Blogs

​​​​​​​Działania employer brandingowe, które wyróżnią firmę na rynku

6 kroków do zwiększenia rozpoznawalności firmy ​​​​​​​

Agnieszka Pietrasik

Na rynku pracy kandydaci mogą wybierać spośród licznych ofert pracy. Oznacza to, że koniecznym staje się zadbanie o rozpoznawalność firmy jako dobrego pracodawcy, tak, aby była ona atrakcyjna zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych pracowników. Aby tego dokonać, ważne jest systematyczne dbanie o markę i jej wizerunek za pomocą działań employer brandingowych.

Employer branding to działania mające na celu zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy. Dzięki odpowiednim procesom możliwe jest zwiększenie jej rozpoznawalności oraz zaangażowania zatrudnionych, a także pozyskanie nowych pracowników i klientów. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby skutecznie wyróżnić się na tle innych pracodawców.

1. Przywiązanie do misji i celu organizacji

W budowaniu silnej marki pracodawcy ważna jest świadomość celów i misji firmy. Istotne jest promowanie wartości wyznawanych przez organizację, zarówno w ramach komunikacji wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Przeanalizuj, co wyróżnia Twoją firmę na rynku, jaka jest jej rola i czym kierują się jej zespoły w codziennej pracy. Warto komunikować te aspekty na stronie internetowej, w social mediach, podczas spotkań z pracownikami, a także rozmów z klientami i kandydatami. Dzięki temu firma zyskuje wizerunek silnej, świadomej organizacji, którą tworzą ludzie wyznający podobne wartości.

2. Dbanie o relacje z kandydatami

Rynek pracy rozwija się bardzo dynamicznie, a szeroka dostępność ciekawych ofert pracy sprawia, że coraz więcej pracowników rozważa zmianę miejsca zatrudnienia. Oznacza to, że w ramach działań employer brandingowych należy pielęgnować długoterminowe relacje z potencjalnymi pracownikami, które w niedługim czasie mogą przyczynić się do nawiązania współpracy.

Ważna jest zarówno stała komunikacja zewnętrzna z kandydatami, np. za pośrednictwem profilów firmy w mediach społecznościowych, jak i dbałość o wysoką jakość procesów rekrutacyjnych. Dotyczy to szczególnie pozytywnych doświadczeń osób biorących w nich udział – również tych, które pomimo bardzo dobrej oceny, ostatecznie nie zostały zatrudnione. Nie warto bowiem palić mostów w sferze biznesowej, a stale pozostawać w kontakcie z potencjalnymi pracownikami.

3. Umacnianie kultury organizacyjnej

W budowaniu silnej marki pracodawcy ważne jest także zadbanie o obecnych pracowników firmy i podejmowanie działań, które sprawią, że chętniej pozostaną oni w organizacji na dłużej. Aby tego dokonać, konieczne jest pielęgnowanie kultury organizacyjnej firmy.

Ważne jest, aby każdy z zatrudnionych czuł się w organizacji równie dobrze – niezależnie od zajmowanego stanowiska czy modelu pracy, który praktykuje. Skuteczne może być zatem zachęcanie pracowników do spotkań integracyjnych, umożliwianie im stałego rozwoju, a także przeprowadzanie systematycznych rozmów i udzielanie jakościowego feedbacku. Dzięki temu Wasza współpraca będzie opierała się na wsparciu, zaufaniu i lojalności.

Istotne jest również docenianie pracowników, wspólne celebrowanie sukcesów i zachęcanie do włączania się w dodatkowe działania firmy, np. zespołowy wolontariat czy udział w konferencjach. Dzięki zaangażowaniu i satysfakcji pracowników, budowanie pozytywnego wizerunku firmy będzie jeszcze bardziej efektywne.

