośrednictwem mediów społecznościowych, networkingu zawodowego, wyszukiwarek pracy i portali pracy, oraz dostawców RPO lub MSP, którzy kierują Cię do nas).
 • Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
 • DANE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO: Gromadzimy Twoje dane osobowe albo:
 1. od Ciebie albo
 2. od osób trzecich.
 • Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak gromadzimy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
 
 
 • DANE KLIENTA: Gromadzimy Twoje dane osobowe albo:
 1. od Ciebie albo
 2. od osób trzecich (na przykład naszych Kandydatów lub Pracowników tymczasowych) i z innych ograniczonych źródeł (na przykład media internetowe i inne).
 • Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak gromadzimy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
 • DANE DOSTAWCY: Gromadzimy Twoje dane osobowe w toku naszej współpracy.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
 •  
 • OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE, KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU: Gromadzimy Twoje dane kontaktowe wyłącznie, jeżeli Kandydat lub członek naszego Personelu wymienią Cię jako swój kontakt w nagłych wypadkach lub osoba pozostająca na utrzymaniu, Kandydat przekaże je nam jako kontakt referencyjny.
 • UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ I ODBIORCY WIADOMOŚCI E-MAIL: Gromadzimy Twoje dane automatycznie poprzez pliki cookies, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, zgodnie z ustawieniami plików cookies Twojej przeglądarki. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj. Będziemy również gromadzić od Ciebie dane, gdy będziesz kontaktować się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji czatu. Niektóre z wiadomości e-mail zawierają fragment kodu niewidzialny gołym okiem (tzw. piksel śledzący), który pozwala nam zrozumieć, które z przesłanych przez nas wiadomości zostały otwarte. Jeśli nie chcesz, aby takie informacje były gromadzone, należy zablokować automatyczne pobieranie obrazów w oprogramowaniu lub usłudze e-mail.
 
W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
 
 • DANE KANDYDATA: Głównym powodem wykorzystywania Twoich danych osobowych jest pomoc w znalezieniu dla Ciebie zatrudnienia lub innej odpowiedniej dla Ciebie pracy. Im więcej informacji o Tobie, Twoich umiejętnościach i ambicjach posiadamy, tym lepiej możemy dopasować naszą usługę. We właściwych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami będziemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do takich celów, jak marketing naszych usług, profilowanie i monitorowanie zróżnicowania. We właściwych przypadkach poprosimy Cię o zgodę na podjęcie niektórych z tych działań.
 • Aby dowiedzieć się więcej na temat tego, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj .
 • DANE POTENCJALNEGO KANDYDATA: Wykorzystamy dane Potencjalnego kandydata, aby sprawdzić, czy możesz być zainteresowany naszymi usługami lub możesz na nich skorzystać, a jeśli tak, aby ocenić, czy i w jaki sposób możemy Ci pomóc. Jeśli uznamy, że możemy Ci pomóc, wykorzystamy Twoje dane, aby się z Tobą skontaktować w sprawie naszych usług.
 • Jeśli chciałbyś poznać dokładnie, jakie Twoje dane osobowe gromadzimy, kliknij tutaj.
 • DANE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO: Jeśli zatrudnimy Cię bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe głównie w celu zarządzania Stosunkiem pracy tymczasowej oraz spełnienia naszych obowiązków umownych i innego rodzaju względem siebie oraz naszych Klientów w ramach Stosunku pracy tymczasowej jak również obowiązków wobec stron trzecich, takich jak organy podatkowe i agencje rządowe.
 • Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które gromadzimy w ten sposób, kliknij tutaj.
 • DANE KLIENTA: Głównym powodem wykorzystywania informacji o Klientach jest umożliwienie nam przedstawienie się i upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie. Będą one obejmować: (i) znalezienie Kandydatów, którzy według nas będą odpowiedni dla Ciebie lub Twojej organizacji; (ii) zapewnienie Ci programu MSP (lub wsparcie innej organizacji w tym celu); i/lub (iii) zapewnienie Ci usług RPO (lub wsparcie innej organizacji w tym celu) lub (iv) świadczenie usług Twoim pracownikom, takich jak kursy szkoleniowe dla instruktorów, którzy pracują dla naszych Klientów w sektorze edukacji. Im więcej informacji posiadamy, tym lepiej możemy dopasować naszą usługę.
 • Aby dowiedzieć się więcej, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.
 • DANE DOSTAWCY: Głównym powodem wykorzystywania Twoich danych osobowych jest upewnienie się, że ustalenia umowne pomiędzy nami mogą być należycie wdrożone, aby relacja przebiegała sprawnie, oraz spełnienie wymogów prawnych.
 • Aby dowiedzieć się więcej, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.
 • OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE, KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU: Wykorzystujemy dane osobowe kontaktów referencyjnych, aby pomóc naszym Kandydatom znaleźć odpowiednie dla nich zatrudnienie. Jeśli możemy zweryfikować ich dane i kwalifikacje, możemy upewnić się, że są oni dobrze dopasowani do potrzeb potencjalnych pracodawców. Kiedy dana osoba zostanie poproszona o udzielenie referencji w oparciu o swoje doświadczenie zawodowe z Kandydatem, a uznamy, że może być ona również zainteresowana zostaniem naszym Klientem, możemy również wykorzystać jej dane, aby skontaktować się z nią w tym celu. Możemy także wykorzystywać dane osobowe kontaktów referencyjnych w celu skontaktowania się z nimi w związku z działaniami rekrutacyjnymi, które mogą ich interesować. Wykorzystujemy dane osobowe kontaktów w nagłych wypadkach Kandydata lub członka Personelu w razie wypadku lub nagłego zdarzenia wpływającego na Kandydata lub członka Personelu. Wykorzystujemy dane osobowe osób pozostających na utrzymaniu lub innych beneficjentów członków Personelu, aby umożliwić temu członkowi Personelu dostęp do określonych świadczeń lub praw pracowniczych. 
 • Aby dowiedzieć się więcej, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe, kliknij tutaj.
 • UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ: Wykorzystujemy Twoje dane w celu poprawy Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej, na przykład przez analizę Twoich ostatnich kryteriów wyszukiwania ofert pracy, abyśmy mogli przedstawić Ci interesujące według nas stanowiska. Jeżeli jesteś również Kandydatem lub Klientem Hays, będziemy wykorzystywać dane dotyczące Twojego sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji z Tobą lub obsługi.
 • Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj.
 • Należy pamiętać, że komunikacja od i do Personelu Hays, w tym wiadomości e-mail, będą w razie konieczności sprawdzane w ramach wewnętrznych lub zewnętrznych dochodzeń lub postępowań sądowych.
 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
 
 • DANE KANDYDATA: Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe różnym podmiotom, na różne sposoby i z różnych przyczyn. Przede wszystkim będziemy udostępniać Twoje informacje potencjalnym pracodawcom w celu zwiększenia Twoich szans uzyskania wymarzonej pracy. O ile nie zdecydujesz inaczej, będziemy również udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy i wybrane wyszukiwarki pracy, jeżeli będziemy uważać, że pomoże nam to zapewnić Ci możliwie najlepszą obsługę i zmaksymalizuje Twoje szanse na uzyskanie tego czego chcesz.
 • Szczegółowa lista podmiotów, którym w stosownych przypadkach udostępnimy Twoje dane osobowe, dostępna jest tutaj.
 • DANE POTENCJALNEGO KANDYDATA: Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do grupy Potencjalnych kandydatów, możemy przekazać Twoje dane innym podmiotom z naszej grupy kapitałowej oraz stronom powiązanym takim jak nasi usługodawcy, aby skontaktować się z Tobą w sprawie naszych usług.
 • Szczegółowa lista podmiotów, którym w stosownych przypadkach udostępnimy Twoje dane osobowe, dostępna jest tuta7.
 • DANE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO: Jeśli zatrudnimy Cię bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, możemy przekazać Twoje dane osobowe innym osobom w celu zarządzania Stosunkiem pracy tymczasowej. Przykładowo możemy przekazać Twoje dane osobowe stosownym pracownikom firmy Hays (w tym m.in. pracownikom z innych państw), Klientowi oraz w stosownych przypadkach specjalistom ochrony zdrowia takim jak np. Twój lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista medycyny pracy.
 • Szczegółowa lista podmiotów, którym w stosownych przypadkach udostępnimy Twoje dane osobowe, dostępna jest tutaj.
 
 
 • DANE KLIENTA: Udostępnimy Twoje dane: (i) przede wszystkim w celu zapewnienia odpowiedniej puli Kandydatów; (ii) w celu zapewnienia Ci programu MSP (lub wsparcia innej organizacji w tym celu); (iii) zapewnienia Ci usług RPO (lub wsparcia innej organizacji w tym celu) lub (iv) świadczenie usług Twoim pracownikom, takich jak kursy szkoleniowe dla instruktorów, którzy pracują dla naszych Klientów w sektorze edukacji. O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy w tych celach udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy.
 • Szczegółowa lista podmiotów, którym w stosownych przypadkach udostępnimy Twoje dane osobowe, dostępna jest tutaj.
 • DANE DOSTAWCY: O ile nie zdecydujesz inaczej, będziemy również udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy i organizacje, na rzecz których świadczymy usługi.
 • Szczegółowa lista podmiotów, którym w stosownych przypadkach będziemy udostępniać Twoje dane osobowe, dostępna jest tutaj.
 • OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE, KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU: O ile nie zdecydujesz inaczej, będziemy również udostępniać Twoje informacje którejkolwiek z naszych spółek grupy i stowarzyszonym osobom trzecim, takim jak nasi usługodawcy i organizacje, na rzecz których świadczymy usługi.
 • Szczegółowa lista podmiotów, którym w stosownych przypadkach będziemy udostępniać Twoje dane osobowe, dostępna jest tutaj.
 
 
 • UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ: O ile nie zdecydujesz inaczej, możemy udostępniać Twoje informacje dostawcom usług analizy statystyk stron internetowych, platform automatyzacji marketingu i serwisów społecznościowych w celu upewnienia się, że wszelkie otrzymywane od nas reklamy są wyselekcjonowane dla Ciebie.
W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?
 
 • Staramy się chronić Twoje informacje. Dlatego też wdrożyliśmy odpowiednie środki mające na celu zapobieganie nieupoważnionemu dostępowi i nadużyciu Twoich danych osobowych.
 • Dodatkowe informacje o wdrożonych przez nas procedurach dostępne są tutaj.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 
 • Jeżeli jesteś Klientem lub Dostawcą, zatrzymamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć Ci usługi lub przyjmować usługi od Ciebie lub aby przekazać Ci informacje o naszych usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. Jeśli wyraźnie zaznaczysz, że nie wyrażasz zgody na zatrzymanie swoich danych osobowych, usuniemy je z naszych Systemów, chyba że uznamy w dobrej wierze, iż przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas ich zachowania (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym).
 • Jeżeli jesteś Potencjalnym kandydatem lub Kandydatem, a nie mieliśmy z Tobą (lub z firmą, dla której pracujesz lub z którą współpracujesz) istotnego kontaktu przez okres dwóch lat, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych Systemów, chyba że uważamy w dobrej wierze, iż przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas ich zachowania (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym). Podobnie jak w przypadku Klientów i Dostawców, jeśli wyraźnie zaznaczysz jako Potencjalny kandydat lub Kandydat, że nie wyrażasz zgody na zatrzymanie swoich danych osobowych, usuniemy je z naszych Systemów, chyba że uznamy w dobrej wierze, iż przepisy prawa lub inne regulacje wymagają od nas ich zachowania (na przykład z tytułu zobowiązań wobec organów skarbowych lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym).
 • Jeśli zatrudniamy Cię bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, zazwyczaj będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie trwania Stosunku pracy tymczasowej, a następnie zachowamy je po jego rozwiązaniu zgodnie z zasadami dotyczącymi Kandydatów.
 • Aby uzyskać więcej informacji o naszej polityce zatrzymania danych osobowych, kliknij tutaj
Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?
 
