Starzenie się społeczeństwa szansą dla pracodawców

Starzenie się społeczeństwa szansą dla pracodawców

Społeczeństwo na całym świecie starzeje się, a średnia wieku pracowników rośnie. W odpowiedzi na trendy demograficzne pracodawcy powinni uwzględniać w swoich strategiach zatrudnienia doświadczonych pracowników.

 

Jak wynika z prognoz WHO, na całym świecie liczba osób powyżej 60 roku życia do roku 2050 ulegnie podwojeniu i osiągnie poziom 2 miliardów. Wraz z podwyższaniem się średniej wieku osób aktywnych zawodowo, starsi pracownicy już wkrótce będą stanowić znaczną część siły roboczej. Dla pracodawców oznacza to wyzwanie dopasowania swoich strategii zatrudnienia do obowiązujących trendów i odpowiedniego wykorzystania kompetencji dojrzałych pracowników.


– Aby przyciągnąć starszych pracowników, organizacje będą potrzebowały odpowiedniej strategii, która odpowie na potrzeby tej grupy zatrudnionych. Niezbędna będzie inwestycja w kursy i szkolenia, które przygotują pracowników w wieku 60+ do pracy na nowym stanowisku, a także wprowadzenie rozwiązań ułatwiających tym osobom produktywne wykonywanie swoich obowiązków, np. elastycznych form zatrudnienia i ruchomych godzin pracy wyjaśnia Agnieszka Czarnecka, Head of HR Consultancy w Hays Poland.

Jakie działania powinny podjąć organizacje, aby zwiększyć zatrudnienie dojrzałych pracowników?

Brak uprzedzeń
Na rynku pracy często spotykane jest błędne przekonanie, że starsze pokolenia pracowników mają problem z akceptacją innowacji i wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jednak badanie przeprowadzone przez Boston Consulting Group wśród 1700 firm w ośmiu krajach wykazało, że organizacje z ponadprzeciętnym poziomem różnorodności, na innowacjach zarabiają średnio o 19 punktów procentowych więcej od pozostałych.

– Wiele organizacji koncentruje się na pozyskiwaniu młodych talentów, mimo że równie priorytetowo powinny traktować współpracę z dojrzałymi pracownikami. Do tego niezbędne jest jednak odrzucenie wszelkich uprzedzeń związanych z wiekiem. Podczas gdy młodsi pracownicy rzeczywiście mogą być bardziej biegli w wykorzystaniu nowoczesnych technologii, to dojrzali specjaliści posiadają cenne kompetencje miękkie, które nabywa się na przestrzeni wielu lat zauważa Agnieszka Czarnecka. – Pracownicy powyżej 60 roku życia obok ogromnego doświadczenia zawodowego posiadają mądrość życiową, która jest nieosiągalna dla młodych osób.

Czas na rozwój
Pracodawcy muszą być świadomi, jak należy wspierać dojrzałych pracowników, których życie prywatne i zobowiązania rodzinne często wyglądają inaczej niż w przypadku młodszych współpracowników. Dojrzali pracownicy w większym stopniu doceniają elastyczne godziny pracy, możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu oraz stanowiska pracy z ograniczonym wykorzystaniem siły fizycznej.
Popularyzacja elastycznych form zatrudnienia w połączeniu z rozwojem technologicznym oznacza, że nasze zawody i sposób, w jaki je wykonujemy, ulegają zmianie – zazwyczaj na lepsze. W praktyce oznacza to, że o wiele łatwiej jest dłużej pozostać aktywnym na rynku pracy, jeśli tylko tego chcemy.

Nauka przez doświadczenie Doświadczeni pracownicy idealnie odnajdują się w roli mentorów dla najmłodszych pokoleń pracowników. Stanowi to unikalną szansę na wypracowanie w firmach procesu przekazywania przez starsze pokolenie cennej wiedzy osobom, które dopiero stawiają pierwsze kroki w karierze.

– Wiedza i doświadczenie dojrzałych pracowników, którymi mogą podzielić się w miejscu zatrudnienia, stanowi dla pracodawców ogromną wartość. Należy jednak pamiętać, że młodzi również posiadają umiejętności, które standardowo nie są domeną dojrzałych pracowników. Warto zatem tworzyć warunki wymiany wiedzy, aby obie strony mogły skorzystać z różnorodności dodaje Agnieszka Czarnecka z Hays Poland.

Różnorodność wieku stanowi dla firm wyzwanie, ale również ogromną szansę. Organizacje, które wypracują odpowiednią strategię zatrudnienia, uwzględniając potencjał i potrzeby dojrzałych osób, otworzą sobie drzwi do puli cennych kompetencji – umiejętności starszych pracowników, którzy do niedawna często byli ignorowani przez pracodawców.

Temat zmian demograficznych na rynku pracy jest szerzej omówiony na łamach Hays Journal 18