Raport placowy 2020

Raport płacowy ITC

Branża IT w Polsce nie zwalnia tempa. Firmy chcą rozwijać się i zwiększać zatrudnienie. Rośnie również grupa specjalistów IT preferujących model pracy B2B w stosunku do standardowej umowy o pracę. Niższe podatki dla samozatrudnionych, obawy dotyczące ciągłego zwiększania kosztów pracy na etat oraz szum medialny wokół przyszłych emerytur, motywują specjalistów do pracy w modelu kontraktingowym i maksymalizacji wynagrodzeń netto.

Obok rosnącego zainteresowania pracą kontraktową oraz nieustannie wysokiego zapotrzebowania na specjalistów z branży IT, pracodawcy coraz bardziej usztywniają się na presję płacową ze strony rynku. Jest to podyktowane z jednej strony rosnącymi kosztami pracy i zatrudnienia, a z drugiej – ostrą konkurencją cenową między firmami w zakresie oferowanych produktów i usług. W konsekwencji rok 2020 nie będzie czasem dynamicznych wzrostów wynagrodzeń kontraktorów IT. Widoczna jednak stanie się tendencja do szybszego podnoszenia płac specjalistów z mniejszym doświadczeniem.

Raport płacowy IT Contracting jest lekturą ułatwiającą zrozumienie płac i mechanizmów na rynku IT kontraktingu w Polsce oraz spojrzeniem na wyzwania, z którymi mierzą się kontraktorzy i pracodawcy. To interesująca lektura zarówno dla firm, które korzystają z usług IT kontraktingu, jak i dla specjalistów pracujących bądź rozważających świadczenie swoich usług w modelu B2B.

Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

Raport płacowy ITC formularz

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.