 • Nawet jeśli już posiadamy Twoje dane osobowe, wciąż przysługują Ci różne prawa z nimi związane. Aby dowiedzieć się więcej w tej sprawie, skontaktuj się z nami. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki oraz, w każdym przypadku, zgodnie z wymogami właściwego prawa. Zwróć uwagę, że w razie potrzeby będziemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.
 • Prawo do sprzeciwu: Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane, bo uznajemy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, z czym Ty się nie zgadzasz, masz prawo do sprzeciwu. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu). Zasadniczo nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki.
 • Prawo do wycofania zgody: Po udzieleniu zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład w niektórych państwach w celu stosowania plików cookies) lub zgody na prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.
 • Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: By uniknąć wątpliwości – masz prawo w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz możesz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. W tym momencie możemy spełnić Twoją prośbę lub dodatkowo:
  • poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości lub o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku; oraz
  • odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala, uzasadniając naszą decyzję.
 • Prawo do wymazania: W niektórych sytuacjach (na przykład w przypadku bezprawnego przetwarzania Twoich danych) masz prawo żądać „wymazania” Twoich danych osobowych. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni (chociaż w niektórych przypadkach możemy mieć prawo do wydłużenia tego terminu) i nie zgodzimy się z Tobą wyłącznie, jeżeli zastosowanie znajdą określone ograniczone warunki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku usuniemy Twoje dane.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, według swojego uznania, przekazać swoje dane od nas innemu administratorowi danych. Pomożemy Ci w tym – albo bezpośrednio przekazując Twoje dane za Ciebie, albo przekazując Ci kopię w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego.
 • Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru, o czym możesz dowiedzieć się więcej tutaj.
 • Jeżeli Twoje zainteresowania lub wymogi ulegną zmianie, możesz zrezygnować z subskrypcji części lub wszystkich naszych treści marketingowych (na przykład e-maili z powiadomieniami o ogłoszeniach lub newsletterów Hays), klikając w link anulowania subskrypcji w e-mailu lub aktualizując swoje preferencje w naszym centrum ustawień preferencji na stronie internetowej Hays (logując się na swoje konto lub podając swój adres e-mail).
 • Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o swoich prawach związanych z posiadanymi przez nas danymi osobowymi na Twój temat, kliknij tutaj.
W jaki sposób przechowujemy i przekazujemy Twoje dane za granicę?
 
 • Hays to organizacja globalna, co umożliwia nam oferowanie usług na obecnym poziomie. Abyśmy mogli dalej działać w ten sposób, w pewnych przypadkach konieczne będzie przekazywanie lub przechowywanie Twoich danych za granicą.
 • W celu uzyskania dodatkowych informacji o podejmowanych przez nas krokach w przypadku przekazywania i przechowywania Twoich danych za granicą, kliknij tutaj.
Kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych, kiedy odwiedzasz stronę internetową Hays?
 
 • Hays kontroluje przetwarzanie danych osobowych, kiedy odwiedzasz jej stronę internetową.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.
Co to są pliki cookies i w jaki sposób je wykorzystujemy?
 
 • „Cookie” to niewielki ciąg danych przechowywany na twardym dysku Twojego komputera. Niemal wszystkie strony wykorzystują pliki cookies, nie szkodząc Twojemu systemowi. Wykorzystujemy je do śledzenia Twojej aktywności, aby zapewnić Ci możliwie najsprawniejsze doświadczenie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Możemy wykorzystywać informacje z plików cookies, aby upewnić się, że podczas Twojej następnej wizyty zaproponujemy Ci opcje dopasowane do Twoich preferencji. Możemy także wykorzystywać pliki cookies do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych.
 • Jeżeli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Informujemy o tym również na naszej stronie ustawień marketingowych na stronie internetowej Hays.
 • Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, w tym w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj.
Jak odrzucić pliki cookies
 
 • Jeżeli nie chcesz otrzymywać plików cookies, które nie są bezwzględnie konieczne do działania podstawowych funkcjonalności naszej strony internetowej, możesz nie wyrazić zgody, odpowiednio zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 • Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookies, ale jeżeli wolisz, abyśmy nie gromadzili Twoich danych w ten sposób, możesz zaakceptować wszystkie pliki cookies lub ich część albo odrzucić je w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Jednakże odrzucenie wszystkich plików cookies oznacza, że być może nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności naszej strony internetowej. Każda przeglądarka jest inna, więc sprawdź menu „Pomoc” w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zmienić swoje ustawienia plików cookies.
 • Dodatkowe informacje o plikach cookies i o tym, jak je wyłączyć, dostępne są na stronie internetowej aboutcookies.org. Znajdziesz tam również informacje, jak usunąć pliki cookies ze swojego komputera.
 
 •  
CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWE
*****************************
JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE GROMADZIMY?
Poszukujesz nieco więcej informacji o tym, jakie dane na Twój temat gromadzimy? Tutaj znajdziesz więcej szczegółów na temat informacji, które będziemy gromadzić. Informacje opisane poniżej mają oczywiście charakter dodatkowy względem wszelkich danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani mocą prawa w danej sytuacji.
 
 • DANE KANDYDATA: W zależności od istotnych okoliczności i obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów będziemy gromadzić niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej w celu umożliwienia nam zaproponowania Ci możliwości zatrudnienia dopasowanych do okoliczności i Twoich wymagań. W niektórych jurysdykcjach obowiązują nas ograniczenia dotyczące przetwarzania danych wymienionych poniżej. W tych jurysdykcjach nie będziemy przetwarzać następujących danych:
  • imię i nazwisko;
  • wiek / data urodzenia;
  • nr aktu urodzenia;
  • płeć;
  • fotografia;
  • stan cywilny;
  • dane kontaktowe;
  • wykształcenie;
  • historia zatrudnienia;
  • kontakty w nagłych wypadkach i dane osób pozostających na utrzymaniu;
  • dane kontaktu referencyjnego;
  • status imigracyjny (gdy wymagane jest pozwolenie na pracę);
  • narodowość / obywatelstwo / miejsce urodzenia;
  • data rozpoczęcia pracy lub dostępności
  • kopia prawa jazdy i/lub paszportu / dowodu tożsamości;
  • dane bankowe
  • informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy);
  • numer ubezpieczenia społecznego (lub jego odpowiednik w danym kraju) i inne informacje podatkowe;
  • Informacje o różnorodności (pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie lub inne podobne wierzenia, stan zdrowia psychicznego lub fizycznego, w tym informacje dotyczące niepełnosprawności);
  • Informacje o karalności, jeżeli jest to wymagane na stanowisku, na które chcesz aplikować;
  • Szczegóły dotyczące poprzedniego i aktualnego wynagrodzenia, świadczeń emerytalnych, rentowych i pracowniczych;
  • Informacje o opiece nad dzieckiem lub sprawowaniu opieki (np. kiedy wydajesz dyspozycję potrącania ze swojego wynagrodzenia płatności za bony na opiekę nad dzieckiem lub gdy sam podasz takie informacje);
  • Orientacja seksualna (np. kiedy ujawnisz taką informację, podając dane osoby najbliższej);
  • informacje o Twoich zainteresowaniach i potrzebach dotyczących przyszłego zatrudnienia, gromadzone bezpośrednio i pośrednio, na przykład na podstawie przeglądanych ofert pracy lub artykułów czytanych na naszej stronie internetowej lub linków umieszczonych w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail;
  • dodatkowe informacje, które zdecydujesz się nam podać;
  • dodatkowe informacje, które Twoje kontakty referencyjne zdecydują się nam podać;
  • dodatkowe informacje, które nasi Klienci mogą nam przekazać na Twój temat lub które uzyskamy ze źródeł zewnętrznych, jak na przykład strony z ofertami pracy;
  • adres IP;
  • daty, godziny i częstotliwość, z jaką korzystasz z naszego serwisu; oraz
  • nagrania z CCTV potwierdzające Twoją obecność w naszej siedzibie.
 • Zwróć uwagę, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub linków umieszczonych w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
***
 
 • DANE POTENCJALNEGO KANDYDATA: Jeśli uznamy, że możesz być zainteresowany naszymi usługami lub skorzystać na naszych usługach, zgromadzimy Twoje wybrane dane osobowe, aby móc ocenić, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dane te będą prawdopodobnie zawierać Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Możemy również gromadzić inne dane osobowe np. kiedy znaleźliśmy Cię za pośrednictwem portalu LinkedIn lub innych serwisów pracy, możemy gromadzić takie informacje jak historia zatrudnienia, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, umiejętnościach i zainteresowaniach, jak również informacje dodatkowe, które podano w Twoim profilu lub CV przesłanym do takiego serwisu.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
 • DANE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO: Jeśli zatrudnimy Cię  bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, będziemy w zależności od okoliczności, właściwego prawa i wymogów musieli przetwarzać pewne lub wszystkie dane podane poniżej (oprócz danych podanych przez Kandydatów), aby zarządzać Stosunkiem pracy tymczasowej oraz spełnić nasze obowiązki umowne i innego rodzaju obowiązki względem siebie oraz naszych Klientów w ramach Stosunku pracy tymczasowej jak również obowiązki wobec stron trzecich, takich jak organy podatkowe i agencje rządowe. W niektórych państwach istnieją  ograniczenia przetwarzania niektórych z danych podanych poniżej. W takich przypadkach nie będziemy przetwarzać danych w takich państwach.
 • Numer/inny identyfikator pracownika;
 • Miejsce pracy u Klienta;
 • Przynależność do związków zawodowych;
 • Szczegóły skarg lub postępowań dyscyplinarnych wniesionych przez Ciebie lub przeciwko Tobie lub w których jesteś stroną;
 • Szczegóły wykorzystanego lub wnioskowanego urlopu podczas trwania Stosunku pracy tymczasowej lub zwolnienia chorobowego, w tym informacje dotyczące zdrowia;
 • Informacje wynikach, które osiągniesz na swoim stanowisku podczas trwania Stosunku pracy tymczasowej, w tym informacje o przyznanych Ci premiach lub awansach, wynikach ocen oraz inne informacje dotyczące Twojego zatrudnienia, współpracy z innymi pracownikami i problemów z zatrudnieniem;
 • Szczegóły odbytych podróży.
 • Należy pamiętać, że powyższa lista gromadzonych przez nas danych osobowych nie jest wyczerpująca.
 • Niektóre z wyżej wymienionych informacji są niezbędne, abyśmy mogli wywiązać się ze swoich obowiązków umownych wobec Ciebie i innych osób. Niektóre z nich, takie jak numer ubezpieczenia społecznego (lub jego odpowiednik), są wymagane prawem lub innymi przepisami. Inne informacje mogą być potrzebne po prostu po to, aby Stosunek pracy tymczasowej przebiegał sprawnie lub abyśmy mogli prowadzić naszą działalność.
 • W zależności od rodzaju danych osobowych oraz podstaw ich przetwarzania niepodanie tych danych może oznaczać, że nie będziemy w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków umownych lub w ekstremalnych przypadkach – kontynuowanie łączącego nas Stosunku pracy tymczasowej może być niemożliwe.
***
 
 • DANE KLIENTA: Gromadzone przez nas dane dotyczące Klientów są w zasadzie bardzo nieliczne. Zasadniczo potrzebujemy tylko Twoich danych kontaktowych lub danych kontaktowych osób w Twojej organizacji (takich jak ich imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail) w celu umożliwienia nam skontaktowania się z Tobą w sprawie naszych usług, zapewnienia sprawnego przebiegu naszej relacji oraz w stosownych przypadkach świadczenia usług Twoim pracownikom. Posiadamy również informacje dotyczące Twojej aktywności online w ramach profili Kandydatów i innych materiałów publikowanych przez Hays, które wykorzystujemy w celu zapewnienia, że otrzymywana przez Ciebie korespondencja marketingowa jest istotna i aktualna. Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z Twojej organizacji zdecydował się nam podać. W pewnych okolicznościach, np. w przypadku interakcji z zespołami finansowymi i ds. ściągania należności, nasze rozmowy z Tobą mogą być rejestrowane w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów. Jeżeli będziemy z jakichkolwiek powodów potrzebować dodatkowych danych osobowych, zawiadomimy Cię.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
***
 
 • DANE DOSTAWCY: Nie gromadzimy wielu danych o Dostawcach – musimy tylko upewnić się, że nasza relacja przebiega sprawnie. Gromadzimy takie dane naszych kontaktów w ramach Twojej organizacji, jak imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail. Gromadzimy również dane rachunków bankowych, abyśmy mogli Ci zapłacić. Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z Twojej organizacji zdecydował się nam podać. W pewnych okolicznościach, np. w przypadku interakcji z zespołami finansowymi i ds. ściągania należności, nasze rozmowy z Tobą mogą być rejestrowane w zależności od lokalnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów.
 • Będziemy także gromadzić niektóre Twoje dane w zakresie, w jakim korzystasz z naszej strony internetowej lub klikasz linki umieszczone w przesłanych przez nas wiadomościach e-mail. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są tutaj.
***
 
 • OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE, KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU: Jedyne, czego potrzebujemy od kontaktów referencyjnych, to potwierdzenie tego, co wiesz na temat naszego Kandydata lub przyszłego członka Personelu, aby mógł on zdobyć wymarzoną pracę. Kontakt w nagłych wypadkach to osoba, do której dzwonimy w razie nagłych zdarzeń. Aby poprosić o referencje, potrzebujemy oczywiście danych kontaktowych kontaktu referencyjnego (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Będziemy również potrzebować tych danych, jeżeli nasz Kandydat lub członek naszego Personelu wymienił Cię jako swój kontakt w nagłych wypadkach, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w razie wypadku lub nagłego zdarzenia.
 • Będziemy gromadzić następujące dane: Twoją datę urodzenia, dane kontaktowe i potencjalnie pewne informacje dotyczące Twojego zdrowia, jeśli członek naszego Personelu wymienił Cię jako osobę pozostającą na utrzymaniu lub jako innego rodzaju beneficjenta korzystającego ze świadczeń związanych z jego/jej zatrudnieniem lub jeśli członek naszego Personelu korzysta z określonych praw pracowniczych. Możemy również otrzymać (poprzez wnioskowanie) pewne ograniczone informacje na temat Twojej orientacji seksualnej, jeśli członek naszego Personelu wskazał Ciebie jako swojego małżonka lub partnera lub gdy wymienia Ciebie jako osobę pozostającą na jej/jego utrzymaniu, jako krewnego lub kontakt w nagłych wypadkach.
***
 
 • UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ: Gromadzimy ograniczoną ilość danych od Użytkowników naszej strony internetowej w celu poprawienia Twojego doświadczenia podczas korzystania z naszej strony internetowej i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z naszej strony internetowej, częstotliwość wchodzenia na naszą stronę internetową, rodzaj Twojej przeglądarki, lokalizacja, z której przeglądasz naszą stronę internetową, wybrany przez Ciebie język i godziny, w jakich nasza strona internetowa jest najpopularniejsza. Jeżeli skontaktujesz się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji czatu, będziemy gromadzić wszelkie przekazane nam przez Ciebie informacje, na przykład Twoje imię i nazwisko i dane kontaktowe.
 • Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat danych, które gromadzimy podczas Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej, kliknij tutaj.
****************************
W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 
 • DANE KANDYDATA: Gromadzimy dane osobowe Kandydata w następujące sposoby:
 1. Dane osobowe, które Ty nam przekazujesz jako Kandydat;
 2. Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł oraz
 3. Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie.
            Dane osobowe przekazywane przez Ciebie
 
 • Hays musi znać określone informacje o Tobie, aby zapewnić Ci indywidualnie dopasowaną obsługę. Umożliwi to nam zapewnienie Ci najlepszych możliwości i pozwoli Ci zaoszczędzić czas, ponieważ nie będziesz musiał przekopywać się przez nieistotne dla Ciebie oferty pracy i usługi.
 • Możesz nam udostępnić informacje na kilka różnych sposobów według własnego uznania. Mogą one zawierać:
  • Wprowadzenie swoich danych na stronie internetowej Hays przez formularz aplikacyjny w ramach procesu rejestracji;
  • Pozostawienie wersji drukowanej swojego CV na wydarzeniu rekrutacyjnym, targach pracy lub w biurze Hays;
  • Przesłanie CV lub innych informacji e-mailem do konsultanta Hays lub przejście rozmowy kwalifikacyjnej;
  • Aplikowanie na stanowiska przez wyszukiwarkę ofert pracy, który przekieruje Cię na stronę internetową Hays;
  • Wprowadzenie danych osobowych na mikrostronie Hays; lub
  • Uczestnictwo w konkursie przez kanał społecznościowy, taki jak Facebook czy Twitter (lub podobne).
            Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł
 
 • Uzyskujemy dane osobowe Kandydatów również z innych źródeł: W zależności od stosownych okoliczności i lokalnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów, będą one obejmować dane osobowe uzyskane w następujących sytuacjach:
  • Twoje kontakty referencyjne mogą ujawnić Twoje informacje osobowe;
  • Nasi Klienci, Dostawcy i inni Kandydaci mogą udostępniać nam Twoje informacje osobowe;
  • Jeżeli „lubisz” naszą stronę na Facebooku lub „obserwujesz” nas na Twitterze, otrzymamy Twoje informacje osobowe z tych stron; oraz
  • Jeżeli zostałeś nam polecony przez dostawcę RPO lub MSP, mogą oni udostępnić nam Twoje informacje osobowe.
Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie
 
 • W zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową lub czytasz lub klikasz w jakikolwiek e-mail od nas, a także w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami, możemy również gromadzić Twoje dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Ciebie. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij tutaj.
***
 
 • DANE POTENCJALNEGO KANDYDATA: Gromadzimy dane osobowe Potencjalnych kandydatów  od osób trzecich, kiedy:
 • wyszukujemy Potencjalnych kandydatów za pośrednictwem źródeł zewnętrznych takich jak LinkedIn i inne strony internetowe z ofertami pracy, z których możemy uzyskać Twoje dane osobowe;
  • otrzymujemy Twoje dane osobowe za pośrednictwem Facebooka i Twittera, jeżeli „polubisz” naszą stronę na Facebooku lub „obserwujesz” nas na Twitterze (lub wykonasz podobne czynności) na stronach mediów społecznościowych; oraz
  • jeżeli zostałeś nam polecony przez dostawcę RPO lub MSP, mogą oni udostępnić nam Twoje informacje osobowe.
***
 
 • DANE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO: Jeśli zatrudniamy Cię  bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, gromadzimy Twoje dane (oprócz wcześniej zgromadzonych danych Kandydatów) na następujące sposoby:
1. Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie; oraz2. Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł. Poniżej podano więcej informacji na temat takich sposobów pozyskiwania danych.
Dane osobowe, które nam podajesz
 
 • Hays potrzebuje pewnych informacji o Tobie, aby wywiązać się ze swoich obowiązków względem Ciebie, mieć pewność, że Ty należycie wywiązujesz się ze swoich obowiązków wobec nas, oraz że oboje wywiązujemy się ze swoich obowiązków wobec innych. Te informacje umożliwią nam prawidłowo realizować Stosunek pracy tymczasowej i wszystko, co  z tego wynika.
 • Oprócz danych, które przekazujesz jako Kandydat, możesz przekazywać nam swoje dane na wiele sposobów. W stosownych przypadkach i zgodnie z obowiązującym prawem dane takie mogą zostać przekazane nam m.in.;
 • kiedy wypełniasz formularze rejestracyjne przy nawiązaniu Stosunku pracy tymczasowej lub
 • podczas spotkań i kontaktów ze swoim konsultantem, naszym zespołem HR lub innymi pracownikami.
Dane osobowe, które otrzymujemy z innych źródeł:
 
 • Otrzymujemy również Twoje dane osobowe z innych źródeł. W zależności od okoliczności i właściwego prawa lokalnego i lokalnych wymogów, mogą być to dane osobowe, które otrzymamy w następujących przypadkach:
 • jeśli skierowano Cię do nas za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej lub innych agencji pracy, agencje te mogą przekazać nam Twoje dane osobowe;
 • informacje o Tobie uzyskane od zewnętrznych usługodawców, którzy weryfikowali informacje o Tobie w naszym imieniu przy nawiązaniu Stosunku pracy tymczasowej;
 • możemy uzyskać Twoje dane osobowe od innych pracowników;
 • pracownicy służby zdrowia mogą (w stosownych i ograniczonych przypadkach) przekazać nam Twoje dane osobowe;
 • Twoi dostawcy świadczeń emerytalnych i innych świadczeń mogą przekazać nam Twoje dane osobowe oraz
 • inne strony jak np. lokalny organ podatkowy może przekazać nam Twoje dane osobowe.
***
 
 • DANE KLIENTA Gromadzimy dane osobowe Klienta na następujące sposoby:
 1. Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie;
 2. Dane osobowe, które gromadzimy lub uzyskujemy z innych źródeł oraz
 3. Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie.
            Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie
 
 • Mamy wspólny cel – zapewnienie najlepszego personelu dla i w Twojej organizacji. Będziemy otrzymywać dane bezpośrednio od Ciebie na dwa sposoby:
  • Jeżeli skontaktujesz się z nami proaktywnie, zwykle telefonicznie lub e-mailowo; lub
  • Jeżeli my skontaktujemy się z Tobą, telefonicznie lub e-mailowo albo, ogólniej, poprzez działania naszych konsultantów w ramach rozwoju biznesu.
            Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł
 
 • W stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami będziemy poszukiwać dodatkowych informacji o Tobie lub Twoich współpracownikach z innych źródeł, zasadniczo w ramach analizy due diligence lub badań rynku, w tym:
  • Z badań rynku przeprowadzonych przez osobę trzecią oraz z analizy mediów internetowych i innych (które będziemy przeprowadzić sami lub zlecić ich przeprowadzenie innej organizacji);
  • Z list uczestników istotnych wydarzeń; oraz
  • Z innych ograniczonych źródeł i od osób trzecich (na przykład od naszych Kandydatów w zakresie, w jakim przekażą nam Twoje dane w charakterze ich kontaktu referencyjnego lub kiedy przekazują nam informacje zwrotne na temat konkretnego zadania). 
Dane osobowe gromadzone przez naszą stronę internetową lub za pośrednictwem linków umieszczonych w wiadomościach e-mail
 
 • W zakresie, w jakim wchodzisz na naszą stronę internetową lub czytasz lub klikasz w jakikolwiek e-mail od nas, a także w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami, będziemy również gromadzić Twoje dane automatycznie lub poprzez przekazanie ich nam przez Ciebie. W celu uzyskania dodatkowych informacji kliknij tutaj.
***
 
 • UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ: Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, będziemy automatycznie gromadzić określone informacje, bez względu na to, czy zdecydujesz się korzystać z naszych usług, tj. Twój adres IP, datę i godziny oraz częstotliwość wchodzenia na naszą stronę internetową i sposób przeglądania jej treści oraz inne informacje techniczne. Będziemy również gromadzić od Ciebie dane, gdy będziesz kontaktować się z nami przez stronę internetową, na przykład używając funkcji czatu.
 • Gromadzimy Twoje dane automatycznie poprzez pliki cookies, zgodnie z ustawieniami plików cookies Twojej przeglądarki. Jeżeli jesteś również Kandydatem, Potencjalnym kandydatem lub Klientem Hays, będziemy wykorzystywać dane Twojego sposobu korzystania z naszych stron internetowych w celu poprawy innych aspektów naszej komunikacji z Tobą lub obsługi. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj.
*****************************
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Uzyskawszy dane na Twój temat, używamy ich na wiele sposobów.
  Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat każdego z nich:
            Działania rekrutacyjne
 
 • Głównym obszarem naszej działalności jest oczywiście rekrutacja – łączenie właściwych Kandydatów z właściwymi stanowiskami. Poniżej wymieniliśmy różne sposoby, na które będziemy wykorzystywać i przetwarzać Twoje dane osobowe do tego celu, gdy jest to stosowne i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami. Zwróć uwagę, że lista ta nie jest wyczerpująca.
  • Gromadzenie Twoich danych od Ciebie i z innych źródeł, na przykład LinkedIn;
  • przechowywanie (i aktualizowanie w razie konieczności) Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z rekrutacją;
  • świadczenie naszych usług rekrutacyjnych i usprawnienie procesu rekrutacji;
  • ocena danych na Twój temat pod kątem miejsc pracy, które według nas mogą być dla Ciebie odpowiednie;
  • przesyłanie Twoich informacji Klientom w celu aplikowania na stanowiska lub oceny Twoich kwalifikacji;
  • umożliwienie Ci złożenia swojego CV, aplikowania na stanowiska przez internet lub zapisania się na subskrypcję powiadomień o ogłoszeniach, które według nas mogą Cię zainteresować;
  • umożliwienie Ci uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach online;
  • umożliwienie Ci uczestnictwa w interaktywnych funkcjonalnościach naszych serwisów;
  • realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich zawartych pomiędzy nami umów;
  • realizacja naszych zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Hays a osobami trzecimi w związku z Twoją rekrutacją;
  • usprawnienie naszych procesów płacowych i fakturowych;
  • przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta;
  • weryfikacja przekazanych przez Ciebie danych lub prośby o udzielenie informacji (takich jak referencje, kwalifikacje i potencjalnie karalność, w zakresie, w jakim jest to odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa);
  • wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w związku z wykryciem przestępstwa lub poborem podatków lub ceł;
  • przetwarzanie Twoich danych w celu umożliwienia nam przesyłania Ci wyselekcjonowanych, istotnych materiałów marketingowych lub innej korespondencji, która według nas może Cię zainteresować;
  • przeprowadzanie działań związanych z oceną i rozwojem (takich jak oceny psychometryczne lub testy umiejętności) w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, w celu uzyskania większej ilości informacji na temat danej jurysdykcji, kliknij tutaj.
 • Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu. Możesz dowiedzieć się, jak i kiedy to zrobić, tutaj.
 • Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.
            Działania marketingowe
 
