Blogs

4 kroki do zbudowania otwartego i przyjaznego środowiska pracy​​​​​​​

Co mogą zrobić menedżerowie, aby w zespole panowało zaufanie i szczerość?​​​​​​​

Agnieszka Pietrasik

Dobra atmosfera w miejscu zatrudnienia stanowi podstawę skutecznej współpracy i ma pozytywny wpływ na samopoczucie pracowników. Aby ją zbudować, konieczne jest zadbanie o partnerskie relacje, oparte na szczerości i zaufaniu. Jakie działania powinni podjąć menedżerowie, aby elementy te stały się częścią funkcjonowania zespołu?

Budowanie zaufania w zespole jest ważnym procesem, który z czasem przynosi wiele korzyści. Może bowiem poprawić jakość partnerskich relacji i wzmocnić poczucie swobody u pracowników. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby dowiedzieć się, jak zyskać zaufanie podwładnych w codziennej współpracy.

1. Przeprowadzaj systematyczne rozmowy

Ważnym elementem w pozyskiwaniu zaufania ze strony pracowników, jest udoskonalanie procesu komunikacji zespołowej. Pamiętaj, aby przeprowadzać systematyczne rozmowy z zatrudnionymi – zarówno na temat ich pracy, jak i ogólnego samopoczucia w zespole. Wykaż się otwartością na potrzeby podwładnych oraz zapewnij wsparcie w codziennej pracy.

Jednocześnie warto pamiętać o otwartości i autentyczności. Nie bój się podejmować trudnych rozmów z pracownikami i stale przypominaj im, że w razie potrzeby, mogą się do Ciebie zwrócić o pomoc. Dzięki temu dostrzegą, że mogą Ci zaufać i czuć się swobodnie w zespole.

Rozmawiając z pracownikami, zadbaj również o to, aby Twoje komunikaty były zwięzłe i spójne, a przekaz zrozumiały. Dzięki temu unikniesz potencjalnych nieporozumień, a pracownicy z większym zaufaniem i swobodą nawiążą z Tobą kolejne rozmowy w przyszłości. Jest to szczególnie ważna kwestia w przypadku zespołów, które praktykują elastyczne modele pracy i utrzymują kontakt za pomocą internetowych komunikatorów. Wówczas warto zwrócić jeszcze większą uwagę na jednoznaczność i wiarygodność informacji, które udzielasz.

2. Dziel się zarówno złymi, jak i dobrymi wiadomościami

W budowaniu zaufania ważna jest również szczerość i uczciwość. Należy zatem pamiętać, aby regularnie informować pracowników o tym, co dzieje się w firmie i komunikować ewentualne zmiany związane z pracą zespołu, nawet jeśli jest to zła wiadomość.

Poruszanie zarówno trudnych, jak i przyjemnych tematów, może wzbudzić u pracowników poczucie wspólnoty i zaufania do menedżera. Transparentność w komunikacji przyczyni się również do umacniania partnerskich relacji. Co więcej, pracownik, który ma świadomość tego, jak obecnie funkcjonuje firma, być może chętniej zaangażuje się w jej rozwój i wykaże proaktywną postawą.

Dzieląc się ważnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania zespołu lub zmian w firmie, pamiętaj, aby dotrzeć do każdego pracownika. Zadbaj o to, aby Twoje komunikaty były zrozumiałe, a także zachęcaj podwładnych do zadawania pytań i dzielenia się swoimi przemyśleniami na omawiany temat. Stwarzanie otwartej i serdecznej przestrzeni do rozmowy idzie bowiem w parze z budowaniem zaufania, które jest kluczowe dla efektywnej współpracy.

3. Pamiętaj o autentyczności i „ludzkim” podejściu

Aby zyskać zaufanie podwładnych, ważne jest również wykazywanie się empatyczną i „ludzką” postawą. W biznesie poza profesjonalizmem i zaangażowaniem we współpracę, kluczowe jest również docenianie pracowników na poziomie osobistym i wyrażanie siebie w indywidualny sposób.

Zaprezentuj swoją autentyczność poruszając pozabiznesowe tematy w czasie przerw czy dołączając do obiadu ze współpracownikami. Przyjazna, serdeczna atmosfera w nieformalnych sytuacjach może bowiem sprzyjać codziennej współpracy i dobremu samopoczuciu zatrudnionych.

Należy jednak mieć na uwadze, że każdy się różni i nie wszyscy chętnie angażują się w prywatne rozmowy. Wówczas warto pamiętać, aby nie wywoływać presji na współpracownikach, a dać im czas i przestrzeń do lepszego poznania zespołu w nieformalnych warunkach. Wówczas, być może, zatrudnieni poczują się pewniej wśród siebie i z czasem zyskają większe zaufanie zarówno do przełożonego, jak i pozostałych członków zespołu.

4. Zachęcaj pracowników do dzielenia się opinią na temat współpracy

Informacja zwrotna stanowi dużą wartość w miejscu pracy. W partnerskich relacjach opartych na zaufaniu należy jednak pamiętać o wzajemności tego elementu. Feedback od przełożonego jest bowiem równie ważny, co ten udzielany przez podwładnych. Dzięki temu możliwe jest poznanie oczekiwań i potrzeb pracowników.

Aby zdobyć zaufanie pracowników, zachęcaj ich do dzielenia się opinią na temat Waszej współpracy. Ćwicz aktywne słuchanie i zachowuj otwartą postawę, aby jak najlepiej zareagować na informacje zwrotne udzielane przez pracowników. Dzięki temu chętniej zwrócą się do Ciebie z problemem lub prośbą o wsparcie w przyszłości.

Każdorazowo po otrzymaniu informacji zwrotnej od pracownika, podziękuj za jego szczerość i przedstaw, w jaki sposób feedback pomoże w udoskonalaniu Waszej współpracy. Transparentność w komunikacji może bowiem znacznie wzmocnić zaufanie w zespole.

Zdobądź zaufanie i sympatię podwładnych, nagradzając ich za zaangażowanie i sukcesy. Przeczytaj o pozafinansowych elementach doceniania.

Zachęcaj swoich pracowników do odpoczynku. Dowiedz się, jak promować wśród zatrudnionych postawę zorientowaną na work-life balance.


Agnieszka Pietrasik

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.