kobiety 2022 main

 
Przedstawiamy najnowszy raport Hays Poland, poświęcony zagadnieniu równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad 3,5 tys. specjalistów i specjalistek w okresie od marca do maja 2022 roku.

Publikacja opisuje wyzwania, z jakimi mierzą się ekspertki w sferze zawodowej, oraz rozwiązania, które mogą doprowadzić do wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Pobierz raport, aby poznać odpowiedzi na poniższe pytania:
 
  • Czy płeć wpływa na wysokość wynagrodzenia?
  • Z jakimi trudnościami mierzą się menedżerki i dyrektorki?
  • Czy nierówności na tle płci doświadczają wyłącznie kobiety?
  • Dlaczego równiejszy podział obowiązków opiekuńczych jest tak ważny dla rozwoju zawodowego kobiet?
Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

kobiety 2022 forms

Pobierz raport "Kobiety na rynku pracy 2022"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.