 • Będziemy okresowo przesyłać Ci informacje, które według nas mogą Cię zainteresować, lub poprosić Cię o pomoc w połączeniu innych Kandydatów z ofertami pracy. W szczególności będziemy potrzebować Twoich danych do celów wymienionych poniżej, gdy jest to stosowne i zgodne z lokalnymi przepisami prawa i wymogami. Zwróć uwagę, że lista ta nie jest wyczerpująca. Obejmuje:
  • umożliwienie nam rozwoju i wprowadzenia na rynek innych produktów i usług;
  • sprzedaż pełnej gamy naszych usług rekrutacyjnych (praca na czas określony i nieokreślony, kontrakty, proces reorientacji zawodowej, programy MSP oraz usługi RPO);
  • przesyłanie Ci szczegółów raportów, promocji, ofert, networkingu i wydarzeń klientów, a także ogólnych informacji o branżach, które według nas mogą Cię zainteresować;
  • wyświetlanie promocyjnych fragmentów Twoich danych na stronach internetowych Hays jako historii sukcesu (wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą) oraz
  • przekazywanie Ci informacji o określonych rabatach i ofertach, które przysługują Ci z tytułu Twojej relacji z Hays.
 • Potrzebujemy Twojej zgody na niektóre aspekty tych działań, które nie wchodzą w zakres uzasadnionych interesów (w szczególności gromadzenie danych poprzez pliki cookies oraz świadczenie marketingu bezpośredniego naszych usług za pośrednictwem kanałów cyfrowych), a także, w zależności od sytuacji, poprosimy Cię o nią w ramach systemu opt-in lub soft opt-in (wyjaśnienie poniżej). Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.
            Monitorowanie równouprawnienia i inne wrażliwe dane osobowe
 
 • Jesteśmy zobowiązani, by zapewnić zgodność naszych procesów rekrutacyjnych z naszym podejściem w zakresie równouprawnienia. Niektóre gromadzone przez nas dane na Twój temat (w odpowiednich okolicznościach oraz zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami) będą wchodzić w zakres „informacji o różnorodności”. Mogą to być informacje o Twoim pochodzeniu etnicznym, płci, niepełnosprawności, wieku, orientacji seksualnej, wyznaniu lub innych podobnych wierzeniach i/lub środowisku społeczno-ekonomicznym. Te informacje o różnorodności są określane są jako „dane wrażliwe” lub „szczególne kategorie danych osobowych” i stosuje się do nich nieco bardziej rygorystyczne zasady ochrony danych.
 • We właściwych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami będziemy wykorzystywać te informacje w sposób anonimowy w celu monitorowania zgodności z naszą polityką równouprawnienia. Będziemy również ujawniać te dane (odpowiednio zanonimizowane we właściwych przypadkach) Klientom (w tym ich audytorom wewnętrznym i zewnętrznym), jeżeli jest to od nas wymagane na podstawie umowy lub Klient konkretnie zażąda takich informacji w celu umożliwienia mu przestrzegania jego własnych procedur zatrudnienia.
 • Będziemy gromadzić inne wrażliwe dane osobowe/szczególne kategorie danych osobowych na Twój temat, jak na przykład informacje o stanie zdrowia lub wyznaniu, jeżeli jest to dozwolone lokalnymi przepisami prawa. W takich przypadkach wykorzystamy te informacje, aby przestrzegać praw i obowiązków z zakresu zatrudnienia np. obliczyć należny wymiar rocznego urlopu wypoczynkowego lub wprowadzić odpowiednie korekty dotyczące Kandydatów lub Pracowników tymczasowych. Podstawy prawne przetwarzania wrażliwych danych osobowych lub szczególnych kategorii danych osobowych dostępne są tutaj.
 • Możemy również gromadzić informacje o karalności zgodnie z obowiązującym prawem. W takim przypadku musimy uzyskać na to Twoją wyraźną zgodę. Poprosimy Cię o taką zgodę poprzez zaproponowanie Ci opcji wyrażenia zgody. Oznacza to, że będziesz musiał wyraźnie wyrazić swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych informacji przez nas.
 • Dodatkowe informacje na temat zgody dostępne są tutaj. Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tutaj.
 • Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, do danych wrażliwych/specjalnej kategorii stosuje się różne zasady. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.
 •  
Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne
 
 • W rzadszych przypadkach możemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.
Profilowanie
 
 • Profilowanie to rodzaj przetwarzania danych polegający na wykorzystaniu zgromadzonych przez nas Twoich danych osobowych w celu stworzenia Twojego profilu. W ten sposób możemy lepiej zrozumieć, jaka/jak jesteś i co Cię interesuje, co lubisz, a czego nie lubisz, co pozwoli nam oferować Ci jak najlepszą obsługę.
W jaki sposób korzystamy z profilowania:
 
 1. Personalizacja
 • Chcemy mieć pewność, że komunikujemy się z Tobą w najlepszy możliwy sposób oraz zoptymalizować informacje przekazywane Ci za pośrednictwem naszych usług, strony internetowej i obecności w Internecie. Aby było to możliwe, wykorzystujemy metody profilowania, które obejmują analizę Twoich danych osobowych, aby lepiej zrozumieć Ciebie i Twoje zainteresowania, zwyczaje i preferencje (przykładowo możemy dokonywać profilowania, kiedy klikasz na coś na naszej stronie internetowej, przyjmujemy to za oznakę tego, co chcesz oglądać). Wykorzystujemy metody profilowania, aby przypisać Ciebie i Twój profil Kandydata do grup lub kategorii z innymi Kandydatami w oparciu o Twoje zainteresowania, zwyczaje, cechy lub preferencje. Umożliwi nam to:
 • przesyłanie Ci spersonalizowanych wiadomości e-mail (które mogą na przykład odzwierciedlać, czym naszym zdaniem się interesujesz);
 • przedstawianie rekomendacji treści, która naszym zdaniem może być dla Ciebie interesująca (np. raportów na temat prac rozwojowych w Twojej branży);
 • przesyłanie Ci dopasowanych lub bardziej istotnych treści marketingowych (które mogą odzwierciedlać na przykład to, w jaki sposób zareagowałeś lub odpowiedziałeś na wcześniej przesłane przez nas wiadomości marketingowe).
 1. Sporządzanie krótkich list i klasyfikacji
 • Możemy stosować techniki profilowania, które obejmują analizę Twoich danych osobowych lub przypisanie Ciebie i Twojego profilu Kandydata do grup lub kategorii w oparciu o Twoje zainteresowania, zwyczaje, cechy lub preferencje, co pomoże naszym konsultantom w podejmowaniu decyzji. Przykładowo możemy przepuścić Twoje dane osobowe przez nasze systemy, aby sprawdzić jak najdokładniej, w jakim stopniu Twoja kandydatura pasuje do danego stanowiska pracy. Pomaga nam to zoptymalizować dopasowanie profili Kandydatów do stanowisk oraz zwiększa skuteczność i wydajność procesu rekrutacji.
 • Możemy w szczególności stosować takie techniki profilowania, aby móc:
 • umieścić Ciebie i innych odpowiednich Kandydatów na krótkich listach osób kandydujących na konkretne stanowiska w oparciu o wcześniej ustalone kryteria, co pomoże naszym konsultantom bardziej wydajnie dopasować właściwych Kandydatów do danych stanowisk; oraz
 • rekomendować Ci stanowiska w oparciu o Twoje zainteresowania, zwyczaje, cechy lub preferencje w porównaniu z innymi Kandydatami.
 • Będziemy stosować techniki profilowania Twoich danych osobowych, jeśli uznamy, że jest to konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, w określonych przypadkach masz prawo złożenia sprzeciwu. Więcej informacji na ten temat oraz możliwych terminów składania sprzeciwy dostępnych jest tutaj.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 • W miarę dostępności nowej i lepszej technologii będziemy ją wykorzystywać, aby pomóc Ci jak najbardziej wydajnie i skutecznie.
 • Stosujemy systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub systemy sztucznej inteligencji, w tym systemy innych firm, aby analizować Twoje dane i dane innych Kandydatów i podejmować na tej podstawie decyzji. Jest to m.in. stosowanie uczenia maszynowego do danych osobowych Kandydatów, aby móc jak najlepiej sporządzać krótkie listy kandydatów na konkretne stanowiska. Tego rodzaju technologia może w znaczący sposób skrócić czas potrzebny do oceny, którzy kandydaci najbardziej pasują na konkretne stanowiska. W rezultacie proces rekrutacji powinien być o wiele bardziej wydajny i skuteczny, co przełoży się, miejmy nadzieję, na poprawę Twojego kontaktu z nami.
 • Stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji w odniesieniu do Twoich danych osobowych, kiedy uznajemy, że jest to niezbędne, aby wykonać na Twoje żądanie czynności przed podpisaniem umowy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.
Należy pamiętać, że w niektórych krajach, w których prowadzimy działalność, musimy spełnić dodatkowe wymogi prawa lokalnego. Więcej informacji na temat Twojego kraju dostępnych jest tutaj.
 
 • DANE POTENCJALNEGO KANDYDATA: Wykorzystujemy dane Potencjalnego kandydata, aby zrozumieć czy mogą Cię interesować lub w jaki sposób możesz skorzystać na naszych usługach oraz aby ocenić, czy i w jaki sposób możemy Ci pomóc. Jeśli uznamy, że możemy Ci pomóc, wykorzystamy Twoje dane kontaktowe, aby się z Tobą skontaktować (zazwyczaj pocztą elektroniczną) i zapytać, czy jesteś zainteresowany naszymi usługami.
 • W tym celu możemy:
 • gromadzić Twoje dane osobowe;
 • przechowywać Twoje dane osobowe w naszej bazie danych (i w razie potrzeby je aktualizować, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą w sprawie naszych usług;
 • przeglądać Twoje dane, aby sprawdzić, czy i w jaki sposób nasze usługi mogą Ci pomóc; oraz
 • skontaktować się z Tobą w sprawie naszych usług.
***
 
 • DANE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO Jeśli zatrudniamy Cię bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, gromadzimy Twoje dane osobowe na pięć głównych sposobów:
 • Aby zapewnić sprawną realizację Stosunku pracy tymczasowej, w tym podejmować wszystkie czynności niezbędne w ramach standardowego stosunku pracy tymczasowej np.:
 • usprawnienie procesów wypłaty wynagrodzenia i fakturowania, jeśli dotyczy Twojego kraju;
 • ustalenie zasad Twojej pracy podczas trwania Stosunku pracy tymczasowej;
 • prowadzenie rejestru przyznanych Ci awansów, podwyżek wynagrodzenia lub premii;
 • W celu oceny wyników Twojej pracy;
 • W stosownych przypadkach w ramach monitorowania równych szans;
 • Aby pomóc nam ustalić, dochodzić i bronić roszczenia; oraz
 • Aby pomóc nam pomóc Tobie oraz zrozumieć nasze obowiązki prawne jeśli jesteś chory   lub niepełnosprawny.
 • Bardziej szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w trzech ostatnich kategoriach dostępnych jest w Polityce prywatności dotyczącej procesu rekrutacji do pracy w Hays. Przykładowo podczas wdrażania do pracy w Hays, Pracownicy tymczasowi będą traktowani podobnie jak osoby ubiegające się o pracę w Hays, a ich dane osobowe podczas procesu rekrutacji będą przetwarzane w sposób opisany w Polityce prywatności dotyczącej procesu rekrutacji do pracy w Hays[[A1] ]. Rozumiemy, że nie jesteś „ubiegającym się o pracę w Hays” w rozumieniu tej polityki, ale ze względu na to, że wykorzystujemy dane w podobny sposób i w tych samych celach, zachęcamy do zapoznania się z niniejszą polityką, jeśli chcesz poznać więcej szczegółów w tej sprawie. 
***
 
  Poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat każdego z nich:
            Działania rekrutacyjne  
 
 • Głównym obszarem naszej działalności jest oczywiście rekrutacja poprzez: (i) zapewnianie Ci Kandydatów; (ii) usługi RPO; oraz (iii) programy MSP. Poniżej wymieniliśmy różne sposoby, na jakie wykorzystujemy Twoje dane w tym celu.
  • Przechowywanie (i aktualizowanie w razie konieczności) Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z działaniami rekrutacyjnymi;
  • przechowywanie zapisów naszych rozmów i spotkań, abyśmy mogli zapewnić Ci wyselekcjonowane usługi;
  • przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta oraz
  • przetwarzanie Twoich danych dla celów wyselekcjonowania odpowiednich kampanii marketingowych naszych usług.
 • Świadczymy również dla Twoich  takie usługi jak szkolenia dla instruktorów, którzy pracują dla naszych Klientów w sektorze edukacji. W tym celu musimy przetwarzać ich dane osobowe, aby udostępnić im te usługi.
 • Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.
 • Jeżeli nie zgadzasz się z tym, w pewnych okolicznościach masz prawo do sprzeciwu. Możesz dowiedzieć się, jak i kiedy to zrobić, tutaj.
 
