DEVELOPMENT

DEVELOPMENT
Discovering potential, powering people

Wspieramy Klientów w rozwoju ich zespołów realizując Development Centre, szkolenia i warsztaty oraz badania opinii i satysfakcji pracowników.

DEVELOPMENT CENTRE

Organizujemy i prowadzimy sesje badania kompetencji pracowników wykorzystując autorskie zadania oraz narzędzia psychometryczne. Każdy proces zaczynamy od dogłębnej analizy sytuacji oraz celu badania, wszystkie narzędzia projektujemy we współpracy z Klientem, dokonujemy oceny jakościowej i ilościowej, przygotowujemy raporty indywidualne i grupowe oraz analizy potencjału, rekomendujemy działania rozwojowe i naprawcze. 
 

→ DLACZEGO HAYS?

•    Międzynarodowe standardy etyczne – stosujemy się do wytycznych British Psychological Society
•    Autorski program certyfikacji – szkolimy i przygotowujemy do roli asesorów – zespół wewnętrznych asesorów Hays to ponad 50 osób
•    Indywidualne podejście – koszyk narzędzi stosowany podczas sesji jest zawsze dopasowany do potrzeb Klienta i specyfiki biznesu
•    Merytoryczne podstawy – jesteśmy partnerem w procesie rozwoju pracowników kompletując zespół złożony z badaczy ale też ekspertów z danego sektora rynku
•    Międzynarodowe doświadczenie – realizowaliśmy zarówno projekty w Polsce jak i takie dedykowane zespołom międzynarodowym

 

SZKOLENIA

Korzystając z naszej eksperckiej wiedzy i kontaktu bezpośredniego z rynkiem pracownika i pracodawcy oferujemy szkolenia z zakresu:
•    Poszukiwania kandydatów oraz prowadzenie rekrutacji 
•    Metodologii Assessment i Development Centre
•    Warsztaty strategiczne, warsztaty Employee Value Proposition
 

→ DLACZEGO HAYS?

•    Nowoczesne narzędzia – stosujemy sprawdzone i skuteczne metody poszukiwania kandydatów i ich selekcji, którymi chętnie dzielimy się z naszymi Klientami 
•    Aktualne trendy – jesteśmy w bieżącym kontakcie z rynkiem pracy, promujemy rozwiązania odpowiadające na potrzeby różnych grup docelowych ,
•    Doświadczeni trenerzy – posiadamy międzynarodowe certyfikaty trenerskie i coachingowe uprawniające nas do pracy z grupami
•    Casse studies – dzielimy się zawsze konkretnymi przykładami z życia biznesu

 

BADANIA OPINII I SATYSFAKCJI PRACOWNIKÓW

Konstruujemy indywidualnie dla Klientów narzędzia do badania klimatu ich organizacji. Bezpośrednie i anonimowe badanie, dostarcza organizacji kompleksowej wiedzy na temat jej najmocniejszych stron, ale też pozwala nam wspólnie z Klientem programować działania naprawcze.
 

→ DLACZEGO HAYS?

•    Indywidualne podejście – stosujemy narzędzia, które pozwalają nam na dodawanie pytań specyficznych dla danej organizacji, dostosowanych do oczekiwań Klienta
•    Doradztwo – raport z wyników badania zawiera zawsze komentarz konsultanta
•    Wsparcie po badaniu – realizujemy grupy focusowe, a także warsztaty dla managerów i uczestników badania odnośnie pracy z wynikami oraz metod udoskonalania obszarów nisko ocenianych