Blogi

Jak budować komfortową atmosferę w pracy?

5 niezbędnych elementów

Anna Miller

Kiedy podczas rozmów rekrutacyjnych zadajemy kandydatom pytania o czynniki motywujące ich w pracy, jedną z najczęściej pojawiających się odpowiedzi jest komfort w realizacji powierzonych zadań i dobra atmosfera. Jednocześnie nie najlepsze relacje ze współpracownikami bardzo często stanowią powód rozważania zmiany miejsca zatrudnienia. Na obecnym rynku pracy, gdzie pracodawcy mierzą się ze zwiększoną rotacją, szczególną uwagę warto więc poświęcić atmosferze i dążyć do tworzenia komfortowej atmosfery, sprzyjającej współpracy. Pytanie jednak, jak tego dokonać?

Z badań Hays Poland wynika, że najważniejszym powodem rozważania zmiany pracy jest poziom wynagrodzenia. Na drugim miejscu plasują się niewystarczające możliwości rozwoju, natomiast na kolejnych niesprzyjająca atmosfera pracy, kultura organizacyjna, charakter wykonywanej pracy oraz złe relacje z przełożonym i współpracownikami. Obok aspektów ekonomicznych znaczenie ma więc to, jaką pracę wykonujemy i czy dobrze czujemy się w firmie. O ile napiętą atmosferę, sprzeczki ze współpracownikami oraz brak porozumienia z szefem można wytrzymać przez jakiś czas – zwłaszcza jeśli jesteśmy silni psychicznie, a praca w danym miejscu pozwala na realizację określonych celów – o tyle nie jest to sytuacja sprzyjająca budowaniu długoletniej kariery w firmie. A na lojalności pracowników powinno najbardziej zależeć pracodawcom. Jak zatem budować korzystną atmosferę w miejscu pracy?

1. Swobodne zadawanie pytań

Budowanie komfortowej atmosfery warto zacząć od wprowadzenia zasady zakładającej życzliwą komunikację oraz wzajemne wsparcie współpracowników i przełożonych – nie tylko na etapie wdrożenia krótko po zatrudnieniu. O wiele łatwiej jest bowiem rozwijać się i zdobywać potrzebne informacje pracownikowi, który z każdą nurtującą kwestią może zwrócić się do swoich współpracowników i uzyskać od nich pomoc. Takie podejście buduje też poczucie bezpieczeństwa, wzajemnego zrozumienia i partnerstwa. Zmniejsza również rywalizację, która z kolei zagraża relacjom w zespole.

2. Sprawiedliwe traktowanie

Aby czuć się komfortowo, pracownicy powinni mieć przekonanie, że są traktowani w taki sam sposób – bez względu na płeć, doświadczenie zawodowe czy relacje z przełożonym. Obowiązujące reguły powinny być jasne i obowiązywać wszystkich pracowników. Przykładem mogą być klarowne kryteria awansu, wynagradzania i postępowania w konkretnych sytuacjach. Naturalne powinny być jednak różnice wynikające z innego zakresu obowiązków, stażu pracy w firmie czy charakteru zajmowanego stanowiska. Niemniej każdy z pracowników musi być przekonany o sprawiedliwym dostępie do informacji, wsparcia i składników wynagrodzenia.

3. Integracja

Zespół będzie się ze sobą lepiej i swobodniej komunikował, jeśli stworzymy okazje do bliższego poznania się, również poza miejscem zatrudnienia. Wspólne przebywanie w nieformalnej i luźnej atmosferze zacieśnia koleżeńskie relacje, a także pomaga w budowaniu zdrowej atmosfery współpracy. Świetnym elementem integrowania zespołu jest angażowanie jego członków we wspólne inicjatywy (np. bieg charytatywny, biznesową ligę piłkarską) lub wspólne spędzanie czasu poza pracą, np. podczas warsztatów kulinarnych, wyjścia na kręgle lub kolację.

4. Docenianie sukcesów

Pozytywną atmosferę buduje także docenianie osiągnięć. Ogromną rolę w celebrowaniu sukcesów odgrywa kadra zarządzająca, ale nie bez znaczenia jest aprobata ze strony współpracowników. Mimo że każdy pracuje na „własne konto", to pracownicy powinni – i chcą – czuć, że tworzą jeden zespół, realizujący wspólny cel. Szczera pochwała przełożonego lub gratulacje od kolegi są ponadto wyrazem szacunku dla wykonanej pracy. Dla pozostałych natomiast to świetna okazja do przyjrzenia się skutecznym działaniom.

5. Unikanie konfliktów

Warto pamiętać, że nawet w najbardziej zgranym zespole zdarzają się konflikty spowodowane różnicą zdań bądź nieporozumieniami na płaszczyźnie prywatnej. Takie incydenty nie mogą jednak rzutować na atmosferę pracy. Rolą szefa jest zadbanie o to, aby nie wciągać w konflikt osób niezwiązanych ze sprawą i nie pogłębiać problemu. A ponieważ lepiej jest zapobiegać niż reagować na istniejący już problem, warto od początku promować otwartą komunikację, odpowiednie postawy i zachęcać pracowników do kulturalnej dyskusji, wyłącznie konstruktywnej krytyki oraz powściągania złości. Pamiętajmy też, że dobrą atmosferę burzą drobne zachowania. Unikajmy więc powtarzania niepotwierdzonych informacji, oceniania innych oraz wytykania błędów.


Anna Miller

Executive Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.