            Działania marketingowe 
 
 • Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów nie będziemy automatycznie prosić o Twoją zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, takich jak nasz Global Skills Index, na korporacyjny adres pocztowy lub e-mailowy.
 • Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo nie wyrazić zgody na otrzymywanie od nas materiałów marketingowych. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tutaj.
 • Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów w zakresie działań marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.
 
Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne
 
 • W rzadszych przypadkach będziemy wykorzystać Twoje dane osobowe, aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.
***
 
 • DANE DOSTAWCY: Rozumiemy, że jesteś prawdopodobnie zajęty i nie chcesz, abyśmy kontaktowali się z Tobą we wszystkich sprawach. Aby znaleźć właściwą równowagę, będziemy wykorzystywać Twoje informacje wyłącznie w celu: 
  • przechowywania (i aktualizowania w razie konieczności) Twoich danych w naszej bazie danych, abyśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z naszymi umowami;
 
 
 • oferowania Ci usług lub pozyskiwania wsparcia i usług od Ciebie;
 
 
 • realizacji niektórych zobowiązań prawnych;
 
 
 • ułatwienia nam wyselekcjonowania odpowiednich kampanii marketingowych oraz
 
 
 • w rzadszych przypadkach aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne.
***
 
 • OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE, KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU: Będziemy wykorzystywać informacje przekazane nam przez naszych Kandydatów lub członków Personelu wyłącznie w następujących celach: 
  • jeżeli nasi Kandydaci lub członkowie Personelu wymienią Cię w naszym formularzu jako kontakt w nagłych wypadkach, skontaktujemy się z Tobą w razie dotyczącego ich wypadku lub nagłego zdarzenia lub
  • jeżeli zostałeś(-łaś) wymieniony przez naszego członka Personelu lub Pracownika tymczasowego jako najbliższy krewny lub osoba pozostająca na jego/jej utrzymaniu lub jako inny rodzaj beneficjenta, przechowamy Twoje dane osobowe, aby zapewnić, że dane dotyczące tego członka Personelu lub Pracownika tymczasowego są poprawne, i wykorzystamy Twoje dane , jeśli to konieczne, aby zapewnić świadczenia pracownicze i wypłacić wynagrodzenie, a także będziemy ujawniać Twoje dane odpowiedniemu dostawcy takich świadczeń.
  • jeżeli Kandydat lub przyszły członek Personelu wymienił Cię jako kontakt referencyjny, skontaktujemy się z Tobą w celu otrzymania referencji lub przekażemy Twoje dane innej firmie, aby wykonała to w naszym imieniu. Jeśli prosimy Cię o podanie referencji w oparciu o Twoje doświadczenie zawodowe z Kandydatem lub jeśli naszym zdaniem możesz chcieć zostać naszym Klientem, możemy również wykorzystać Twoje dane, aby skontaktować się z Tobą w związku z tym.
  • Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów lub zgodnie z obowiązującym prawem pracy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.
  • Jeżeli nie zgadzasz się z tym, masz prawo do sprzeciwu. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić tutaj.
***
 
 • UŻYTKOWNICY STRONY INTERNETOWEJ: Wykorzystywanie Twoich danych pomaga nam poprawić Twoje doświadczenie podczas korzystania z naszej strony internetowej, na przykład przez analizę ostatnich kryteriów wyszukiwania ofert pracy, abyśmy mogli przedstawić Ci interesujące według nas stanowiska lub Kandydatów.
 • Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, o tym, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz opcje do wyboru, kliknij tutaj.
******************************
KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 
 • W stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymogami będziemy udostępnić Twoje dane osobowe, na różne sposoby i z różnych przyczyn, podmiotom z następujących kategorii:
  • którakolwiek z naszych spółek grupy;
  • upoważnionym pracownikom Hays (w tym pracownikom z innych państw);
  • w przypadku Pracowników tymczasowych i określonych stosownych przypadkach: pracownikom służby zdrowia np. Twojemu lekarzowi rodzinnemu lub specjaliście medycyny pracy;
  • w przypadku Pracowników tymczasowych: Klientowi, u którego będziesz pracować jako Pracownik tymczasowy;
  • w przypadku Pracowników tymczasowych: potencjalnym pracodawcom (np. udzielajac referencji, w przypadkach dopuszczalnych zgodnie z lokalnymi przepisami prawa i wymaganiami);
  • osoby i organizacje, które przechowują informacje związane z Twoimi referencjami lub aplikacją o pracę w naszej firmie, takie jak obecni, przyszli lub potencjalni pracodawcy, instytucje edukacyjne i organy egzaminacyjne oraz agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy;
  • organy skarbowe, audytorskie i inne, jeżeli uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych (na przykład na żądanie organu skarbowego lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym);
  • usługodawcy (strony trzecie lub spółki z naszej grupy), którzy sprawują funkcje w naszym imieniu ( zewnętrzni konsultanci, partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy administracyjni, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący i rozwijający nasze biznesowe Systemy technologiczne);
  • zewnętrzni dostawcy usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (lub podobne zabezpieczenie);
  • platformy i dostawcy technologii marketingowej;
  • w przypadku Kandydatów: potencjalni pracodawcy i inne agencje/organizacje rekrutacyjne w celu zwiększenia Twoich szans znalezienia zatrudnienia;
  • w przypadku Kandydatów: zewnętrzni partnerzy, portale pracy, platformy z ofertami pracy, wyszukiwarki ofert pracy, dostawcy oprogramowania i baz danych w chmurze, jeżeli uważamy, że poprawi to szanse znalezienia Ci właściwego stanowiska lub ogólnie usprawni proces rekrutacji;
  • w przypadku Kandydatów: dostawcy MSP w ramach programów MSP naszych Klientów;
  • w przypadku Kandydatów i kontaktów referencyjnych naszych Kandydatów i przyszłych członków Personelu: osoby trzecie, które zatrzymaliśmy w celu świadczenia usług takich jak weryfikacja referencji, kwalifikacji i karalności, w zakresie, w jakim weryfikacje te są odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa;
  • w przypadku Kandydatów i kontaktów referencyjnych Kandydatów: audytorom wewnętrznym i zewnętrznym naszych Klientów, kiedy mamy obowiązek przekazać im takie dane na żądanie zgodnie z naszymi zobowiązaniami umownymi lub ustawowymi;
  • w przypadku Kandydatów: strony trzecie, które pomagają nam, opracowując usługi i procesy optymalizujące proces wyboru Kandydata w celu poprawy jakości i wydajności usług rekrutacyjnych;
  • jeżeli Hays połączy się lub zostanie przejęta przez inną spółkę w przyszłości, (lub prowadzi stosowne rozmowy na temat takiej możliwości), możemy udostępnić Twoje dane osobowe nowym (potencjalnym) właścicielom spółki.
 
*******************************
W JAKI SPOSÓB CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 
 • Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeństwa danych.
 • Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich informacji osobowych, niezwłocznie nas powiadom. Możesz dowiedzieć się, jak się z nami skontaktować, tutaj.
 
********************************
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
 
 
 • Jeśli jesteś Klientem lub Dostawcą, zachowamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia Ci usług, korzystania z Twoich usług lub przekazywania Ci informacji o usługach, którymi naszym zdaniem możesz być zainteresowany. Jeśli wskazałeś wyraźnie, że nie jesteś zainteresowany naszymi usługami, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych Systemów, chyba że w dobrej wierze uznamy, że zgodnie z prawem lub innymi przepisami mamy obowiązek je zachować (np. ze względu na obowiązek podatkowy lub w związku z przewidywanym postępowaniem sądowym).
 • Jeśli jesteś Potencjalnym kandydatem lub Kandydatem, usuniemy Twoje dane osobowe z naszych Systemów, jeżeli nie mieliśmy z Tobą istotnego kontaktu (lub z firmą, dla której pracujesz lub z którą współpracujesz) przez okres dwóch lat (lub przez takie dłuższe okresy, przez jakie uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne istotne regulacje wymagają od nas zachowania Twoich danych). Po tym okresie jest możliwe, że Twoje dane nie będą dłużej istotne dla celów, dla których zostały zgromadzone.
 • Podobnie jak w przypadku Klientów lub Dostawców, jeśli wskazałeś wyraźnie jako Potencjalny kandydat lub Kandydat, że nie wyrażasz zgody na zachowanie przez nas Twoich danych osobowych, usuniemy je z naszych Systemów, chyba że w dobrej wierze uznamy, że zgodnie z prawem lub innymi przepisami mamy obowiązek je zachować (np. ze względu na obowiązek podatkowy lub w związku z przewidywanym postępowaniem sądowym).
 
 
 • W przypadku Kandydatów, których usługi świadczone są za pośrednictwem firmy zewnętrznej lub innego podmiotu, „istotny kontakt” z Tobą oznacza istotny kontakt z firmą lub podmiotem, które zapewniają Twoje usługi. W przypadku gdy zostaniemy powiadomieni przez taką firmę lub podmiot o ustaniu relacji z Tobą, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od momentu, w którym kontakt ustał lub (jeśli wystąpiło to później) przez okres dwóch lat od momentu, w którym nawiązaliśmy z Tobą bezpośrednio istotny kontakt.
 • Przez „istotny kontakt” mamy na myśli na przykład komunikację pomiędzy nami (ustną lub pisemną) lub Twoje aktywne korzystanie z naszych usług online.
 • Jeśli jesteś Potencjalnym kandydatem, za istotny kontakt będziemy uważać moment, kiedy po raz pierwszy skontaktowaliśmy się z Tobą w sprawie naszych usług. Jeżeli jesteś Kandydatem, za istotny kontakt będziemy uważać złożenie przez Ciebie zaktualizowanego CV na naszej stronie internetowej lub uczestnictwo w jakimkolwiek szkoleniu online. Za istotny kontakt będziemy również uważać skontaktowanie się z nami przez Ciebie w kwestii potencjalnych stanowisk, ustnie lub pisemnie, lub klikanie w naszą korespondencję marketingową. Otrzymanie, otworzenie i przeczytanie przez Ciebie e-maila lub innej wiadomości cyfrowej nie liczy się jako istotny kontakt poza przypadkami serii kliknięć lub bezpośredniej odpowiedzi.
 • Jeśli zatrudnimy Cię bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, zazwyczaj będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w ramach realizacji Stosunku pracy tymczasowej, a następnie zachowamy je po rozwiązaniu tego stosunku pracy przez pewien okres. Dokładna długość okresu przechowywania danych zależeć będzie od rodzaju danych, naszych prawnie uzasadnionych interesów oraz innych wymogów prawnych lub regulacyjnych, które mogą nakładać na nas obowiązek zachowania danych przez określony minimalny okres. Przykładowo, możemy mieć obowiązek zachować określone dane w celu sprawozdawczości podatkowej lub konieczności udzielenia odpowiedzi na pytania organów podatkowych. Możemy również zachować dane, jeśli mogą być istotne dla ewentualnego postępowania sądowego. W państwach, gdzie jest to dozwolone, będziemy zasadniczo przechowywać Twoje dane osobowe, aby przekazać referencje Tobie lub Twojemu przyszłemu pracodawcy.
 • Przy ustalaniu stosownego okresu przechowywania danych osobowych zawsze bierzemy pod uwagę ilość, charakter i stopień wrażliwości konkretnych danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody płynące z wykorzystania danych w nieuprawniony sposób lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których musimy je przetwarzać oraz to, czy możemy osiągną te cele w inny sposób (oprócz oczywiście konieczności przestrzegania ciążących na nas obowiązków prawnych, regulacyjnych i związanych z zarządzeniem ryzykiem, o których mowa powyżej). Dla uniknięcia wątpliwości – jeżeli jesteś Pracownikiem tymczasowym, będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe jako dane Kandydata podczas trwania i po rozwiązaniu Twojego Stosunku pracy tymczasowej.
********************************
JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO PRZEKAZANYCH NAM DANYCH OSOBOWYCH, POPRAWIĆ JE LUB WYCOFAĆ?
 
