Blogs

Jak budować kulturę różnorodności w firmie?​​​​​​​

Dlaczego inkluzywne podejście do pracowników jest tak istotne?​​​​​​​

Aleksandra Tyszkiewicz

Kwestia równości i różnorodności staje się coraz bardziej istotna dla pracodawców oraz pracowników. Firmy zaczynają zdawać sobie sprawę z korzyści, jakie niesie za sobą nawiązywanie współpracy z osobami z różnych grup społecznych. Taka praktyka stanowi dużą wartość, jednak należy się do niej odpowiednio przygotować. Jak zatem budować kulturę organizacyjną opartą na różnorodności, w której każda osoba jest mile widziana?

Liderzy biznesu stale zauważają nowe potrzeby rynku. Jedną z nich jest promowanie kultury różnorodności w firmach. Choć stworzenie w pełni zróżnicowanego i inkluzywnego miejsca pracy może być długą i wymagającą drogą, to warto się podjąć tego wyzwania. Od czego należy zacząć?

Zrozumienie kwestii równości i różnorodności

Mając na uwadze różnorodność pracowników, należy pamiętać, że składają się na nią nie tylko dane demograficzne, tj. różnice w płci, wieku czy narodowości. Warto wiedzieć, że prawdziwie inkluzywne miejsce pracy to takie, które akceptuje wszelkie różnice i nie wyklucza wartości wyznawanych przez pracowników. Konieczne jest zatem wprowadzenie otwartej postawy i praktyk, które będą zachęcać zatrudnionych do dzielenia się swoją wiedzą, zróżnicowanymi doświadczeniami oraz uczyć poszanowania dla pozostałych współpracowników. Ważne jest również, aby firma była przestrzenią, w której panuje silne poczucie przynależności.

Zmiany w rekrutacji

Aby skutecznie zacząć budowanie kultury inkluzywności w firmie, warto wprowadzić zmiany do dotychczasowych procesów rekrutacyjnych, np. poprzez poszerzenie zakresu, w jakim firma poszukuje kandydatów. Różnorodne doświadczenia kandydatów mogą bowiem wprowadzić dużą dozę innowacyjności do firmy i pomóc jej prosperować. Cennym może być zwiększenie liczby kanałów wykorzystywanych przez firmę do promocji ofert pracy lub skorzystanie ze wsparcia agencji rekrutacyjnych, które na co dzień współpracują ze zróżnicowanymi profilami kandydatów.

Aby zwiększyć szanse na pozyskanie różnorodnych kandydatów, skuteczne może być również zaangażowanie w rekrutację kilku pracowników. Dzięki temu prawdopodobieństwo tego, że kandydat zostanie odrzucony ze względu na osobiste uprzedzenia czy przeświadczenia jednej z osób, będzie mniejsze, bowiem jego profil zostanie poddany rzetelniejszej analizie.

Współpraca z innymi organizacjami

W budowaniu kultury różnorodności ważne jest także systematyczne zdobywanie wiedzy na ten temat. Tej z kolei mogą dostarczyć organizacje non-profit, fundacje bądź programy mentorskie, do których zgłaszają się osoby z dyskryminowanych grup społecznych. Podejmując współpracę z takimi instytucjami, firma będzie mogła pozyskać wielu wartościowych pracowników oraz przyczyniać się do pozytywnych zmian społecznych, np. dzięki wspólnie realizowanym projektom.

Dodatkowo będzie stanowiło to ogromną wartość dla obecnych pracowników, którzy chętniej zaangażują się w podobne działania, zauważając innowacyjność i inkluzywność pracodawcy. Dobrym krokiem może być również bezpośrednie zachęcenie zatrudnionych do działań na rzecz równości i różnorodności, np. za sprawą zespołowego wolontariatu na rzecz niedocenianych grup społecznych.

Wewnętrzne działania

Ostatnim, lecz równie ważnym krokiem, jest promowanie nowych wartości w firmie. Aby tego dokonać, warto przeprowadzać szkolenia wśród pracowników, np. na temat nieświadomych uprzedzeń, efektywnej współpracy w grupie czy zwiększania poczucia przynależności do organizacji.

Istotne będzie również systematyczne analizowanie zachowań menedżerów pod kątem tego, jak zarządzają zespołami – czy w grupie nie dochodzi do dyskryminowania, czy język, jakim posługuje się lider, nie wyklucza żadnego z zatrudnionych, czy każdy pracownik otrzymuje pomoc i wsparcie. Aby ocena ta była jak najbardziej obiektywna i rzetelna, firma może stworzyć nowe stanowisko lub dodatkową funkcję lidera projektów EDI (Equity, Diversity, Inclusion). Pracownik ten będzie mógł odpowiadać za nadzorowanie wszelkich działań związanych z budowaniem kultury różnorodności, przeprowadzanie szkoleń lub współpracę z fundacjami czy organizacjami non-profit.

Należy także pamiętać o systematycznych rozmowach z pracownikami lub zachęcaniu ich do dzielenia się swoimi uwagami, np. za pomocą ankiet. Dzięki temu firma będzie mogła szybciej zareagować na potrzeby pracowników i ewentualne problemy.

Korzystną praktyką będzie także promowanie misji i wartości organizacji związanych z różnorodnością i inkluzywnością. Ważne, żeby odbywało się to na wielu płaszczyznach, tak aby cele były transparentne. Warto zatem skorzystać z możliwości, jakie oferują media społecznościowe, wewnętrzne spotkania z pracownikami, konferencje czy sesje networkingowe. Dzięki temu firma będzie mogła zostać zauważona i doceniona za swoją innowacyjność i otwartość w tej kwestii.

Dlaczego inkluzywność i różnorodność są tak ważne?

Współpraca z osobami z różnorodnych środowisk może przynieść firmie wiele korzyści. Zróżnicowana wiedza i doświadczenia często mają bowiem znaczący wpływ na wprowadzanie nowych, nierzadko unikatowych rozwiązań biznesowych, a także zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy.

Im bardziej firma jest otwarta na różnorodność i rozumie zróżnicowane potrzeby swoich pracowników, tym bardziej prawdopodobne jest, że odniesie sukces. Zaufanie do pracodawcy i dobre samopoczucie mogą bowiem zwiększyć produktywność zatrudnionych. Warto także zauważyć, że budując zróżnicowane zespoły, możliwe będzie dotarcie do większej liczby, równie zróżnicowanych klientów.

Jest to również ogromna korzyść dla samych pracowników. Często osoby z dyskryminowanych na rynku pracy grup, przez długi czas nie miały możliwości wykorzystania w pełni swojego potencjału. Otrzymując możliwość dołączenia do firmy, mogą się skutecznie rozwijać i współtworzyć prawdziwie zróżnicowane środowisko pracy.

Planujesz zatrudnić nowych pracowników? Skorzystaj z naszej pomocy.

Dowiedz się więcej na temat różnorodności i inkluzywności. Przeczytaj o procesach rekrutacyjnych opartych na równych szansach.


Aleksandra Tyszkiewicz

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.