opis rozwój

 

Przedstawiamy najnowszy raport Hays Poland, poświęcony kwestii rozwoju zawodowego z perspektywy pracowników i pracodawców. Publikacja została opracowana na podstawie danych uzyskanych w międzynarodowym badaniu przeprowadzonym przez Hays w okresie od kwietnia do maja 2022 roku. Ankietę wypełniali specjaliści i menedżerowie z 26 krajów na całym świecie, w tym 350 osób z Polski.

Raport przedstawia opinie pracodawców i pracowników na temat potrzeby podnoszenia kwalifikacji oraz współpracy w celu wypełnienia luki kompetencyjnej.

Pobierz bezpłatny egzemplarz raportu, aby dowiedzieć się:

  • Jak ważny dla pracodawców jest rozwój zatrudnionych,
  • W jakim stopniu oferta szkoleniowa firm odpowiada oczekiwaniom specjalistów,
  • Czy pracownicy są chętni i otwarci na zdobywanie nowych kompetencji,
  • Z jakiego powodu część pracodawców nie udostępnia pracownikom zasobów do nauki.

Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

formularz rozwój

Pobierz raport

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.