 • Jednym z głównych celów RODO jest ochrona i doprecyzowanie praw obywateli UE i osób przebywających w UE w zakresie ochrony danych. Oznacza to, że zachowujesz różne prawa względem swoich danych, nawet po ich przekazaniu do nas. Są one opisane szczegółowo poniżej.
 • Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach, skontaktuj się z nami. Będziemy starali się rozpatrzyć Twój wniosek bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc (z zastrzeżeniem ewentualnych przedłużeń terminu na mocy prawa). Zwróć uwagę, że w razie konieczności będziemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.
 • Prawo do sprzeciwu: prawo to umożliwia Ci sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego z następujących powodów: (i) nasze uzasadnione interesy; (ii) umożliwienie nam realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych; (iii) przesyłanie Ci materiałów marketingu bezpośredniego; oraz (iv) dla celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.
 • Powyższe kategorie „uzasadnionych interesów” i „marketingu bezpośredniego” najczęściej mają zastosowanie do naszych Użytkowników strony internetowej, Kandydatów, Pracowników tymczasowych, Klientów i Dostawców. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, ponieważ uznajemy to za konieczne dla Twoich uzasadnionych interesów, musimy zastosować się do Twojego sprzeciwu poprzez zaprzestanie działań, o których mowa, chyba że:
  • możemy udowodnić, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami; lub
  • przetwarzamy Twoje dane dla celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.
 • Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy marketingu bezpośredniego, musimy zastosować się do Twojego sprzeciwu poprzez zaprzestanie tych działań.
 • Prawo do wycofania zgody: Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów określonych działań (na przykład w celu stosowania plików cookies w niektórych państwach), możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my przestaniemy wykonywać dane działanie, na które uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania Twoich danych dla tego celu, o czym Cię powiadomimy.
 
 
 • Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: Możesz w dowolnym czasie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy, oraz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku. Jeżeli udostępnimy Ci dane na Twój temat, które posiadamy, nie obciążymy Cię kosztami z tego tytułu, chyba że Twój wniosek jest „ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”. Jeżeli zażądasz od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyć Cię uzasadnionymi kosztami administracyjnymi, o ile jest to dozwolone przez przepisy prawa. Możemy odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy Twój wniosek, zawsze poznasz uzasadnienie naszej decyzji.
 
 
 • Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów dotyczących wniosków osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych i możemy odrzucić Twój wniosek zgodnie z takimi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.
 • Prawo do wymazania: W pewnych okolicznościach masz prawo żądać wymazania Twoich danych. Informacje muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria:
  • dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane;
  • jeżeli wcześniej udzieliłeś zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych, wycofałeś ją i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania;
  • dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO);
  • konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych; lub
  • jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.
 • Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów dotyczących prawa osób, których dane dotyczą, do wymazania danych i możemy odrzucić Twój wniosek zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.
 • Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia Twojego wniosku wyłącznie z następujących przyczyn:
  • skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
  • spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych;
  • dla celów zdrowia publicznego w interesie publicznym;
  • dla celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; lub
  • w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego.
 • Stosując się do zasadnego wniosku o wymazanie danych, Usuniemy właściwe dane.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych. Oznacza to, że możemy kontynuować przechowywanie Twoich danych i nie będziemy mogli wykonywać żadnych dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu: (i) ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej; (ii) udzielenia przez Ciebie zgody; lub (iii) konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.
 • Okoliczności, w których jesteś uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, są następujące:
 • podważasz poprawność danych osobowych na Twój temat, które przetwarzamy. W takim przypadku przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana.
 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia danych, podczas gdy będziemy weryfikować nasze podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • jeżeli przetwarzanie przez nas Twoich danych jest bezprawne, ale wolisz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie przez nas danych zamiast ich wymazania oraz
 • jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Jeżeli udostępniliśmy Twoje dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Oczywiście zawiadomimy Cię przed nałożeniem jakiegokolwiek ograniczenia na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Prawo do poprawy: Masz również prawo żądać, abyśmy poprawili jakiekolwiek niepoprawne lub niepełne dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. W odpowiednich przypadkach powiadomimy Cię również, którym osobom trzecim ujawniliśmy niepoprawne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli uznamy za uzasadnione, by nie zastosować się do Twojego wniosku, wyjaśnimy Ci przyczyny naszej decyzji.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo, według Twojego uznania, przekazywać swoje dane osobowe pomiędzy administratorami danych. Oznacza to, że możesz przekazywać swoje dane konta w Hays innej platformie internetowej. Aby Ci to umożliwić, przekażemy Twoje dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, chronionym hasłem, abyś mógł przenieść swoje dane na inną platformę internetową. Możemy również bezpośrednio przekazać Ci dane. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie do: (i) danych osobowych przetwarzanych automatycznie (czyli bez jakiejkolwiek interwencji człowieka); (ii) danych osobowych przekazanych przez Ciebie; oraz (iii) danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody w celu realizacji umowy.
 • Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru. Możesz dowiedzieć się, jak się z nim skontaktować, tutaj.
 • Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (jeżeli zgoda stanowi naszą podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych), informacje na temat sposobu skontaktowania się z nami znajdziesz tutaj. Zwróć uwagę, że w razie konieczności będziemy przechowywać Twoją korespondencję, aby ułatwić nam rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych przez Ciebie problemów.
 • Możesz zrezygnować z subskrypcji powiadomień o ogłoszeniach i innych komunikatów marketingowych od nas w dowolnym momencie. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, tutaj.
 • Ważne jest, aby przechowywane przez nas Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w okresie, w którym są one przez nas przechowywane.
********************************
KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KIEDY ODWIEDZASZ STRONĘ INTERNETOWĄ HAYS?
 
 • Możesz znaleźć podmiot Hays odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych i informacje o jego lokalizacji, klikając w ten link.
 • Jeżeli masz jakiekolwiek uwagi lub sugestie dotyczące niniejszej Polityki prywatności, kliknij w ten link. Podchodzimy do kwestii prywatności poważnie, więc odpiszemy Ci tak szybko, jak to możliwe.
 
********************************
W JAKI SPOSÓB PRZECHOWUJEMY I PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE ZA GRANICĘ?
 
 • Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak przechowujemy i przekazujemy Twoje dane za granicę? Aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę i realizować cele opisane w niniejszej Polityce prywatności, Twoje dane będą przekazywane:
  • pomiędzy podmiotami Hays i wewnątrz nich;
  • osobom trzecim (na przykład doradcom lub innym Dostawcom Hays);
  • w stosownych przypadkach Klientom zagranicznym;
  • w stosownych przypadkach Klientom z Twojego kraju, którzy z kolei mogą przekazywać Twoje dane za granicę;
  • dostawcy usługi chmurowej oraz
  • innym osobom trzecim, o których mowa tutaj.
 • Chcemy upewnić się, że Twoje dane są przechowywane i przekazywane w bezpieczny sposób. Będziemy więc przekazywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub EOG (państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jeżeli będzie to zgodne z ustawodawstwem z zakresu ochrony danych, a środki przekazu zapewnią odpowiednią ochronę Twoich danych, na przykład:
  • poprzez umowę o przekazywaniu danych zawierającą przyjęte przez Komisję Europejską aktualne standardowe klauzule umowne dotyczące przenoszenia danych osobowych przez administratorów danych w EOG na administratorów i podmioty przetwarzające w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów z zakresu ochrony danych lub
  • poprzez przystąpienie do porozumienia EU-US Privacy Shield w celu transferu danych osobowych z podmiotów w UE na podmioty w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do jakiejkolwiek równoważnej umowy w odniesieniu do innych jurysdykcji lub
  • przekazując swoje dane do kraju, w którym Komisja Europejska dokonała ustalenia adekwatności w zakresie poziomu ochrony danych w takim kraju poprzez swoje ustawodawstwo oraz
  • jeżeli jest to konieczne dla zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a osobą trzecią, a przeniesienie leży w Twoim interesie dla celów umowy (gdy na przykład musimy przenieść dane poza EOG w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, jeżeli jesteś naszym Klientem) lub
  • jeżeli wyraziłeś zgodę na przeniesienie danych.
 • Aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, wprowadziliśmy odpowiednie procedury wobec podmiotów zewnętrznych, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe są traktowane przez podmioty zewnętrzne w sposób zgodny z prawami o ochronie danych.
********************************
POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Co to jest plik cookie?
 
 • „Cookie” to ciąg informacji przechowywany na dysku twardym Twojego komputera, który zawiera zapis Twojego sposobu korzystania ze strony internetowej, aby umożliwić przedstawienie Ci, podczas Twojej kolejnej wizyty na stronie internetowej, indywidualnie dopasowanych opcji na podstawie przechowywanych informacji o Twojej ostatniej wizycie. Pliki cookies mogą być także wykorzystywane do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych i marketingowych.
 • Niemal wszystkie strony wykorzystują pliki cookies, nie szkodząc Twojemu systemowi. Jeżeli chcesz sprawdzić lub zmienić rodzaje akceptowanych plików cookies, możesz to zwykle zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Informujemy o tym również na naszej stronie ustawień marketingowych na stronie internetowej Hays.
Jak wykorzystujemy pliki cookies?
 
 • Wykorzystujemy pliki cookies w dwóch celach:
  • śledzenie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Umożliwia to nam zrozumienie, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej, i śledzenie ewentualnych schematów indywidualnych lub dla większych grup. Pomaga to nam rozwijać i ulepszać naszą stronę internetową i usługi w odpowiedzi na potrzeby naszych odwiedzających, a także
  • aby ułatwić nam reklamowanie ofert pracy, które według nas mogą Cię interesować. Mamy nadzieję, że oznacza to dla Ciebie mniej czasu spędzonego na przeczesywaniu niekończących się stron i szybsze znalezienie wymarzonego zatrudnienia.
 • Rodzaje plików cookies:
  • sesyjne pliki cookies: przechowywane na Twoim komputerze wyłącznie podczas sesji internetowej i automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki – zwykle przechowują anonimowy numer ID sesji umożliwiający Ci przeglądanie strony internetowej bez konieczności logowania się na każdą stronę, ale nie pobierają żadnych informacji z Twojego komputera lub
  • trwałe pliki cookies: trwały plik cookies jest przechowywany na Twoim komputerze i pozostaje tam, kiedy zamykasz swoją przeglądarkę. Plik cookie może być odczytywany przez stronę internetową, która go utworzyła, podczas następnej wizyty. Wykorzystujemy trwałe pliki cookies dla celów Google Analytics i personalizacji (patrz niżej).
 • Pliki cookies mogą być również sklasyfikowane w następujący sposób:
  • Niezbędne pliki cookies: Są to pliki cookies niezbędne do umożliwienia Ci efektywnego korzystania ze strony internetowej, jak na przykład podczas aplikowania na stanowisko, więc nie mogą być wyłączone. Bez tych plików cookies nie moglibyśmy świadczyć usług udostępnianych Ci na naszej stronie internetowej. Tego rodzaju pliki cookies nie zbierają informacji o Tobie, które mogłyby być wykorzystane do celów marketingowych lub zapamiętania, gdzie byłeś w internecie.
  • Pliki cookie związane z wydajnością: Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają nam monitorowanie i ulepszanie działania naszej strony internetowej. Pozwalają nam na przykład zliczać wizyty, identyfikować źródła ruchu sieciowego i obserwować, które elementy strony internetowej są najpopularniejsze.
  • Pliki cookies związane z funkcjonalnością: Tego rodzaju pliki cookies umożliwiają naszej stronie internetowej zapamiętanie Twoich wyborów (na przykład Twoja nazwa użytkownika, język lub region) i zapewnienie ulepszonych funkcjonalności. Możemy Ci na przykład przekazać wiadomości lub aktualizacje istotne dla usług, z których korzystasz. Tego rodzaju pliki cookies mogą być również wykorzystane do zapamiętania zmian, których dokonałeś w zakresie rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów stron internetowych, które możesz personalizować. Mogą być również wykorzystane do udostępnienia Ci usług, których zażądałeś, jak na przykład obejrzenie filmu lub komentowanie bloga. Informacje zbierane przez te pliki cookies są zwykle zanonimizowane.
  • Pliki cookies dotyczące personalizacji: Tego rodzaju pliki cookies pomagają nam reklamować szczegóły potencjalnych ofert pracy, które według nas mogą Cię zainteresować. Są one trwałe (tak długo, jak długo będziesz u nas zarejestrowany) i oznaczają, że kiedy się zalogujesz lub wrócisz na stronę internetową, możesz zobaczyć oferty pracy podobne do tych, które przeglądałeś poprzednio.
 
Tabela zawarta w Aneksie 4 wymienia pliki cookies, które wykorzystujemy w danej jurysdykcji, dlaczego je wykorzystujemy i jakiego są rodzaju.
 
****************************
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH
 
UZASADNIONE INTERESY
 
 • Zastosowanie ma tu artykuł 6(1)(f) RODO – mówi on, że możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli to „jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez [nas] lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają [Twoje] interesy lub podstawowe prawa i wolności, wymagające ochrony danych osobowych”.
 • Nie uważamy, aby którekolwiek z następujących działań szkodziło w jakikolwiek sposób – tak naprawdę pomagają nam one oferować Ci lepiej spersonalizowaną, wydajną obsługę (np. stosowanie technik profilowania, aby spersonalizować nasze kontakty i wzajemną komunikację), więc wszyscy odnoszą korzyść! Jednakże masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na tej zasadzie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak to zrobić, kliknij tutaj.
 • Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, w niektórych przypadkach zastosowanie może mieć inna podstawa prawna przetwarzania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.
 
