HR CONSULTANCY

HR CONSULTANCY
Rozwiązania szyte na miarę Twoich potrzeb

Projektujemy rozwiązania z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, bazując na badaniu potrzeb Klienta i uwzględniając specyfikę organizacji. Korzystamy z metodologii Hays Plc., proponując sprawdzone i skuteczne narzędzia, dopasowane do lokalnych uwarunkowań.

 

Naszym celem jest wsparcie Klientów w budowaniu efektywności organizacji. Przykładamy szczególną wagę do optymalnego dopasowania proponowanego rozwiązania do potrzeby, sprecyzowania mierzalnych celów i analizy efektów prowadzonych projektów.

Nasz sukces opiera się na relacjach i byciu zaufanym partnerem. Uważnie słuchamy Klientów, aby zrozumieć ich kulturę i pracować na mocnych stronach organizacji. Dzięki temu dostarczamy usługi HR na najwyższym poziomie, które są dla naszych Klientów podstawą do budowania przewagi konkurencyjnej na dynamicznie zmieniającym się rynku.

Specjalizujemy się w realizacji usług z następujących obszarów:

 

Strategic HR   Market Advisory Services

Talent attraction   Talent selection

Development   Career transition