Global Skills Index Wnioski

Wnioski

Nasza pozycja lidera rekrutacji specjalistycznej sprawia, że do ekspertów Hays regularnie kierowane są prośby o ocenę sytuacji na globalnym i regionalnym rynku pracy. Podobnie jak w poprzednich latach, na łamach Global Skills Index opublikowaliśmy listę wskazówek, które mogą ułatwić pracodawcom i ustawodawcom dopasowanie działań do zmian zachodzących w świecie pracy.

1. Inwestowanie w edukację, stałe podnoszenie kompetencji oraz programy umożliwiające pracownikom pozyskanie nowych umiejętności

Rozwój cennych kompetencji, które w niewielkim stopniu zagrożone są przez outsourcing, automatyzację i globalizację, pomoże utrzymać pozycję zatrudnionych na rynku pracy. To również dobry moment dla biznesu na podjęcie współpracy z instytucjami edukacyjnymi i stworzenie ścieżek kształcenia, które uwzględnią potrzeby kompetencyjne rynku pracy.

2. Zachęcanie pracowników do korzystania z rozwiązań pracy elastycznej oraz podejmowania zatrudnienia w innych regionach świata

Firmy powinny włączyć w swoją strategię rozwiązania pracy elastycznej, ponieważ może to nakłonić osoby nieaktywne zawodowo do podjęcia zatrudnienia. Rozwój technologiczny w miejscu pracy to również możliwość współpracy z osobami mieszkającymi w innych zakątkach świata, co z kolei zwiększa pulę dostępnych kandydatów.

3. Uwzględnienie w strategii rozwoju firm zagadnień związanych z różnorodnością pracowników

Zmniejszenie luki płacowej w zarobkach kobiet i mężczyzn oraz zniesienie podziału na zawody typowo męskie i kobiece, pozwoli zwiększyć pulę dostępnych kandydatów. Pracodawcy powinni również wprowadzić programy ułatwiające powrót do pracy matkom, które zachęcałyby kobiety do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.

Hays Global Skills Index 2019/20 to źródło cennych informacji na temat kondycji poszczególnych rynków pracy. Mamy nadzieję, że dla liderów biznesu będzie przydatnym narzędziem w przygotowaniu strategii zatrudnienia, identyfikacji czynników przyciągających talenty do organizacji oraz planowaniu działań na nadchodzące miesiące.

GSI previouse issue

Wcześniejsze wersje raportu

2018

2017

2016

2015

2014

2013