Raport płacowy 2020

Z ogromną przyjemnością przedstawiamy najnowszy raport Hays Poland, dotyczący wynagrodzeń i trendów na polskim rynku pracy. W publikacji znajdują się zestawienia poziomów wynagrodzeń dla specjalistów i kadry menedżerskiej w podziale na specjalizacje, a także wyniki badania na temat rynku pracy.

Analiza wynagrodzeń w poszczególnych sektorach rynku powstała na podstawie kilku tysięcy projektów rekrutacyjnych zrealizowanych przez ekspertów Hays Poland w roku 2019 – zarówno dla klientów z sektora średnich przedsiębiorstw, jak i dużych, międzynarodowych korporacji. Raport zawiera zestawienia minimalnych, maksymalnych i optymalnych wynagrodzeń miesięcznych brutto, wyrażonych w polskich złotych i oferowanych osobom pracującym na pełny etat. Dane zostały uśrednione dla całej Polski.

Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

Raport placowy 2020

Raport płacowy Formularz v2

Wypełnij formularz:

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem zapisy Polityki Prywatności.