Blogs

​​​​​​​Trendy w sektorze inżynieryjno-produkcyjnym

Prognozy na rok 2022 ​​​​​​​

Paulina Kulanek

Rok 2021 był bardzo dynamiczny dla całej branży inżynieryjno-produkcyjnej. Na rynku zaszło również wiele zmian. Dla przykładu, w motoryzacji trudnością niezmiennie był brak półproduktów, choć branża i tak doświadczyła ożywienia. Ponadto jak wynika z danych Eurostatu, w ubiegłym roku poziom produkcji w Polsce wzrósł o 1,5 procent. Co więcej, podmioty z branży spożywczej, medycznej i chemicznej wciąż doświadczają zwiększania wolumenów produkcji. Jak wpłynie to na sytuację sektora w 2022 roku?

Kondycja na rynku inżynieryjno-produkcyjnym niewątpliwie pozytywnie zaskakuje. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – wraz z końcem 2021 roku, w rejestrach urzędów pracy figurowało niemal 900 tys. osób. Zaobserwowano również, że stopa bezrobocia rejestrowanego w ostatnich miesiącach roku 2021 wynosiła od 5,8 do 5,4 procent, a w samym grudniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 96 tys. wakatów i miejsc aktywizacji zawodowej. Oznacza to, że rok 2022 może obfitować w liczne rekrutacje w branży produkcyjno-inżynieryjnej, a ta – dalej rosnąć w siłę.

Rekrutacje

Jak wynika z badania Hays Poland, opublikowanego na łamach Raportu płacowego 2022, aż 95% firm planuje rekrutować w 2022 roku. Specjalizacje, których procesy rekrutacyjne będą dotyczyły najczęściej to: IT (40 proc. pracodawców), sprzedaż (30 proc.), finanse i księgowość (26 proc.) oraz obsługa klienta i produkcja (po 25 proc.). Jednocześnie, będą to procesy w większości prowadzone w modelu on-line. Zdalne rozmowy rekrutacyjne są już bowiem standardem, a wraz z przyspieszeniem tego trendu – kandydaci i rekruterzy coraz lepiej odnajdują się w wirtualnych spotkaniach.

Aby skutecznie rekrutować w sektorze produkcji i inżynierii, organizacje będą musiały dopasować się do dynamicznie zmieniającego się rynku. Od pracodawców będą wymagane atrakcyjne płace, możliwość rozwoju oraz pracy zdalnej. W przypadku rekruterów, niemałym wyzwaniem będzie kwestia tzw. candidate experience, czyli satysfakcji kandydata uczestniczącego w rekrutacji, i zadbanie o jego pozytywne wspomnienia, nawet w przypadku nienawiązania współpracy. Nie dotyczy to tylko jakościowego feedbacku, ale również całościowego podejścia do kandydata, jako partnera biznesowego.

Kluczowym dla branży produkcyjno-inżynieryjnej w najbliższym czasie może być również wypracowanie nowych metod pozyskiwania kandydatów. Aktywny sourcing jest wskazywany jako jedno z rozwiązań problemu pasywnych kandydatów, a więc osób, które nie szukają pracy i nie aplikują na oferty, lecz w obliczu ciekawej propozycji są gotowi pozytywnie ją rozpatrzyć. Firmy, które w większym stopniu postawią na aktywne wyszukiwanie kandydatów na rynku, będą miały szansę osiągnąć sukcesy na polu rekrutacyjnym.

Pomocnym w rekrutacjach z branży produkcyjno-inżynieryjnej może być również wykorzystywanie mediów społecznościowych (głównie w procesach, w których uczestniczą kandydaci z pokolenia Y i Z) oraz sztucznej inteligencji. Dzięki zautomatyzowaniu np. pierwszego etapu rekrutacji, pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do wartościowych specjalistów z określonymi kompetencjami. Tym samym, konieczne będzie dostosowanie formularzy aplikacyjnych pod wszelkie możliwe urządzenia mobilne, aby nie wykluczyć żadnych zainteresowanych ofertą kandydatów.

Kompetencje

Jak wynika z Raportu płacowego Hays Poland, wiele firm mierzyło się w 2021 roku z niedoborem kadr oraz rosnącą presją płacową. W związku z nowymi projektami inwestycyjnymi oraz trendem dywersyfikacji łańcuchów dostaw i poszukiwania lokalnych dostawców, w zakładach produkcyjnych rośnie zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie zakupów. W cenie są również osoby posiadające doświadczenie we wdrażaniu optymalizacji kosztowych dla całej organizacji. Wysokim zainteresowaniem pracodawców cieszą się kandydaci pełniący stanowiska średniego szczebla technicznego i produkcyjnego, tj. elektrycy, mechanicy oraz operatorzy. Popyt dotyczy również automatyków, co wiąże się z postępującym trendem zwiększania zakresu automatyzacji w procesach produkcyjnych.

Od kilku lat obserwujemy wzmożone zapotrzebowanie na kadrę o wysokich kompetencjach. Pracodawcy poszukują zarówno menedżerów, jak i specjalistów w dziedzinie robotyzacji oraz przemysłu 4.0. Sama idea 4.0 niejako wymusza poszukiwania kandydatów o zróżnicowanych profilach.

Oczekiwania te zyskały na znaczeniu w momencie wybuchu pandemii Covid-19, gdy koniecznością okazało się przejście do modelu pracy zdalnej. Osoby odpowiadające za obszar robotyki w zakładzie produkcyjnym stały się odpowiedzialne za utrzymanie obecnego procesu produkcyjnego, stanu maszyn, linii i gniazd zrobotyzowanych oraz wspieranie – często nowo rozpoczętych – procesów inwestycyjnych. Kluczowe pozostają zatem aspekty szybkiego dostosowania się do otoczenia i zmieniających się uwarunkowań biznesowych organizacji. Do oczekiwań wobec kandydatów pracodawcy bardzo często włączają zdolność adaptacji do rynkowych trendów i pojawiających się potrzeb biznesowych. Rosnąca świadomość wobec nowych zagrożeń skutkuje poszukiwaniem osób znających zagadnienia zasad bezpieczeństwa informacji czy cyberbezpieczeństwa.

Wzrost płac

Presja związana z podwyżkami płac zauważalna jest na każdym szczeblu w branży. Najbardziej widoczny wzrost oczekiwań płacowych obserwujemy wśród pracowników niższego i średniego szczebla technicznego – elektryków, mechaników itp. Zwiększony popyt na fachowców zaowocował wzrostem stawek dla produkcyjnych stanowisk blue collarowych o 4,5-6 proc. W 2022 na podwyżki mogą liczyć również automatycy zatrudnienia w działach utrzymania ruchu, a także inżynierowie z innych obszarów produkcji.

Inwestorzy

Polska, podobnie jak w zeszłym roku, nadal jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod kątem ilości lokowanych inwestycji zagranicznych. Liczba napływających inwestorów nieustannie rośnie, a kwoty projektów sięgają nawet miliardów euro. Dla przykładu sama Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała ponad 100 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości ok. 5,35 mld zł. Dzięki zeszłorocznym przedsięwzięciom w najbliższym czasie w KSSE powstanie ok. 4,47 tys. miejsc pracy.

Pobierz Raport Płacowy Hays Poland i odkryj trendy rynku pracy w 2022 roku.


Paulina Kulanek

Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.