MARKET ADVISORY SERVICESSTRATEGIC HR

STRATEGIC HR
Your business needs, our trusted standards

Towarzyszymy naszym Klientom w zarządzaniu zmianą w organizacji, wdrażając i implementując rozwiązania mające usprawnić procesy HR i biznesowe.

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Przeprowadzamy analizy sytuacji wewnętrznej w organizacji oraz rekomendujemy rozwiązania, które wspierają efektywność biznesową. Dbamy przy tym o budowanie strategii komunikacji, pozwalającej na pozytywne zarządzanie procesem zmian, minimalizując przy tym potencjalne ryzyka biznesowe.
 

ZARZĄDZANIE PROCESAMI HR

Projektujemy i implementujemy: 
•    modele kompetencyjne
•    profile stanowiskowe 
•    procesy oceny pracowniczej.
Wspieramy naszych Klientów zarówno we wdrażaniu nowych rozwiązań do organizacji, jak i usprawnianiu procesu już istniejących.  
 

DLACZEGO HAYS?
•    Autorski model kompetencji –  przygotowany w oparciu o znajomość specyfiki poszczególnych ról w organizacjach (Księga Zawodów Hays) oraz z uwzględnieniem sektora, w jakim funkcjonuje organizacja, 
•    Warsztatowe metody pracy– wypracowujemy rozwiązania wspólnie z zespołem projektowym po stronie Klienta, a w prace koncepcyjne angażujemy managerów i dzięki temu budujemy w organizacji sieć ambasadorów wdrażanych rozwiązań  
•    Najlepsze praktyki – dzielimy się rozwiązaniami rozpoznanymi przez nas i naszych Klientów, jako sprawdzone i stosowane z sukcesami na rynku 
•    Podejście holistyczne – łączymy wiedzę ogólną z ekspercką wiedzą sektorową naszych konsultantów, zawsze uwzględniając kulturę organizacji, jej wartości oraz potrzeby pracowników