Kobiety na rynku pracy

 
Przedstawiamy kolejną edycję raportu Hays Poland, poświęconego zagadnieniu równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad specjalistów i specjalistek oraz pracodawców w okresie od marca do maja 2024 roku.
 
Pobierz raport, aby poznać odpowiedzi na poniższe pytania:
 
  • Jaki odsetek profesjonalistek i profesjonalistów jest przekonany, że płeć pracownika nie wpływa na wynagrodzenie?
  • Z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby wychowujące dzieci?
  • Czy kobiety na ścieżce rozwoju napotykają więcej barier wynikających z krzywdzących przekonań i uprzedzeń wobec ich płci niż mężczyźni?
  • Czy w Polsce można mówić o równości na rynku pracy?
 
Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

Kobiety 2023 formularz

Pobierz raport "Kobiety na rynku pracy 2024"

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.