Blogs

​​​​​​​Trendy w sektorze inżynieryjno-produkcyjnym

Prognozy na rok 2022 ​​​​​​​

Paulina Kulanek

Rok 2021 był bardzo dynamiczny dla całej branży inżynieryjno-produkcyjnej. Na rynku zaszło również wiele zmian. Dla przykładu, w motoryzacji trudnością niezmiennie był brak półproduktów, choć branża i tak doświadczyła ożywienia. Ponadto jak wynika z danych Eurostatu, w ubiegłym roku poziom produkcji w Polsce wzrósł o 1,5 procent. Co więcej, podmioty z branży spożywczej, medycznej i chemicznej wciąż doświadczają zwiększania wolumenów produkcji. Jak wpłynie to na sytuację sektora w 2022 roku?

Kondycja na rynku inżynieryjno-produkcyjnym niewątpliwie pozytywnie zaskakuje. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – wraz z końcem 2021 roku, w rejestrach urzędów pracy figurowało niemal 900 tys. osób. Zaobserwowano również, że stopa bezrobocia rejestrowanego w ostatnich miesiącach roku 2021 wynosiła od 5,8 do 5,4 procent, a w samym grudniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 96 tys. wakatów i miejsc aktywizacji zawodowej. Oznacza to, że rok 2022 może obfitować w liczne rekrutacje w branży produkcyjno-inżynieryjnej, a ta – dalej rosnąć w siłę.

Rekrutacje

Jak wynika z badania Hays Poland, opublikowanego na łamach Raportu płacowego 2022, aż 95% firm planuje rekrutować w 2022 roku. Specjalizacje, których procesy rekrutacyjne będą dotyczyły najczęściej to: IT (40 proc. pracodawców), sprzedaż (30 proc.), finanse i księgowość (26 proc.) oraz obsługa klienta i produkcja (po 25 proc.). Jednocześnie, będą to procesy w większości prowadzone w modelu on-line. Zdalne rozmowy rekrutacyjne są już bowiem standardem, a wraz z przyspieszeniem tego trendu – kandydaci i rekruterzy coraz lepiej odnajdują się w wirtualnych spotkaniach.

Aby skutecznie rekrutować w sektorze produkcji i inżynierii, organizacje będą musiały dopasować się do dynamicznie zmieniającego się rynku. Od pracodawców będą wymagane atrakcyjne płace, możliwość rozwoju oraz pracy zdalnej. W przypadku rekruterów, niemałym wyzwaniem będzie kwestia tzw. candidate experience, czyli satysfakcji kandydata uczestniczącego w rekrutacji, i zadbanie o jego pozytywne wspomnienia, nawet w przypadku nienawiązania współpracy. Nie dotyczy to tylko jakościowego feedbacku, ale również całościowego podejścia do kandydata, jako partnera biznesowego.

Kluczowym dla branży produkcyjno-inżynieryjnej w najbliższym czasie może być również wypracowanie nowych metod pozyskiwania kandydatów. Aktywny sourcing jest wskazywany jako jedno z rozwiązań problemu pasywnych kandydatów, a więc osób, które nie szukają pracy i nie aplikują na oferty, lecz w obliczu ciekawej propozycji są gotowi pozytywnie ją rozpatrzyć. Firmy, które w większym stopniu postawią na aktywne wyszukiwanie kandydatów na rynku, będą miały szansę osiągnąć sukcesy na polu rekrutacyjnym.

Pomocnym w rekrutacjach z branży produkcyjno-inżynieryjnej może być również wykorzystywanie mediów społecznościowych (głównie w procesach, w których uczestniczą kandydaci z pokolenia Y i Z) oraz sztucznej inteligencji. Dzięki zautomatyzowaniu np. pierwszego etapu rekrutacji, pracodawcom łatwiej będzie dotrzeć do wartościowych specjalistów z określonymi kompetencjami. Tym samym, konieczne będzie dostosowanie formularzy aplikacyjnych pod wszelkie możliwe urządzenia mobilne, aby nie wykluczyć żadnych zainteresowanych ofertą kandydatów.

Kompetencje

Jak wynika z Raportu płacowego Hays Poland, wiele firm mierzyło się w 2021 roku z niedoborem kadr oraz rosnącą presją płacową. W związku z nowymi projektami inwestycyjnymi oraz trendem dywersyfikacji łańcuchów dostaw i poszukiwania lokalnych dostawców, w zakładach produkcyjnych rośnie zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie zakupów. W cenie są również osoby posiadające doświadczenie we wdrażaniu optymalizacji kosztowych dla całej organizacji. Wysokim zainteresowaniem pracodawców cieszą się kandydaci pełniący stanowiska średniego szczebla technicznego i produkcyjnego, tj. elektrycy, mechanicy oraz operatorzy. Popyt dotyczy również automatyków, co wiąże się z postępującym trendem zwiększania zakresu automatyzacji w procesach produkcyjnych.

Od kilku lat obserwujemy wzmożone zapotrzebowanie na kadrę o wysokich kompetencjach. Pracodawcy poszukują zarówno menedżerów, jak i specjalistów w dziedzinie robotyzacji oraz przemysłu 4.0. Sama idea 4.0 niejako wymusza poszukiwania kandydatów o zróżnicowanych profilach.

Oczekiwania te zyskały na znaczeniu w momencie wybuchu pandemii Covid-19, gdy koniecznością okazało się przejście do modelu pracy zdalnej. Osoby odpowiadające za obszar robotyki w zakładzie produkcyjnym stały się odpowiedzialne za utrzymanie obecnego procesu produkcyjnego, stanu maszyn, linii i gniazd zrobotyzowanych oraz wspieranie – często nowo rozpoczętych – procesów inwestycyjnych. Kluczowe pozostają zatem aspekty szybkiego dostosowania się do otoczenia i zmieniających się uwarunkowań biznesowych organizacji. Do oczekiwań wobec kandydatów pracodawcy bardzo często włączają zdolność adaptacji do rynkowych trendów i pojawiających się potrzeb biznesowych. Rosnąca świadomość wobec nowych zagrożeń skutkuje poszukiwaniem osób znających zagadnienia zasad bezpieczeństwa informacji czy cyberbezpieczeństwa.

Wzrost płac

Presja związana z podwyżkami płac zauważalna jest na każdym szczeblu w branży. Najbardziej widoczny wzrost oczekiwań płacowych obserwujemy wśród pracowników niższego i średniego szczebla technicznego – elektryków, mechaników itp. Zwiększony popyt na fachowców zaowocował wzrostem stawek dla produkcyjnych stanowisk blue collarowych o 4,5-6 proc. W 2022 na podwyżki mogą liczyć również automatycy zatrudnienia w działach utrzymania ruchu, a także inżynierowie z innych obszarów produkcji.

Inwestorzy

Polska, podobnie jak w zeszłym roku, nadal jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej pod kątem ilości lokowanych inwestycji zagranicznych. Liczba napływających inwestorów nieustannie rośnie, a kwoty projektów sięgają nawet miliardów euro. Dla przykładu sama Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała ponad 100 decyzji o wsparciu inwestycji o łącznej wartości ok. 5,35 mld zł. Dzięki zeszłorocznym przedsięwzięciom w najbliższym czasie w KSSE powstanie ok. 4,47 tys. miejsc pracy.

Pobierz Raport Płacowy Hays Poland i odkryj trendy rynku pracy w 2022 roku.


Paulina Kulanek

Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.