kobiety 2021

 
 
Przedstawiamy najnowszy raport Hays Poland, poświęcony zagadnieniu równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród niemal 4 tys. specjalistów i specjalistek w okresie od marca do maja 2021 roku.

Publikacja wyjaśnia aktualne wyzwania, wpływ pandemii na sytuację kobiet oraz rozwiązania, które mogą realnie prowadzić do wyrównania szans.

Pobierz raport, aby poznać odpowiedzi na poniższe pytania:
 
  • Czy płeć wpływa na wysokość wynagrodzenia?
  • Jak pracujący rodzice postrzegają czas pandemii?
  • Czy nierówności na tle płci doświadczają wyłącznie kobiety?
  • Ile firm oferuje pracującym rodzicom dodatkowe benefity?
  • Czy polski rynek pracy coraz bardziej sprzyja kobietom?
Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

formularz kobiety 2021

Pobierz raport "Kobiety na rynku pracy 2021"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.