4. Analizowanie procesów rekrutacyjnych

Silna marka pracodawcy to taka, która robi wrażenie na kandydatach. Co za tym idzie, firma powinna stosować profesjonalne i skuteczne praktyki w procesie zatrudniania nowych osób. Ważne jest zatem przeanalizowanie dotychczasowych rekrutacji i wprowadzenie ewentualnych zmian. Zastanów się zatem:

• Czy w procesie rekrutacji firma dba o pozytywne doświadczenia kandydata (tj. candidate experience)? Czy sposób przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej zachęca do podjęcia współpracy z organizacją?

• Czy osoba rekrutująca odpowiednio przekazuje kandydatom cel, misję i wartości firmy? Co jeszcze można zrobić, aby zwiększyć pozytywny odbiór organizacji na spotkaniu?

• Z jakich kanałów dotarcia do kandydatów korzysta firma? Czy możliwe jest poszerzenie poszukiwań kandydatów, np. o ogłoszenia na LinkedIn czy aktywność na portalach branżowych?

• Czy osoby prowadzące rekrutacje potrzebują dodatkowych szkoleń, aby proces był bardziej skuteczny? Czy jest coś, co warto zmienić, np. liczbę etapów rekrutacji?

Dzięki dokładnej analizie procesu pozyskiwania pracowników możliwe będzie udoskonalanie działań z tego zakresu. To z kolei może pozytywnie przełożyć się na skuteczność rekrutacji.

5. Angażowanie pracowników

Nie ulega wątpliwości, że firmę tworzą ludzie – nie tylko pracownicy na najwyższych stanowiskach, ale także osoby, które dopiero zaczynają rozwijać swoją karierę w strukturach organizacji. Co za tym idzie, to właśnie oni mogą wspierać pracodawcę we współtworzeniu silnej marki za pośrednictwem tzw. employee advocacy. Ważne jest zatem, aby otworzyć się na nowe pomysły z zakresu employer brandingu i zachęcać pracowników do dzielenia się w mediach społecznościowych wiedzą oraz doświadczeniami tak, aby każdy mógł przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku firmy.

Może okazać się, że pracownicy, którzy do tej pory nie angażowali się w kreowanie wizerunku firmy, będą mieli najlepsze, innowacyjne pomysły pozwalające na zwiększenie rozpoznawalności firmy na rynku pracy oraz umocnienie jej wizerunku jako eksperta w danej dziedzinie. Warto więc zachęcać zatrudnionych do dzielenia się swoimi sugestiami – być może wspólnie uda Wam się stworzyć strategię, dzięki której wzmocnicie markę. Może być to zarówno stworzenie profilu na nowym kanale społecznościowym, jak i zorganizowanie dnia otwartego czy konferencji biznesowej. Ważne jest jednak, aby wszelkie działania były spójne z misją i celem firmy.

6. Reagowanie na zmiany i potrzeby rynku

Choć posiadanie strategii employer brandingowej jest wyjątkowo ważne, to największą rolę odgrywa elastyczne podejście, przewidujące podejmowanie działań naprawczych w obliczu potencjalnego kryzysu i modyfikowanie dotychczasowej działalności firmy. Jest to szczególnie ważne w obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy.

Istotne jest zatem umiejętne dostrzeganie potrzeb klientów i pracowników, a także reagowanie na zmiany w branży. Wówczas dopasowanie usług i przekazu do oczekiwań rynkowych będzie znacznie łatwiejsze. Ważne jest jednak, aby cały czas pamiętać o wartościach i misji firmy, a także o elementach, które wyróżniają ją na tle innych pracodawców. Dzięki temu będzie mogło się z nią zidentyfikować nowe grono klientów lub potencjalnych pracowników.

Potrzebujesz wsparcia w rekrutacji? Znajdziemy najlepszych pracowników.

Dobry pracodawca powinien dbać o rozwój zawodowy pracowników. Dowiedz się, jak rozmawiać z podwładnymi o ich karierze.


Autorka: Agnieszka Pietrasik, Executive Director w Hays Poland

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.