Hays Global Skills Index 2019/20

Wolniejszy wzrost płac i zmiany strukturalne rynku pracy podtrzymują lukę kompetencyjną

  • Spadające bezrobocie nie przekłada się na dynamiczny wzrost płac we wszystkich specjalizacjach – obserwujemy wręcz fenomen stagnacji płac.
  • Globalny trend niedopasowania kompetencji powoduje dalszy wzrost luki płacowej pomiędzy wynagrodzeniami wysoko i nisko wykwalifikowanych pracowników.
  • Sztuczna inteligencja, postępująca globalizacja oraz wciąż istniejący podział na specjalizacje męskie i kobiece, mogą negatywnie wpłynąć na pracujące kobiety.

Mimo że w ostatnich latach globalna gospodarka doświadczyła spadku wskaźniku bezrobocia, to trend ten nie przełożył się na znaczne wzrosty poziomu wynagrodzeń. Stagnacja płac to zjawisko, które zaskakuje ekonomistów i ekspertów rynku pracy. Jak wynika z najnowszego raportu Hays Global Skills Index 2019/20, wyhamowanie wzrostu płac jest fenomenem obserwowanym na całym świecie.

W tym roku ogólny wynik, opisujący stan globalnej gospodarki, wyniósł 5,4 – tyle samo, co w roku ubiegłym. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę rosnącą na świecie niepewność geopolityczną oraz zmiany zachodzące w świecie pracy. Warto jednak podkreślić, że wynik jest wypadkową siedmiu wskaźników ocenionych we wszystkich krajach objętych badaniem. Patrząc na szczegóły okazuje się, że o ile sytuacja na rynku pracy oraz wynagrodzenia wysoko wykwalifikowanych pracowników nie uległy znaczącym zmianom, to jednocześnie obserwujemy zjawisko podejmowania przez pracowników zajęcia poniżej kwalifikacji oraz niedopasowania kompetencji w wielu rejonach.

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną wersją raportu, na której można porównać sytuację na rynkach pracy we wszystkich krajach ujętych w raporcie.

 

Polska w raporcie

Na ogólny wynik poszczególnych krajów składa się siedem kluczowych wskaźników, analizowanych na wszystkich rynkach objętych badaniem. W tym roku ogólny wynik Polski spadł z 4,2 do 4,1. Zmiana sugeruje nieznaczne zmniejszenie presji, jaką rynek pracy i kandydaci wywierają na pracodawcach. Sytuację wielu organizacji poprawił napływ imigrantów, przekładający się na większą dostępność pracowników. Atrakcyjność Polski w oczach obcokrajowców może jednak spaść, jeśli kraje ościenne zdecydują się na liberalizację prawa migracyjnego dla pracowników spoza Unii Europejskiej.

Mniejsza presja płacowa odczuwana przez pracodawców, nie dotyczy wszystkich branż i specjalizacji. Firmy zatrudniające wysoko wykwalifikowanych pracowników musiały zmierzyć się w ubiegłym roku z koniecznością przeprowadzenia podwyżek, dzięki czemu obecnie deklarują, że najbardziej zauważalne ruchy płac są już za nimi. Większa presja płacowa jest jednak odczuwalna przez pracodawców w handlu detalicznym oraz hotelarstwie. Podnoszenie wynagrodzeń w branżach, które w dużym stopniu opierają się na stanowiskach niewymagających wysokich kwalifikacji, prowadzi do zmniejszania luki pomiędzy branżami wysoko wyspecjalizowanymi oraz sektorami o niższym poziomie specjalizacyjnym.

Zawarte w raporcie dane na temat polskiego rynku pracy są wynikiem analizy siedmiu nadrzędnych wskaźników określających mechanizmy działania lokalnego rynku pracy. Do wskaźników zaliczają się m.in. poziom edukacji, elastyczność rynku pracy czy ogólna presja płacowa. Przeczytaj opis sytuacji na polskim rynku pracy zawarty w Hays Global Skills Index 2019/20.

GSI previouse issue

Wcześniejsze wersje raportu

2018

2017

2016

2015

2014

2013