RAPORTY PŁACOWE

RAPORTY PŁACOWE

Analitycy Hays w Polsce i za granicą na co dzień zbierają dane w zakresie prowadzonych projektów rekrutacyjnych, aby wesprzeć decyzje biznesowe Klientów w zakresie:

  • Wyceny wybranego stanowiska pracy.
  • Działań rozwojowych (wprowadzenia nowych procesów biznesowych, realizacji inwestycji).
  • Benchmarku organizacji w ramach wybranego sektora.
     

Współpracując z ekspertami Hays, Klienci mają możliwość uzyskać:

  • Błyskawiczną odpowiedź na kluczowe pytania w zakresie wynagrodzeń.
  • Dostęp do wiedzy na temat setek tysięcy projektów rekrutacyjnych prowadzonych w Polsce oraz
  • za granicą.
  • Informacje na temat oczekiwań płacowych poszukiwanych pracowników.
  • Kompleksowe badanie rynku kandydata na kluczowe stanowiska menedżerskie, poparte metodą direct search.

HaysSpecialismTree

HRC concatct HRC

Skontaktuj się z nami


Agnieszka Czarnecka
Manager of HR Consultancy 
M: +48 785 506 873
E: czarnecka@hays.pl


Paulina Jarecka
Senior Consultant
M: +48 661 231 567​
E: jarecka@hays.pl