Blogi

Czy przemysł 4.0 znacząco wpłynie na wyzwania rekrutacyjne?

Zawody przyszłości i nowa era rekrutacji

Paulina Kulanek

Tempo rozwoju cywilizacji, postępująca globalizacja oraz szybkość zmian społeczno-kulturowych dyktują nowe warunki dla firm, rynku pracy i jego otoczenia. Fakt ten znacząco podkreśla raport Fortune500 mówiący, iż na przestrzeni lat 1955-2017, zaledwie 54 marki zdołały utrzymać się w tym prestiżowym zestawieniu. Technologia w rosnącym stopniu decyduje o strategii działania przedsiębiorstw, a co za tym idzie – również o sytuacji na rynku pracy.

Adaptacja do dynamicznych zmian otoczenia i obieranie kierunku rozwoju dopasowanego do trendów rynkowych są kluczowe dla osiągnięcia biznesowego sukcesu, a nawet stają się warunkiem przetrwania firm. Jest to zagadnienie szczególnie istotne w sektorze przemysłowym, który mierzy się ze złożonymi wyzwaniami zarówno w obszarze technologicznym, jak i biznesowym.

Nowa era przemysłu

W przedsiębiorstwach produkcyjnych mamy obecnie do czynienia z intensywną automatyzacją i cyfryzacją procesów produkcyjnych oraz zarządzaniem z wykorzystaniem tzw. Big Data, co pozwala na zwiększenie zysków operacyjnych. Celem firm jest tworzenie inteligentnych fabryk, które w sposób autonomiczny organizują proces produkcji i elastycznie reagują na zmianę wymogów zmieniającego się otoczenia. Priorytetem jest wdrożenie zdalnego zarządzania produkcją, które de facto umożliwia kontrolowanie procesu z dowolnego miejsca na ziemi.

Przemysł 4.0 wykorzystuje do tego celu najnowsze rozwiązania z dziedziny najnowszych technologii informacyjnych oraz rozwiązań softwarowych do analizy i predykcji na podstawie danych pobieranych z urządzeń, maszyn i linii produkcyjnych. Kluczowym czynnikiem stają się dane i dostęp do nich, tak by świadomie i w odpowiednim czasie podejmować strategiczne decyzje dla zarządzanego przedsiębiorstwa.

Nowa era rekrutacji?

Dynamika przedsiębiorstw produkcyjnych poddających się procesowi industrializacji 4.0 wymusza również nowe podejście do spraw kadrowych i zarządzania personelem. Kluczowym elementem właściwego funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa w branży produkcyjnej jest profesjonalnie przygotowana kadra inżynierów i menedżerów, która będzie potrafiła odpowiednio zarządzać zachodzącymi zmianami cyfrowymi. Poszukiwani pracownicy powinni zatem nie tylko rozumieć możliwości i korzyści jakie daje przemysł 4.0, ale także jego przełożenie na realia funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Niewątpliwie prawdziwym wyzwaniem rekrutacyjnym w sektorze przemysłowym jest pozyskiwanie nowych pracowników o wciąż unikatowych umiejętnościach i uniwersalnych kompetencjach miękkich. Na rynku pracy obserwujemy niedobór specjalistów posiadających kompetencje z zakresu specyficznych procesów produkcyjnych i automatyki przemysłowej, a jednocześnie mających wiedzę i doświadczenie pracy z najnowszymi systemami sterowania i rozwiązaniami IT.

Zawody przyszłości

Zapotrzebowanie na zawody, które łączą kompetencje kluczowych dziedzin technicznych np. automatyki i robotyki oraz IT będzie stale rosło. Odpowiedzią na potrzeby rynku powinno być ciągłe kształcenie i budowanie interdyscyplinarnych programów rozwoju kadry inżynierskiej. Tematyka ta zaczyna pojawiać się już na uczelniach wyższych w ramach kształcenia na studiach podyplomowych czy MBA. Również na szczeblu rządowym powoli prowadzone są działania mające na celu edukację i wsparcie przedsiębiorców w zakresie wdrażania koncepcji przemysłu 4.0.

Tocząca się transformacja cyfrowa wymusza zapotrzebowanie na specjalistów z wiedzą na temat najnowszych rozwiązań w przemyśle, ale przede wszystkim kompetencji związanych z zarządzaniem i wdrażaniem skutecznych strategii cyfryzacji w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Bez wdrożenia innowacji z zakresu przemysłu 4.0 oraz właściwej kadry będziemy tracili na konkurencyjności dla inwestorów zagranicznych.


Paulina Kulanek

Manager w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.