Wskaźniki Global Skills Index

Wskaźniki Global Skills Index

Wszystkie poniższe wskaźniki mają taki sam wpływ na ogólny Indeks badanego państwa. Każdy z nich obrazuje jak duże jest oddziaływanie danego wskaźnika na lokalny rynek pracy. Im wyższy wynik tym pracodawcom trudniej jest pozyskać odpowiednich pracowników.

 System edukacji

W dzisiejszej globalnej, opartej o technikę gospodarce wzrastający poziom edukacji jest kluczowy, aby możliwe było dostarczenie pracowników, jakich potrzebują pracodawcy. Wskaźnik odnosi się do pełnego obrazu systemu edukacji danego kraju. Im niższy wynik, tym wyższe prawdopodobieństwo, że system edukacji sprosta wymaganiom pracodawców. Wysoki wynik oznacza problemy ze znalezieniem odpowiedni wykształconych pracowników. 

 

 Struktura rynku pracy

Aktywizacja ludzi na rynku pracy to potężne narzędzie do poprawy sytuacji ekonomicznej kraju. Państwa, które są wstanie lepiej wykorzystać swój potencjał ludzki mogą zyskać, przewagę nad tymi, które nie potrafią tego zrobić. Im wyższy wynik tym mniejsza ilość ludzi do zagospodarowania. Niskie wartości oznaczają dużą ilość niezagospodarowanego potencjału.

 Elastyczność regulacji prawnych rynku pracy

Rządy mają znaczący wpływ na to, jak dobrze funkcjonuje lokalny rynek pracy. Przykładem działań, jakie może podjąć administracja jest ograniczenie biurokracji, wprowadzenie regulacji zachęcających pracodawców do zatrudniania kolejnych osób lub uprawniających rekrutacje zagraniczne. Im niższy wynik tym prawo dotyczące rynku pracy jest bardziej przyjazne pracodawcom. Wyższe wskazania oznaczają skomplikowane procedury prawne.

 Dopasowanie kwalifikacji

Wskaźnik dotyczy różnicy między kwalifikacjami, jakich oczekują pracodawcy, a tymi, jakie są dostępne na rynku pracy. Wysokie wartości wskazują na duże problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników, niskie oznaczają, że na rynku nie brakuje odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów.

Ogólna presja płacowa

Brak odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów to częsty problem w sytuacji, gdy pensje rosną szybciej niż ogólny koszt życia. Oznacza to, że osoby o odpowiednim profilu mogą oczekiwać wynagrodzeń wyższych niż normalnie. Wysoka wartość tego wskaźnika oznacza występowanie większej niż zwykle presji płacowej. Niskie wskazania oznaczają brak dużego ciśnienia na wzrost płac.

Wynagrodzenia w brażach specjalistycznych

Niektóre przedsiębiorstwa potrzebują bardziej wykwalifikowanych pracowników niż inne. Do odpowiedniego przeszkolenia pracowników potrzeba więcej czasu i środków. Sprawia to, że firmy o takim zapotrzebowaniu są bardziej narażone na brak odpowiednich pracowników, a także ciężej jest im zmienić wielkość zatrudnienia. Wysoka wartość tego wskaźnika wskazuje, że w tego typu przedsiębiorstwach pensje rosną szybciej niż w tych, które nie wymagają tak wykwalifikowanej kadry. Oznacza to także niedobór takich pracowników na rynku. Niskie wskazania oznaczają niższy lub jednakowy wzrost wynagrodzeń w takich firmach.

Wynagrodzenia wysoko wykwalifikowanych pracowników

Część zawodów wymaga dłuższego szkolenia, edukacji lub większego doświadczenia. Wzrost wynagrodzeń na tego typu stanowiskach oznacza niedobór kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Im wyższe jest wskazanie tego wskaźnika tym większe są problemy z pozyskaniem odpowiednich osób do pracy. Niskie wartości oznaczają, że odpowiednich pracowników jest dużo, a ich wynagrodzenia rosną wolniej niż na stanowiskach niewymagających specjalistycznych kwalifikacji.

GSI previouse issue

Wcześniejsze wersje raportu

2018

2017

2016

2015

2014

2013