 
 • DANE KANDYDATA:
 • Uważamy za uzasadnione oczekiwanie, że jako Kandydat nie masz nic przeciwko temu, abyśmy gromadzili lub w inny sposób wykorzystywali Twoje dane osobowe do oferowania Ci lub świadczenia usług rekrutacyjnych, udostępniania tych informacji potencjalnym pracodawcom i weryfikacji Twoich umiejętności względem naszej bazy wakatów. Kiedy wygląda na to, że zostaniesz zatrudniony, Twój potencjalny pracodawca może również chcieć zweryfikować informacje, które nam przekazałeś (takie jak wyniki badań psychometrycznych lub testów umiejętności), lub potwierdzić Twoje referencje, kwalifikacje lub informacje o karalności w zakresie, w jakim weryfikacje te są odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa. Musimy wykonywać te czynności, abyśmy mogli funkcjonować jako dochodowa firma i pomagać Tobie oraz innym Kandydatom w znalezieniu pracy, na jaką zasługujecie.
 • Chcemy zapewnić Ci indywidualnie dopasowane rekomendacje stanowisk i istotne artykuły, aby pomóc Ci w procesie poszukiwania pracy. Uważamy zatem, że uzasadnione jest przetwarzanie przez nas Twoich danych i stosowanie technik profilowania w celu upewnienia się, że przesyłamy Ci najodpowiedniejsze treści i wyszukujemy najbardziej odpowiadające Ci możliwości.
 • Uważamy również, że uczestnictwo w naszych specjalistycznych szkoleniach online lub korzystanie z niektórych z naszych bardziej interaktywnych usług może pomóc Ci w poszukiwaniach pracy, jeżeli masz na to czas. Są to elementy oferty usługowej naszej firmy i pomagają nam wyróżnić się na konkurencyjnym rynku, jest więc w naszym uzasadnionym interesie, by wykorzystywać Twoje dane w tym celu.
 • Musimy zapewnić sprawne funkcjonowanie naszej firmy, abyśmy mogli kontynuować świadczenie usług na rzecz takich Kandydatów, jak Ty. We właściwych przypadkach musimy więc również wykorzystywać Twoje dane dla celów naszych wewnętrznych czynności administracyjnych, jak płace i fakturowanie.
 • Mamy nasze własne zobowiązania wynikające z przepisów prawa, których wypełnienie leży w naszym uzasadnionym interesie! Jeżeli uważamy to w dobrej wierze za konieczne, będziemy udostępniać Twoje dane w związku ze ściganiem przestępstw, poborem podatków i faktycznym lub przewidywanym postępowaniem sądowym.
***
 
 • DANE POTENCJALNEGO KANDYDATA:
Uważamy za zasadne przyjąć, że poszukujesz ofert pracy, jeśli zamieściłeś swoje CV zawodowe na portalu pracy lub w serwisie społecznościowym specjalizującym się w kontaktach zawodowych, i w związku z tym nie masz nic przeciwko temu, abyśmy gromadzili lub w inny sposób wykorzystywali Twoje dane osobowe, aby zdecydować, czy możemy Ci zaproponować lub świadczyć usługi rekrutacyjne i w takiej sprawie się z Tobą skontaktować. ***
 
 • DANE PRACOWNIKA TYMCZASOWEGO:
 • Jeśli zatrudniamy Cię bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, uznajemy, że poniżej przedstawione niewyczerpujące przykłady przetwarzania danych osobowych stanowią przetwarzanie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, abyśmy mogli z powodzeniem realizować Stosunek pracy tymczasowej:
 • w wewnętrznych celach administracyjnych np. usprawnianie procesów wypłaty wynagrodzenia i fakturowania, jeśli ma zastosowanie w Twoim państwie;
 • określenie warunków Twojej pracy w ramach Stosunku pracy tymczasowej;
 • prowadzenie rejestru daty rozpoczęcia wykonywania pracy i długości jej trwania, godzin pracy oraz (w niektórych państwach) przyznanych awansów, podwyżek wynagrodzenia i premii;
 • przekazanie i przyjęcie informacji zwrotnych na temat powierzonych Ci zadań oraz
 • w razie potrzeby pomoc przy ustaleniu, dochodzeniu i obronie roszczeń.
 • DANE KLIENTA:
 • W celu zapewnienia Ci możliwie najlepszej obsługi przechowujemy Twoje dane osobowe i/lub dane osobowe osób kontaktowych w Twojej organizacji, a także dokumentację naszych rozmów, spotkań, zarejestrowanych stanowisk i miejsc pracy. Będziemy okresowo poprosić Cię o wypełnienie ankiety satysfakcji klienta. Uważamy to za uzasadnione działanie – uznajemy powyższe sposoby wykorzystania Twoich danych za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów jako organizacji świadczącej dla Ciebie różnorodne usługi rekrutacyjne.
***
 
 • DANE DOSTAWCY:
 • Wykorzystujemy i przechowujemy dane osób w naszej organizacji w celu usprawnienia odbioru usług od Ciebie jako jednego z naszych Dostawców. Posiadamy również dane finansowe, abyśmy mogli zapłacić Ci za Twoje usługi. Uznajemy wszystkie takie działania za konieczne w ramach naszych uzasadnionych interesów jako odbiorcy Twoich usług.
***
 
 • OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NA PRZYKŁAD KONTAKTY REFERENCYJNE I KONTAKTY W NAGŁYCH WYPADKACH ORAZ OSOBY POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU:
 • Jeżeli nasz Kandydat lub przyszły członek Personelu wymienił Cię jako kontakt referencyjny, wykorzystamy Twoje dane do skontaktowania się z Tobą w celu otrzymania referencji. Jest to element naszego procesu zapewnienia jakości, więc uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów jako organizacji oferującej usługi rekrutacyjne i zatrudniającej personel.
 • Jeśli jesteś proszony o podanie referencji opartych na Twoich zawodowych doświadczeniach z Kandydatem oraz, kiedy uważamy, że możesz być zainteresowany byciem naszym Klientem, możemy również wykorzystać Twoje dane, aby skontaktować się z Tobą w tej sprawie.
 • Jeżeli Kandydat lub członek Personelu podał nam Twoje dane jako kontakt w nagłych wypadkach, wykorzystamy te dane do skontaktowania się z Tobą w razie wypadku lub nagłego zdarzenia. Jesteśmy pewni, że zgodzisz się, iż jest to ważny element naszej organizacji zorientowanej na ludzi, a przez to konieczny dla naszych uzasadnionych interesów. 
****************************************
ZGODA
 
 • W pewnych okolicznościach jesteśmy zobowiązani uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z określonymi działaniami. W zależności od tego, co dokładnie robimy z Twoimi informacjami, zgoda ta będzie udzielana w systemie opt-in lub soft opt-in.
 • Art. 4(11) RODO stwierdza, że zgoda oznacza „dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych”. W prostych słowach oznacza to, że:
  • musisz udzielić nam zgody dobrowolnie, bez wywierania przez nas jakiegokolwiek nacisku na Ciebie;
  • musisz wiedzieć, na co się zgadzasz, więc upewnimy się, że udzieliliśmy Ci wystarczających informacji;
  • powinieneś mieć kontrolę nad tym, na które działania z zakresu przetwarzania się zgadzasz, a na które nie. Zapewniamy możliwość takiego precyzyjniejszego wyboru w naszym centrum ustawień prywatności; oraz
  • musisz podjąć pozytywne i potwierdzające działanie, udzielając nam zgody – możemy zapewnić rubrykę do zakreślenia, aby ten wymóg został spełniony w wyraźny i jednoznaczny sposób.
            Będziemy rejestrować zgody, które w ten sposób udzielono.
 
 
 • Jak już wspomniano, w niektórych przypadkach będziemy mogli opierać się na zgodzie w systemie soft opt-in. Możemy oferować Ci produkty lub usługi związane ze świadczonymi przez nas Tobie usługami rekrutacyjnymi, chyba że sprzeciwisz się otrzymywaniu  takiej korespondencji. 
 • Zwróć uwagę, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów w zakresie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat Twojej jurysdykcji, kliknij tutaj.
 • Jak wspomniano, masz prawo wycofać swoją zgodę na te działania. Możesz zrobić to w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje, jak to zrobić, znajdziesz tutaj.
 
USTALANIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA ROSZCZEŃ PRAWNYCH
 
 
 • Czasami konieczne będzie przetwarzanie przez nas danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami prawami i wymogami, poufnych danych osobowych w związku z wykonywaniem lub obroną roszczeń prawnych. Art. 9(2)(f) RODO dopuszcza powyższe, gdy przetwarzanie „jest niezbędne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy”.
 
 
 • Powyższe okoliczności wystąpią przykładowo, gdy potrzebujemy porady prawnej w związku z postępowaniem sądowym lub gdy przepisy prawa wymagają zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu sądowego.
 
 
WYKONYWANIE NASZYCH PRAW LUB WYKONYWANIE NASZYCH ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
 
 
 • W przypadku niektórych Kandydatów, Pracowników tymczasowych oraz osób, których dane osobowe są dostarczane przez Kandydatów i członków Personelu, w niektórych sytuacjach będziemy musieli przetwarzać Twoje wrażliwe/specjalnej kategorii dane osobowe. Zgodnie z Artykułem 9 ust. 2 lit. b) RODO mamy do tego prawo, jeżeli przetwarzanie jest „niezbędne do wypełniania obowiązków i wykonywania [naszych lub Twoich] szczególnych praw [...] w dziedzinie prawa pracy zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej " o ile jest to dozwolone przez prawo.
 
 
 • Przetwarzamy wrażliwe/specjalne kategorii dane osobowe Kandydatów w celu zapewnienia zgodności ze zobowiązaniami dotyczącymi równouprawnienia, jeśli jest to właściwe i zgodne z lokalnym prawem (na przykład dla niektórych Kandydatów podczas procesu rekrutacji). Będziemy również przetwarzać wrażliwe/specjalnej kategorii dane osobowe osób związanych z Kandydatami lub członkami Personelu z innych powodów, na przykład w celu umożliwienia odpowiedniemu członkowi Personelu uzyskania dostępu do określonych świadczeń lub praw pracowniczych. Możesz uzyskać dodatkowe informacje, odnośnie sposobu, w jaki przetwarzamy wrażliwe/specjalnej kategorii dane osobowe w sekcji „Jakie dane osobowe gromadzimy?" powyżej.
 • Jeśli jesteś zatrudniony jako Pracownik tymczasowy bezpośrednio przez nas, przetwarzany szczególne kategorie Twoich danych osobowych w celu zapewnienia równych szans, jeśli jest to zgodne z przepisami prawa lokalnego; możemy również przetwarzać inne elementy szczególnych kategorii danych osobowych w okresie trwania Stosunku pracy tymczasowej na innej podstawie. Przykładowo w stosownych przypadkach i zgodnie z przepisami i wymogami prawa lokalnego możemy również przetwarzać dane medyczne, abyśmy mogli zapewnić Ci właściwe wsparcie, jeśli chorujesz lub jesteś niepełnosprawny. Możemy np. przekazać Twoje dane medyczne pracownikowi służby zdrowia, aby ustalić rokowanie i zorganizować Twój powrót do pracy oraz ocenić ogólnie Twoją zdolność do pracy. Możemy również mieć konieczność przetwarzania Twoich danych dotyczących zdrowia, abyśmy my lub nasi Klienci mogli odpowiednio dostosować Twoje stanowisko pracy w dalszym okresie trwania Stosunku pracy tymczasowej. Należy pamiętać, że w niektórych państwach, w których prowadzimy działalność, mogą obowiązywać dodatkowe zasady przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych. Więcej informacji na temat takich wymogów dodatkowych w Twoim kraju znajduje się tutaj.
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU WYWIĄZANIA SIĘ Z NASZYCH OBOWIĄZKÓW UMOWNYCH WOBEC CIEBIE, DOPILNOWANIA, ABYŚ TY WŁAŚCIWIE WYWIĄZYWAŁ SIĘ ZE SWOICH OBOWIĄZKÓW UMOWNYCH WZGLĘDEM NAS ORAZ WYWIĄZANIA SIĘ Z NASZYCH OBOWIĄZKÓW WZGLĘDEM INNYCH
 
 
 • Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO, który ma zastosowanie jeśli przetwarzanie danych osobowych „jest niezbędne do wykonania umowy, której [jesteś] stroną, lub do podjęcia działań na [Twoje] żądanie, przed zawarciem umowy”.
 • DANE KANDYDATA
 • Możemy stosować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, aby podejmować decyzje Ciebie dotyczące w oparciu o Twoje dane osobowe. Zrobimy to tylko wtedy, kiedy będzie to konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy nami lub Tobą i jednym z naszych Klientów lub jeśli jest to niezbędne do realizacji czynności koniecznych przed zawarciem umowy.
 • Naszym zdaniem zasadnym jest przyjąć, że jako Kandydat masz nadzieję na zawarcie umowy o pracę oraz że korzystając z naszych usług, prosisz nas o podjęcie niezbędnych w tym celu kroków. Może to obejmować m.in. sprawdzenie, czy spełniasz określone wymagania dla danego stanowiska. Jeśli o pracę na danym stanowisku ubiega się wielu kandydatów, możemy musieć sprawdzić kwalifikacje dużej liczby potencjalnych Kandydatów, stąd możemy korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, aby stosując określone filtry dla tej grupy Kandydatów, ograniczyć ich liczbę.
 • Należy pamiętać, że w niektórych państwach, w których prowadzimy działalność, przetwarzanie danych może odbywać się na innych podstawach prawnych. Więcej informacji na temat Twojego kraju dostępnych jest tutaj.
 • PRACOWNICY TYMCZASOWI
 • W przypadku zatrudnienia Pracowników tymczasowych bezpośrednio przez nas, przed zawiązaniem i w trakcie Stosunku pracy tymczasowej, opieramy się na tej podstawie prawej zbierając i w inny sposób wykorzystując Twoje dane osobowe w celu umożliwienia nam wywiązania się z naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie oraz naszych zobowiązań wobec stron trzecich oraz w celu zapewnienia, że prawidłowo wykonujesz swoje zobowiązania wobec nas
 • Tytułem przykładu, możemy przetwarzać Twoje dane bankowe oraz imię i nazwisko (i inne dane weryfikacyjne) w celu wypłaty Twojego wynagrodzenia zgodnie z Twoją umową. Innym przykładem może być przetwarzanie danych w celu oceny wyników Twojej pracy i postępowania jako elementu naszego Stosunku pracy tymczasowej.   
 
 
PRZETWAZRANIE DANYCH JEST NIEZBĘDANE DO WYKONANIA CIĄŻĄCEGO NA NAS  OBOWIĄZU PRAWNEGO
 
 
 • W przypadku zatrudnienia Pracowników tymczasowych bezpośrednio przez nas, oprócz obowiązków umownych na mocy umowy mamy również inne obowiązki prawne, których musimy przestrzegać. Artykuł 6 ust. 1 lit. (c) RODO340 stanowi, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli przetwarzanie „jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na [nas]”.
 • Przykładem obowiązku prawnego, który musimy spełnić, jest nasz obowiązek współpracy z organami podatkowymi, w tym przekazanie informacji o Twoim wynagrodzeniu i odprowadzonym podatku.
ANEKS 1 – JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ
 
 
Kraj, w którym korzystasz z usług Hays lub świadczysz usługi na rzecz Hays
 
Podmiot Hays odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników strony internetowej
 
Podmiot Hays odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, Klientów, Dostawców, kontaktów w nagłych wypadkach, kontaktów referencyjnych Kandydatów i Personelu Hays będzie zależał od tego, która z poniższych spółek jest kontrahentem powiązanym z odpowiednią umową.
 
Jak się z nami skontaktować:
 
 • w celu wglądu, poprawienia lub wycofania przekazanych nam danych osobowych;
 • jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie lub utratę nieupoważnionego dostępu do Twoich danych osobowych;
 • w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeżeli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych);
 • z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności.
Jak możesz się z nami skontaktować w celu aktualizacji Twoich preferencji marketingowych
 
Polska
 
Hays Poland sp. z o.o.
 
 • Hays Poland sp. z o.o.
 • Hays Outsourcing sp. z o.o.
 • Hays Poland Center of Excellence sp. z o.o.
Możesz napisać do nas pod następujący adres:
ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, Polska
Możesz również wysłać e-mail pod adres:  customerservice@hays.pl
 
Możesz to zrobić, aktualizując swój profil tutaj.
 
Możesz również wysłać nam e-mail pod adres: customerservice@hays.pl lub kliknąć w link anulowania subskrypcji w którymkolwiek otrzymanym e-mailu marketingowym.
 
 

 
ANEKS 2 – JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM ORGANEM NADZORU
 
 
Kraj, w którym korzystasz z usług Hays lub świadczysz usługi na rzecz Hays
 
Dane Twojego lokalnego organu nadzoru
 
Poland
 
Urząd Ochrony Danych Osobowych. . Możesz skontaktować się z nim w następujący sposób:
 

 
ANEKS 3 – WARIANTY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI OBOWIĄZUJĄCE W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH
 
JURYSDYKCJA
 
WYMÓG PRAWNY OBOWIĄZUJĄCY W DANYM KRAJU
 
 
 
UWAGA: ANEKS BĘDZIE AKTUALIZOWANY POPRZEZ DODANIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWA
 
 

 
ANEKS 4 – LISTA PLIKÓW COOKIES
 

 
GLOSARIUSZ
 • Kandydaci – obejmuje kandydatów na wszelkie stanowiska oferowane lub promowane przez Hays lub osoby, które Hays z uzasadnionych względów uznaje za mogące być zainteresowane ubieganiem się o dowolne stanowisko, w tym zatrudnienie stałe, w niepełnym wymiarze czasu pracy i tymczasowe oraz stanowiska dla freelancerów u Klientów Hays (w tym osoby, które chcą lub które zdaniem Hays z uzasadnionych względów uznaje za chce pracować jako Pracownicy tymczasowi); a także osoby, które przekazały CV bez związku z konkretną ofertą pracy. Indywidualni wykonawcy, freelancerzy i pracownicy dostawców lub inne osoby trzecie zaproponowani na stanowiska u Klientów Hays w ramach oferty MSP lub innej będą traktowani jak Kandydaci dla celów niniejszej Polityki prywatności.
 • Klienci – nazwa tej kategorii mówi sama za siebie i obejmuje naszych klientów oraz inne osoby, na rzecz których Hays świadczy usługi w toku prowadzenia swojej działalności lub które Hays z uzasadnionych względów uznaje za zainteresowane naszymi usługami. W określonych przypadkach Hays świadczy usługi (np. szkolenia) dla instruktorów, którzy pracują dla Klientów w sektorze edukacji. Należy pamiętać, że w takim przypadku Hays wymaga od Klientów przedstawienia swoim pracownikom odpowiednich części niniejszej Polityki prywatności (tj. części dotyczących Klientów).
 • Usunąć – w dzisiejszych czasach praktycznie niemożliwe jest zagwarantowanie stałego i nieodwracalnego usunięcia danych elektronicznych. Ponadto, jak zostało to wyjaśnione w niniejszej Polityce prywatności, w określonych sytuacjach będziemy zobowiązani przez prawo lub regulacje, lub z powodów związanych z zarządzaniem ryzykiem, aby zachować zdolność dostępu do pewnych elementów Twoich danych osobowych. Jednak zobowiązujemy się wobec Ciebie, że gdy upłynie nominalny okres przechowywania Twoich danych osobowych lub gdy otrzymamy od Ciebie właściwy wniosek o ich usunięcie, zastosujemy określone środki operacyjne i systemowe, aby zapewnić, że Twoje dane są „wyłączone z użytku". Rozumiemy przez to, że chociaż dane te będą technicznie istnieć w systemie archiwizacyjnym, zapewniamy, że nie będą one łatwo dostępne dla żadnego z naszych Systemów operacyjnych, procesów ani członków Personelu. Tylko bardzo (i mamy na myśli wyjątkowo) niewielka liczba członków Personelu wyższego szczebla, w bardzo (i, znowu, mamy na myśli wyjątkowo) ograniczonych i precyzyjne określonych sytuacjach, będzie mogła przywrócić Twoje dane osobowe, tak aby były one dostępne do wglądu w tych uzasadnionych przypadkach. Po uzyskaniu pewności, że wszystkie wymagane przez prawo okresy przechowywania danych upłynęły (co, biorąc pod uwagę obecne cele, powinno mieć miejsce po siedmiu latach), podejmiemy dodatkowy, ostatni krok polegający na „twardym usunięciu danych", w związku z czym nawet ta bardzo ograniczona liczba członków Personelu wyższego szczebla nie będzie w stanie przywrócić Twoich danych osobowych.
 • Rozporządzenie ogólne o ochronie danych (RODO) – instrument ustawowy Unii Europejskiej, który ma na celu harmonizację europejskich przepisów prawnych z zakresu ochrony danych. Jego data wejścia w życie to 25 maja 2018 r., a wszelkie odniesienia do niego powinny być interpretowane odpowiednio jako obejmujące wszelkie powiązane ustawodawstwo krajowe dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Programy dostawcy usług zarządzanych (Managed Service Provider, MSP) outsourcing zarządzania zewnętrznym personelem przez Klienta (w tym freelancerzy, niezależni wykonawcy i pracownicy tymczasowi) na zewnętrznego dostawcę usług rekrutacyjnych. 
 • Inne osoby, z którymi możemy się kontaktować mogą obejmować kontakty w nagłych wypadkach i kontakty referencyjne Kandydatów i Personelu Hays. Będziemy się z nimi kontaktować wyłącznie w odpowiednich okolicznościach.
 • Potencjalni kandydaci – osoby, z którymi Hays nie miała wcześniej kontaktu, ale których zasadnie uznaje za zainteresowane naszymi usługami oraz w szczególności, które bierze pod uwagę na stanowisko, na które Hays szuka kandydatów lub które promuje, w tym stanowiska stałe, tymczasowe lub na część etatu oraz wolnych strzelców u Klientów Hays.
 • Usługi outsourcingu procesu rekrutacji (Recruitment Process Outsourcing, RPO) – pełen lub częściowy outsourcing procesu rekrutacyjnego stałych pracowników na dostawcę usług rekrutacyjnych.
 • Personel – obejmuje obecnych i byłych pracowników i stażystów zatrudnionych bezpośrednio w firmie Hays (lub te osoby, które zaakceptowały ofertę zatrudnienia), a także niektórych innych zatrudnionych, którzy świadczą lub świadczyli usługi na rzecz Hays (mimo że nie są oni zaliczani do pracowników). Do tych celów zaliczamy również pracowników Hays, którzy są zaangażowani do pracy w siedzibach Klientów na warunkach umów RPO lub MSP. Dla jasności, „Personel” nie obejmuje osób zatrudnionych przez Hays w celu oddelegowania do pracy w siedzibach  Klientów poza umową RPO/MSP. Osoby te są traktowane w taki sam sposób, jak Kandydaci Hays i są objęte niniejszą Polityką prywatności. Podobnie niezależni wykonawcy i konsultanci świadczący usługi na rzecz Hays mieszczą się w zakresie definicji „Dostawcy” dla celów niniejszej Polityki prywatności.
 • Dostawcy – odnosi się do spółek partnerskich i kapitałowych, jednoosobowych działalności gospodarczych i osób takich jak niezależni wykonawcy i freelancerzy, którzy świadczą usługi na rzecz Hays. W pewnych okolicznościach Hays podzleci usługi świadczone na rzecz Klientów zewnętrznym dostawcom, którzy wykonują usługi w imieniu Hays. W tym kontekście dostawcy będący indywidualnymi wykonawcami, freelancerami lub pracownikami dostawców będą traktowani jak Kandydaci dla celów ochrony danych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że Hays wymaga, aby Dostawcy przekazali właściwe części niniejszej Polityki prywatności (mianowicie części kierowane do Kandydatów) swoim pracownikom.   
 • Systemy - obejmują systemy telefoniczne, komputerowe, internetowe i Wi-Fi, oprogramowanie oraz portale, konta i/lub sieci należące do, kontrolowane lub używane przez firmę Hays, które są wykorzystywane do transmisji, inicjonowania i/lub odbierania komunikacji lub są w inny sposób wykorzystywane przez firmę Hays, w tym oprogramowanie portalu kandydatów i systemy CRM.
 • Stosunek pracy tymczasowej – oznacza stosunek umowny z Pracownikami tymczasowymi, kiedy są zatrudnieni bezpośrednio przez nas.
 • Pracownicy tymczasowi – obejmuje kogoś, kto został zatrudniony przez Hays w celu podjęcia pracy tymczasowej dla Klienta. Jeśli jesteś Pracownikiem tymczasowym, będziemy również dalej przetwarzać Twoje dane osobowe jako Kandydata podczas trwania pracy tymczasowej i w okresie późniejszym, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
 • Użytkownicy strony internetowej – jakiekolwiek osoby wchodzące na jakąkolwiek stronę internetową Hays.

 [A1]https://pl.hays-careers.com/polityka-prywatnosci/
 

Polityka prywatności