Blogs

​​​​​​​Doceń rolę feedbacku

Jak najlepiej wykorzystać informację od przełożonego?​​​​​​​

Aleksandra Tyszkiewicz

Podstawą dobrej atmosfery oraz skutecznej współpracy jest szczera komunikacja. Jednym z jej elementów jest tzw. feedback, czyli opinie, ważne komunikaty i wskazówki dotyczące Twojej pracy. Odpowiednie przyjmowanie informacji zwrotnej od przełożonego jest niebywale ważne, ponieważ pomaga budować partnerskie relacje oparte na zaufaniu i pozytywnie wpływa na samorozwój. Jaką postawę przyjąć, aby jak najlepiej skorzystać z udzielonej informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna od przełożonego stanowi ogromną wartość. Nie wszyscy pracownicy potrafią ją jednak odpowiednio interpretować. Jeżeli masz trudności z przyjmowaniem feedbacku, skorzystaj z poniższych porad.

1. Aktywnie słuchaj

Aby lepiej rozumieć komunikaty menedżera, ćwicz aktywne słuchanie. Podczas każdej z rozmów postaraj się maksymalnie skupić na tym, co chce przekazać oraz wyłącz urządzenia elektroniczne, aby uniknąć dekoncentracji. Po omówieniu wszystkich wątków podsumuj to, co usłyszałeś/ usłyszałaś, szybko odpowiadając sobie na poniższe pytania:

• Jakie było najważniejsze przesłanie informacji zwrotnej?

• Co to dla Ciebie oznacza? Czego oczekuje od Ciebie menedżer?

• Jakie odczucia i emocje towarzyszyły rozmowie?

• Na jakich obszarach warto się skupić, aby wdrożyć rady przełożonego w życie?

Następnie zwięźle podsumuj te informacje jeszcze przed zakończeniem spotkania. Jeśli któryś z poruszanych wątków okaże się dla Ciebie niejasny, raz jeszcze poproś menedżera o wytłumaczenie tej kwestii. To pozwoli Ci na jak najlepsze poznanie oceny przełożonego o Twojej pracy oraz wdrożenie odpowiednich rozwiązań.

Pamiętaj również, że każdorazowo możesz zadawać dodatkowe pytania, które przybliżą Ci perspektywę menedżera. Jeśli w trakcie rozmowy nie została poruszona ważna dla Ciebie kwestia, zasugeruj, żebyście o tym porozmawiali. Szczerość i wzajemne zrozumienie są bowiem niezwykle ważne w komunikacji.

2. Wykaż się otwartą postawą

Skuteczne przyjmowanie informacji zwrotnej opiera się również na właściwym nastawieniu. Jeżeli menedżer będzie chciał przekazać Ci feedback na temat Twojej pracy, zachowaj otwartą i optymistyczną postawę.

Ważne jest, aby nie traktować słów przełożonego jako ataku, a konstruktywną ocenę. Celem szefów zespołów jest bowiem usprawnianie pracy całego zespołu przy jednoczesnym wspieraniu pracowników w rozwoju, tak aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał. Potraktuj to zatem jako szansę na udoskonalanie swoich umiejętności.

Warto również pamiętać, że feedback od menedżera opiera się na jego doświadczeniu w zarządzaniu zespołami i perspektywie biznesowej. Oznacza to, że skorzystanie z udzielonych wskazówek może nieść za sobą wiele korzyści dla Twojej kariery zawodowej.

3. Podziękuj rozmówcy

Niezależnie od rodzaju otrzymanego feedbacku – czy jest on pozytywny, neutralny czy negatywny – podziękuj przełożonemu za jego udzielenie. Pamiętaj, że dzięki informacji zwrotnej możesz udoskonalać wiele obszarów swojej pracy, a także skutecznie się rozwijać. Szczere rozmowy są ogromną wartością i choć czasami mogą być trudne, to nie warto ich unikać. Z czasem łatwiej będzie Ci dostrzec, jak ważną rolę w miejscu pracy odgrywa feedback.

Otrzymanie negatywnej informacji zwrotnej nie powinno być powodem do wstydu! Dowiedz się, jak radzić sobie z niepowodzeniami.

Chcesz odnosić więcej sukcesów na polu zawodowym? Przeczytaj, jak pobudzić swoją kreatywność i proponować jak najlepsze pomysły.


Aleksandra Tyszkiewicz

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.