kobiety 2023 główny

 
Przedstawiamy kolejną edycję raportu Hays Poland, poświęconego zagadnieniu równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród ponad specjalistów i specjalistek oraz pracodawców w okresie od marca do maja 2023 roku.

Tegoroczna publikacja została stworzona we współpracy z Centrum Badań Kobiet i Różnorodności w Organizacjach, działającym przy Akademii Leona Koźmińskiego. Tematyka raportu została poszerzona o zagadnienia związane z funkcjonującymi w firmach politykami DE&I (diversity, equity & inclusion). Analiza wyników badania została uzupełniona case study firm podejmujących aktywne działania na rzecz tworzenia prawdziwie inkluzywnych miejsc pracy.

Pobierz raport, aby poznać odpowiedzi na poniższe pytania:
 
  • Jaki odsetek profesjonalistek i profesjonalistów jest przekonany, że płeć pracownika nie wpływa na wynagrodzenie?
  • Z jakimi wyzwaniami mierzą się osoby wychowujące dzieci?
  • Na jakich aspektach koncentrują się polityki różnorodności firm?
  • Czy pracownicy mają poczucie, że strategie DE&I realnie przyczyniają się do wyrównania szans w miejscu pracy?
Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

Kobiety 2023 formularz pl_pl

Pobierz raport "Kobiety na rynku pracy 2023"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.