Nowoczesne

 

Dziękujęmy za zainteresowanie naszą publikacją. Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

Dynamiczne zmiany zachodzące na globalnym i regionalnym rynku pracy, a także ewolucja kultury pracy przyczyniają się do rozszerzenia tradycyjnych form zatrudnienia. Biorąc pod uwagę bieżące trendy, chcemy bliżej przyjrzeć się nowoczesnym formom zatrudnienia – pracy tymczasowej, oustourcingowi usług, projektom interimowych oraz współpracy B2B.

Raport „Nowoczesne formy zatrudnienia. Trendy 2021” przedstawi wyniki badania przeprowadzonego wśród specjalistów i firm korzystających z pracy czasowej. Publikacja nakreśli:

  • perspektywę osób współpracujących z firmami na określony czas;
  • plany organizacji w zakresie korzystania z pozaetatowych form zatrudnienia;
  • najnowsze trendów w zakresie nowoczesnych form zatrudnienia.

Raport będzie stanowił kompendium wiedzy na temat nowoczesnych form zatrudnienia – szczególnie cenne dla firm rozważających poszerzenie form współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami.

Nowoczesne formy 2021 formularz

Wypełnij formularz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.