Hays Raport itc 2021 body

 
Przedstawiamy najnowszy raport Hays Poland dla branży IT Contracting, dotyczący wynagrodzeń i trendów na polskim rynku pracy.
 
W publikacji znajdują się:
 
  • zestawienia stawek godzinowych netto, oczekiwanych przez kontraktorów IT na blisko 100 stanowiskach
  • opis trendów w kontraktingu usług IT
  • komentarze i analizy ekspertów
  • wyniki badania na temat rynku pracy, przeprowadzonego wśród firm oraz specjalistów z branży IT i telekomunikacji
Analiza wynagrodzeń bazuje na danych dotyczących oczekiwań finansowych ponad 12,5 tysiąca kontraktorów IT, uzyskanych w ramach projektów rekrutacyjnych realizowanych przez ekspertów Hays Poland w roku 2020. Raport zawiera zestawienia minimalnych, maksymalnych i optymalnych stawek godzinowych netto, wyrażonych w polskich złotych i oczekiwanych w ramach współpracy B2B. Dane zostały uśrednione dla całej Polski.
 
Link do pobrania bezpłatnego raportu zostanie przesłany na adres e-mail podany w formularzu.

Raport płacowy ITC formularz_2

Pobierz raport płacowy

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Niniejszym oświadczam, że przeczytałem/am i akceptuję Regulamin. Wypełniając powyższy formularz, poświadczam, że przeczytałem/am i zrozumiałem/am zapisy Polityki Prywatności.