Raport placowy 2020

Raport płacowy BSS 2020

Rok 2020 dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce upłynie pod znakiem dalszego rozwoju, ale też wyzwań związanych z rosnącymi kosztami zatrudnienia, rekrutacją oraz zatrzymywaniem najlepszych pracowników na konkurencyjnym rynku.

Rozwój sektora w dalszym ciągu przebiega dwutorowo. Z jednej strony obserwujemy rozwój istniejących już struktur, natomiast z drugiej – napływ nowych inwestorów i rozpoczynanie przez nich działalności. Zanotowany w ostatnim czasie wzrost zatrudnienia to jednak przede wszystkim efekt rozbudowy istniejących organizacji.

Raport płacowy poświęcony sektorowi nowoczesnych usług biznesowych zawiera informacje o specjalizacji centrów i oferowanych poziomach wynagrodzeń. Analiza płac prezentuje dane o poziomie płac na 34 stanowiskach.
 

Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

Formularz raport płacowy BSS

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.