Blogi

​​​​​​​Jakich menedżerów będą potrzebowały organizacje w nowej erze pracy?

Sylwetka idealnego lidera przyszłości​​​​​​​

Agnieszka Pietrasik

Świat pracy zmienia się bardzo dynamicznie i stale definiuje nowe potrzeby biznesowe. Aby im sprostać, organizacje będą potrzebować prawdziwych liderów, którzy dotrzymają kroku transformacji i sprostają oczekiwaniom rynkowym. Dotychczasowi menedżerowie będą musieli udoskonalać swoje umiejętności, aby skutecznie funkcjonować w nowej erze pracy i zarządzać zespołami. Jaki będzie lider przyszłości?

Liderzy pełnią niezwykle ważną funkcję w organizacjach. Oprócz wymagającej roli, jaką jest zarządzanie zespołami, są odpowiedzialni za reagowanie na zmiany w branży i rozwiązywanie bieżących problemów firmy. Prosperujący rynek pracy w kolejnych latach będzie jednak wymagał od nich rozwijania swoich kompetencji. Poniższa lista stanowi zbiór cech liderów przyszłości, których będą potrzebowały organizacje w nowej erze pracy.

1. Inteligencja emocjonalna

Liczne zmiany zachodzące na rynku pracy mogą wywoływać niepokój i uczucie przytłoczenia wśród pracowników. Z tego powodu, wartościową cechą liderów będzie umiejętność rozpoznawania emocji i panowania nad nimi. W cenie będą menedżerowie umiejący odpowiednio reagować na problemy w zespole, rozumiejący stany emocjonalne pracowników (a także swoje) i dbający o ich well-being. Rozwijaniu tej umiejętności niewątpliwie będą służyć zdolności komunikacyjne oraz empatia.

2. Samoświadomość

Dobry lider przyszłości będzie cechował się również samoświadomością, zarówno w kontekście swoich wartości czy możliwości, jak i umiejętnego poddawania się autorefleksji. Ważne w tym przypadku jest również skuteczne udzielanie oraz przyjmowanie informacji zwrotnej. Dzięki temu menedżer będzie mógł stale udoskonalać swoje działania, myśleć krytycznie oraz wspierać swoich podwładnych w realizowaniu celów zespołowych.

Samoświadomość będzie ważna również w kontekście ponoszenia porażek. W przypadku trudnej sytuacji zawodowej lider przyszłości powinien umieć ją zaakceptować, rozpoznać jej przyczynę i wyciągnąć lekcję na przyszłość, aby kolejne decyzje były lepsze i bardziej świadome.

3. Zdolność do adaptacji

W nowej erze pracy kluczowa będzie umiejętność przystosowania się do zmian i nieustające stawianie czoła nowym wyzwaniom. Oznacza to, że liderzy przyszłości będą musieli cechować się otwartością i innowacyjnością. Istotne będzie umiejętne wdrażanie zmian, zauważanie trendów rynkowych oraz reagowanie na potrzeby branży. Dotyczy to również gotowości do podejmowania ryzyka. Nowe, nieznane dotąd sytuacje nie powinny bowiem zniechęcać liderów do podejmowania odważnych decyzji.

Pomocna w udoskonalaniu tych umiejętności może być elastyczna postawa, np. względem zaplanowanych działań, różnorodnych modeli pracy czy nowoczesnych form zatrudnienia. Dobry menedżer, chcący wspierać podwładnych w nowej erze pracy, powinien pamiętać o rozwijaniu umiejętności adaptacyjnych również u swoich pracowników.

4. Umiejętności komunikacyjne

W dobie szybko zachodzących zmian nie należy zapominać również o efektywnej komunikacji. Dla liderów przyszłości oznacza to systematyczne rozmowy z podwładnymi na temat podejmowanych w organizacji działań oraz udzielanie szczerego feedbacku w kontekście zadań i obowiązków zespołu.

Skutecznie komunikujący się lider przyszłości powinien być autentyczny, godny zaufania oraz formułować swoje myśli w sposób przejrzysty i jednoznaczny.

5. Innowacyjne rozwiązywanie problemów

Zmiany zachodzące na rynku pracy mogą nie tylko definiować nowe potrzeby, ale również stwarzać liczne problemy. Oznacza to, że dobry menedżer powinien umieć je zauważać i skutecznie rozwiązywać. Istotna w tym przypadku będzie kreatywność i nowatorskie podejście do różnych spraw. Dzięki temu organizacja będzie mogła prężnie się rozwijać i rosnąć w siłę na rynku.

Problemy te mogą dotyczyć różnorodnych obszarów, m.in. rekrutacji nowych specjalistów, wymagań klientów czy sprostania oczekiwaniom pracowników. Niezależnie jednak od rodzaju pojawiających się trudności, przemyślane i innowacyjne działania naprawcze mogą być kluczem do sukcesu.

Warto zauważyć, że kompetencja ta wiąże się również z umiejętnością krytycznego myślenia. Dobry lider powinien dążyć do tego, aby jego schematy myślowe były racjonalne i uporządkowane oraz umieć rozróżniać stany rzeczywiste od swoich osobistych przekonań. W nowej erze pracy będzie stanowiło to ogromną wartość, nie tylko w kontekście rozwiązywania problemów, ale również wdrażania nowych rozwiązań i zarządzania zespołem.

6. Docenianie różnorodnych grup

Liderzy przyszłości powinni cechować się również otwartością w kontekście budowania różnorodnych zespołów. Nie oznacza to tylko zatrudniania i doceniania pracowników z grup silniej narażonych na dyskryminację na rynku pracy, ale również umiejętnego zarządzania zespołami rozproszonymi. W kolejnych latach trend związany z elastycznymi modelami pracy (pracą zdalną, hybrydową) będzie bowiem kontynuowany. Wzorowi menedżerowie będą zatem mieć na uwadze równość pracowników i inkluzywność w organizacji.

7. Systematyczny rozwój

Organizacje w nowej erze pracy będą poszukiwały zorientowanych na przyszłość, stale doskonalących się i ambitnych menedżerów, świadomych swoich słabości oraz obszarów wymagających poprawy. Chęć uczenia się nowych rzeczy i zachęcanie do tego swoich podwładnych będzie niewątpliwie w cenie. To pozwoli firmom prężniej się rozwijać oraz promować kulturę wzajemnego wsparcia i motywacji w dążeniu do celu.

8. Empatia, autentyczność, „bycie człowiekiem”

Jednak najbardziej wartościową cechą liderów przyszłości będzie autentyczność. Dobry menedżer powinien dawać przykład podwładnym oraz budzić sympatię poprzez swoje ludzkie podejście do pracy i zespołu. Dzięki temu pracownicy będą mogli czuć się swobodnie w miejscu pracy, przy boku zaufanego autorytetu.

Jak będzie wyglądał rynek pracy w 2022 roku? Pobierz Raport płacowy Hays i odkryj najnowsze trendy.


Agnieszka Pietrasik

Executive Director w Hays Poland
Profil autora na LinkedIn

00

Szukaj pracy

Szukasz nowej pracy? Wyszukaj idealną ofertę lub skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów.

Register a job

Zleć rekrutację

Jeśli chcą Państwo zlecić Hays rekrutację bądź realizację usług HR, prosimy o wypełnienie formularza. Po jego przesłaniu skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia możliwości naszej współpracy.  

Contact us

Hays ma biura w całej Polsce. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia.