Jawność wynagrodzeń

 

Czy temat wynagrodzeń jest tabu na polskim rynku pracy?

Wyniki badania Hays oraz kancelarii Baker McKenzie wskazują, że tak – szczególnie, jeśli analizie poddawana jest otwartość firm na przynajmniej częściowe ujawnianie informacji o płacach.
 
Przedstawiamy najnowszy raport poświęcony kwestiom jawności wynagrodzeń w Polsce, otwartości firm i pracowników na ujawnianie płac oraz postrzeganiu szans i zagrożeń z tym związanych. Publikacja przedstawia również główne założenia dyrektywy UE nt. przejrzystości wynagrodzeń, która wejdzie w życie w roku 2026 i nałoży na pracodawców nowe obowiązki związane z transparentnością wynagrodzeń.
 
Raport odpowiada na następujące pytania:
  • Z kim Polacy dzielą się wysokością swoich zarobków?
  • Czy zdaniem pracowników i pracodawców wynagrodzenia w Polsce są tabu?
  • W jak wielu firmach w Polsce funkcjonuje jawność płac?
  • Jakie szanse i zagrożenia upatrują pracodawcy w ujawnianiu wynagrodzeń?
  • Czy organizacje są gotowe na nadchodzące zmiany prawa?  
 
Wypełnij formularz, aby otrzymać raport. Życzymy udanej lektury!

Jawność wynagrodzeń form

Pobierz raport


 
 
 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.