Blogi

4 kroki do zbudowania otwartego i przyjaznego środowiska pracy​​​​​​​

Co mogą zrobić menedżerowie, aby w zespole panowało zaufanie i szczerość?​​​​​​​

Agnieszka Pietrasik

Dobra atmosfera w miejscu zatrudnienia stanowi podstawę skutecznej współpracy i ma pozytywny wpływ na samopoczucie pracowników. Aby ją zbudować, konieczne jest zadbanie o partnerskie relacje, oparte na szczerości i zaufaniu. Jakie działania powinni podjąć menedżerowie, aby elementy te stały się częścią funkcjonowania zespołu?

Budowanie zaufania w zespole jest ważnym procesem, który z czasem przynosi wiele korzyści. Może bowiem poprawić jakość partnerskich relacji i wzmocnić poczucie swobody u pracowników. Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami, aby dowiedzieć się, jak zyskać zaufanie podwładnych w codziennej współpracy.

1. Przeprowadzaj systematyczne rozmowy

Ważnym elementem w pozyskiwaniu zaufania ze strony pracowników, jest udoskonalanie procesu komunikacji zespołowej. Pamiętaj, aby przeprowadzać systematyczne rozmowy z zatrudnionymi – zarówno na temat ich pracy, jak i ogólnego samopoczucia w zespole. Wykaż się otwartością na potrzeby podwładnych oraz zapewnij wsparcie w codziennej pracy.

Jednocześnie warto pamiętać o otwartości i autentyczności. Nie bój się podejmować trudnych rozmów z pracownikami i stale przypominaj im, że w razie potrzeby, mogą się do Ciebie zwrócić o pomoc. Dzięki temu dostrzegą, że mogą Ci zaufać i czuć się swobodnie w zespole.

Rozmawiając z pracownikami, zadbaj również o to, aby Twoje komunikaty były zwięzłe i spójne, a przekaz zrozumiały. Dzięki temu unikniesz potencjalnych nieporozumień, a pracownicy z większym zaufaniem i swobodą nawiążą z Tobą kolejne rozmowy w przyszłości. Jest to szczególnie ważna kwestia w przypadku zespołów, które praktykują elastyczne modele pracy i utrzymują kontakt za pomocą internetowych komunikatorów. Wówczas warto zwrócić jeszcze większą uwagę na jednoznaczność i wiarygodność informacji, które udzielasz.

2. Dziel się zarówno złymi, jak i dobrymi wiadomościami

W budowaniu zaufania ważna jest również szczerość i uczciwość. Należy zatem pamiętać, aby regularnie informować pracowników o tym, co dzieje się w firmie i komunikować ewentualne zmiany związane z pracą zespołu, nawet jeśli jest to zła wiadomość.

Poruszanie zarówno trudnych, jak i przyjemnych tematów, może wzbudzić u pracowników poczucie wspólnoty i zaufania do menedżera. Transparentność w komunikacji przyczyni się również do umacniania partnerskich relacji. Co więcej, pracownik, który ma świadomość tego, jak obecnie funkcjonuje firma, być może chętniej zaangażuje się w jej rozwój i wykaże proaktywną postawą.

Dzieląc się ważnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania zespołu lub zmian w firmie, pamiętaj, aby dotrzeć do każdego pracownika. Zadbaj o to, aby Twoje komunikaty były zrozumiałe, a także zachęcaj podwładnych do zadawania pytań i dzielenia się swoimi przemyśleniami na omawiany temat. Stwarzanie otwartej i serdecznej przestrzeni do rozmowy idzie bowiem w parze z budowaniem zaufania, które jest kluczowe dla efektywnej współpracy.

3. Pamiętaj o autentyczności i „ludzkim” podejściu

Aby zyskać zaufanie podwładnych, ważne jest również wykazywanie się empatyczną i „ludzką” postawą. W biznesie poza profesjonalizmem i zaangażowaniem we współpracę, kluczowe jest również docenianie pracowników na poziomie osobistym i wyrażanie siebie w indywidualny sposób.

Zaprezentuj swoją autentyczność poruszając pozabiznesowe tematy w czasie przerw czy dołączając do obiadu ze współpracownikami. Przyjazna, serdeczna atmosfera w nieformalnych sytuacjach może bowiem sprzyjać codziennej współpracy i dobremu samopoczuciu zatrudnionych.

Należy jednak mieć na uwadze, że każdy się różni i nie wszyscy chętnie angażują się w prywatne rozmowy. Wówczas warto pamiętać, aby nie wywoływać presji na współpracownikach, a dać im czas i przestrzeń do lepszego poznania zespołu w nieformalnych warunkach. Wówczas, być może, zatrudnieni poczują się pewniej wśród siebie i z czasem zyskają większe zaufanie zarówno do przełożonego, jak i pozostałych członków zespołu.

4. Zachęcaj pracowników do dzielenia się opinią na temat współpracy

Informacja zwrotna stanowi dużą wartość w miejscu pracy. W partnerskich relacjach opartych na zaufaniu należy jednak pamiętać o wzajemności tego elementu. Feedback od przełożonego jest bowiem równie ważny, co ten udzielany przez podwładnych. Dzięki temu możliwe jest poznanie oczekiwań i potrzeb pracowników.

Aby zdobyć zaufanie pracowników, zachęcaj ich do dzielenia się opinią na temat Waszej współpracy. Ćwicz aktywne słuchanie i zachowuj otwartą postawę, aby jak najlepiej zareagować na informacje zwrotne udzielane przez pracowników. Dzięki temu chętniej zwrócą się do Ciebie z problemem lub prośbą o wsparcie w przyszłości.

Każdorazowo po otrzymaniu informacji zwrotnej od pracownika, podziękuj za jego szczerość i przedstaw, w jaki sposób feedback pomoże w udoskonalaniu Waszej współpracy. Transparentność w komunikacji może bowiem znacznie wzmocnić zaufanie w zespole.

Zdobądź zaufanie i sympatię podwładnych, nagradzając ich za zaangażowanie i sukcesy. Przeczytaj o pozafinansowych elementach doceniania.

Zachęcaj swoich pracowników do odpoczynku. Dowiedz się, jak promować wśród zatrudnionych postawę zorientowaną na work-life balance.


Agnieszka Pietrasik

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.